Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

EUIPO

Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej..

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

EUIPO inwestuje w ludzi oraz ich zdrowie i bezpieczeństwo w pracy w celu utworzenia wykwalifikowanego, zaangażowanego i zrównoważonego zespołu pracowników. W tej sekcji znajduje się dokumentacja dotycząca zasobów ludzkich i kwestii związanych z obsadą stanowisk Urzędu, w tym sprawozdanie roczne Działu Zasobów Ludzkich, oraz decyzje administracyjne dotyczące struktury Urzędu.

Sprawozdanie roczne Działu Zasobów Ludzkich

 

Główne działania i osiągnięcia EUIPO w dziedzinie zasobów ludzkich, wraz z datami i statystykami dotyczącymi kwestii związanych z obsadą stanowisk i inne powiązane z tym informacje.


PDF

Strategia zwalczania nadużyć finansowych
EUIPO

 

Strategia zwalczania nadużyć finansowych Urzędu, której celem jest zaszczepienie silnej kultury zwalczania nadużyć finansowych w EUIPO we wszystkich jego działaniach.


PDF

Roczny plan polityki kadrowej

 

Plan przedstawiony w kontekście programu prac i powiązanego z nim budżetu przewiduje środki na wdrożenie działań i projektów ujętych w programie prac.


PDF

Regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia

 

Regulamin pracowniczy to oficjalny dokument szczegółowo opisujący przepisy, zasady i warunki pracy europejskiej służby publicznej.


PDFWięcej szczegółów >>

Dokument Data Pobierz
Wieloletni plan polityki kadrowej EUIPO na lata 2020–2025 01/03/2022 PDF
Badanie zadowolenia personelu 14/04/2018 PDF
Umowa w sprawie siedziby 29/082013 PDF
Wytyczne w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi   PDF

 

Tytuł DIN Utworzone Widok
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.