Warunki korzystania z operacji elektronicznej „Alternatywa dla korespondencji”,

o której mowa w pkt 2 lit. c) załącznika 2 do decyzji dyrektora wykonawczego w sprawie komunikacji drogą elektroniczną, EX-19-1 z dnia 18 stycznia 2019 r.

c) Wnioski, korespondencja lub inne dokumenty przesyłane do Urzędu

User Area umożliwia przesyłanie wniosków, korespondencji lub dokumentów w formie elektronicznej. Zasadniczo, po przesłaniu wniosku, korespondencji lub innego dokumentu w formie elektronicznej, późniejsze wnioski, korespondencję lub inne dokumenty dotyczące tej samej sprawy należy składać w ten sam sposób.

Można również użyć przycisku „Alternatywa dla korespondencji” dostępnego w obszarze użytkownika. Z opcji tej można skorzystać po spełnieniu jednego z dwóch poniższych warunków.

  1. W User Area nie jest dostępna żadna konkretna operacja elektroniczna.
  2. W User Area dostępna jest konkretna operacja elektroniczna, lecz jest ona tymczasowo niedostępna z powodu problemów technicznych. W przypadku gdy ta konkretna operacja elektroniczna stanowi elektroniczne złożenie zgłoszenia ZTUE lub elektroniczne przedłużenie rejestracji ZTUE, muszą być spełnione warunki określone w art. 4 ust. 6 decyzji dyrektora wykonawczego EX-19-1, mianowicie osoba wnioskująca o rejestrację lub przedłużenie musi ponownie złożyć ten sam wniosek (o tej samej treści) w ramach konkretnej operacji elektronicznej w User Area w ciągu trzech dni roboczych od złożenia pierwotnego wniosku. Aby uzyskać więcej informacji, zob. art. 4 ust. 6 decyzji dyrektora wykonawczego EX-19-1.

Elektroniczne potwierdzenie otrzymania wniosku, korespondencji lub dokumentu przesłanych za pośrednictwem operacji elektronicznej „Alternatywa dla korespondencji” zostanie dostarczone w formie „przesłanego potwierdzenia” znajdującego się w elementach wysłanych w User Area.

Ostatnia aktualizacja strony 05-03-2021