Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

EUIPO

Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej..

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Informacje o przedsiębiorstwie i produkcie

 


„Konto przedstawiciela” jest tworzone automatycznie, gdy przedstawiciel zostaje mianowany po raz pierwszy na jednym z kont swojego klienta.
 
„Konto przedstawiciela” zapewnia dostęp do kont poszczególnych reprezentowanych klientów przy użyciu pojedynczego hasła. Przedstawiciel uzyskuje dostęp do Folderu przedsiębiorstw będących jego klientami, za pośrednictwem którego może logować się do różnych kont. Po utworzeniu profilu w EDB każdy inny posiadacz praw może wybrać Twoje biuro prawne i wyznaczyć Cię swoim przedstawicielem w EDB.Obecnie wszystkie unijne służby celne mają dostęp do EDB. Ponadto szereg organów ścigania ma już dostęp do EDB, w tym unijna agencja Europol i unijna agencja ds. zwalczania nadużyć finansowych OLAF. Stale rośnie liczba organów ścigania, które uzyskują dostęp do tego narzędzia.
 
Ze względu na znaczenie nawiązania kontaktu z posiadaczami praw wszystkie organy ścigania zarejestrowane w EDB mają dostęp do informacji ogólnych dotyczących przedsiębiorstwa, ponieważ ta część jest domyślnie otwarta.
 
Poziom informacji o produkcie (Folder produktów) zawiera szczegółowe i szczególnie chronione dane o produktach. Są chronione kodem bezpieczeństwa (PIN SAFE) i muszą być aktywnie UDOSTĘPNIANE organom ścigania, aby stały się dla nich widoczne.
 


Otworzy się okno, w którym pojawią się wszystkie organy ścigania mające dostęp do EDB, co pozwoli Ci zdecydować, którym organom ścigania chcesz udostępniać przesłane informacje o Twoich produktach. Jeśli chcesz je udostępnić wszystkim organom działającym w EDB, zaznacz pole „Wybierz wszystko”.EUIPO nie ma dostępu do żadnych informacji przesłanych przez posiadaczy praw. Zespół EDB ma jednak dostęp do statystyk dotyczących treści narzędzia.


Nie jest konieczne przesyłanie każdego produktu przedsiębiorstwa. W EDB „produkt” może obejmować całą gamę produktów o podobnych cechach, chronionych na podstawie tych samych praw własności intelektualnej i mających podobne kanały logistyczne i dystrybucyjne (tutaj podaje się „rodziny produktów”, rozmiary, różnice w kolorach, podobny wygląd itp.). Można dodać różne zdjęcia pod tą samą nazwą produktu.
 
Ponadto można klasyfikować swoje produkty za pomocą pola Kategoria. Kategoryzacja może pomóc w powiązaniu podobnych produktów i ich filtrowaniu w tabeli Folderu produktów. Kategoryzacja ta jest również przydatna w przypadku funkcji wielokrotnej edycji, ponieważ istnieje możliwość aktualizacji wszystkich produktów o danej kategorii.
 


Maksymalny rozmiar dokumentów i zdjęć/filmów wynosi 1,5 MB, a nazwa pliku nie może przekraczać 100 znaków.


Bardzo ważne jest powiązanie produktów z Foldera produktów z prawami własności intelektualnej zawartymi w Portfelu praw własności intelektualnej w sekcji Informacje o przedsiębiorstwie (obowiązkowe w przypadku AFA).
 
Aby to zrobić, przejdź do Foldera produktów i wybierz odpowiedni produkt. Następnie kliknij Prawa własności intelektualnej związane z produktem i dodaj do produktu nowe prawa własności intelektualnej.Wybierz odnośne prawa własności intelektualnej z portfela praw własności intelektualnej (wcześniej przesłanych do EDB z TMview i DesignView dla swoich znaków towarowych i wzorów) lub wprowadź inne prawa własności intelektualnej (patenty, oznaczenia geograficzne, prawa autorskie itp.).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.