Złóż wniosek o dokumenty administracyjne

Publiczny rejestr dokumentów administracyjnych EUIPO

Dostęp do dokumentów dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej lub zarejestrowanych znaków wspólnotowych ustanowiono na mocy poniższych przepisów (ustaleń):

Aby uzyskać dokumenty, które nie są bezpośrednio dostępne w rejestrze, musisz wypełnić i przedłożyć formularz wniosku. Wnioski można również składać, wysyłając pismo, faks lub e-mail w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

Zwracamy uwagę, że wszelkie odniesienia wymienione w rejestrze nie są prawnie wiążące. Jedynie akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym (Eur-Lex) są prawnie wiążące.

Ostatnia aktualizacja strony 26-01-2021