Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

EUIPO prowadzi działalność w ramach szeregu sieci, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty cyklu życia własności intelektualnej. Dzielenie się wiedzą, współpraca europejska i międzynarodowa, działalność europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej, docieranie do stowarzyszeń użytkowników i przedsiębiorstw – wszystkie te elementy składają się na kapitał społeczny i relacyjny Urzędu. Na tej stronie można znaleźć dokumenty związane z relacjami i współpracą EUIPO z innymi urzędami ds. własności intelektualnej w Europie i na całym świecie, zainteresowanymi stronami i szeroką społecznością użytkowników, a także z organizacjami międzynarodowymi i innymi organami i agencjami UE.

Wieloletni plan
Obserwatorium

Przedłużenie wieloletniego planu Obserwatorium przewidziane na lata 2019-2020 służyło przesunięciu terminu zakończenia wieloletniego planu z lat 2014-2018 aż do zakończenia planu strategicznego EUIPO 2020 (czerwiec 2020 r.). Cele strategiczne i kluczowe inicjatywy Obserwatorium na kolejne pięć lat zostały włączone do planu strategicznego EUIPO na 2025 r.


PDF

Akademia EUIPO
Portal nauczania

 

Akademia EUIPO tworzy kursy, seminaria internetowe i samouczki on-line dotyczące tematyki związanej z własnością intelektualną. Kursy dotyczą rozmaitych tematów od podstawowych informacji na temat własności intelektualnej po zaawansowane moduły na temat określonych kwestii prawnych lub zagadnień związanych z egzekwowaniem przepisów.
 


Więcej szczegółowych informacji >>

Ocena skutków dla EUIPO/Alicante

 

Seria sprawozdań opracowanych przez Izbę Handlową w Alicante na temat skutków wywieranych przez EUIPO, zarówno gospodarczych, jak i społecznych, w regionie Alicante i wspólnocie Walencji.


PDF

Pieczęć paneuropejska
Program staży zawodowych

 

Program staży zawodowych „Pieczęć paneuropejska” to roczny, płatny staż podyplomowy organizowany przez EUIPO, Europejski Urząd Patentowy oraz ich partnerów uniwersyteckich.


Więcej szczegółowych informacji >>

 

Tytuł DIN Utworzone Widok
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.