Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

EUIPO

Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej..

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

W tej sekcji znajduje się dokumentacja związana z celami środowiskowymi EUIPO, które są zgodne ze strategią „Europa 2020” na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony charakter miejsca pracy w EUIPO wiąże się z minimalizacją wpływu działań Urzędu na środowisko i jest częścią polityki dotyczącej zintegrowanych systemów zarządzania.

Deklaracja środowiskowa EUIPO

 

W deklaracji środowiskowej Urząd opisuje, jak zarządza swoimi zasobami i ogranicza emisje w celu zminimalizowania swojego wpływu na środowisko za pomocą serii ukierunkowanych działań.


PDF

Decyzja nr ADM-12-65

Decyzja w sprawie systemu EMAS i Komisji ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska

Ta decyzja dyrektora wykonawczego przedstawia politykę Urzędu dotyczącą utrzymania rejestracji EMAS dla obiektów i niektórych działań, a także obejmuje politykę dotyczącą środowiska.


PDF

Certyfikacja BREEAM®

Opublikowano w dniu 30 września 2016 r.

Certyfikacja EUIPO według ambitnych norm środowiskowych BREEAM® stosowana w przypadku projektów infrastrukturalnych Urzędu.


PDF

Unijny system ekozarządzania i
audytu (EMAS)

 

Od 2008 r. EUIPO ściśle przestrzega norm EMAS opracowanych przez Komisję Europejską dla organizacji i przedsiębiorstw.


Więcej szczegółów >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2022 01/06/2023 PDF
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Tytuł DIN Utworzone Widok
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.