Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

 

Dokument budżetowy

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE odpowiedzialną za kontrolę finansów unijnych. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami unijnymi i pełni funkcję niezależnego strażnika interesów finansowych Unii. Jego rola polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są prawidłowo rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy przynoszą odpowiednie korzyści w stosunku do poniesionych nakładów. Co roku Trybunał wydaje sprawozdanie z kontroli dotyczącej EUIPO, które po opublikowaniu zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu.

Czytelnik znajdzie informacje nt. zakresu kontroli i obowiązków kontrolerów i kontrolowanych jednostek, zapoznając się z pełnym sprawozdaniem.


PDF

Ostatnia aktualizacja strony 12-01-2021
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji