Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Powrót do strony głównej Centrum pomocy

Pełnomocnicy

Wnioskodawca, który nie ma adresu zamieszkania lub siedziby firmy ani rzeczywistego i funkcjonującego przedsiębiorstwa handlowego w Unii Europejskiej, musi być reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika. Listę pełnomocników można znaleźć na stronie internetowej EUIPO.

Wnioskodawca, który ma adres zamieszkania lub siedzibę firmy lub rzeczywiste i funkcjonujące przedsiębiorstwo handlowe w Unii Europejskiej, może albo występować we własnym imieniu, albo wyznaczyć pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnik złożył już zgłoszenie w EUIPO, posiada numer identyfikacyjny pełnomocnika EUIPO. Jeżeli znasz ten numer, możesz go użyć tam, gdzie jest to wymagane. W przeciwnym razie należy podać wszystkie konieczne informacje na temat pełnomocnika. Nowy pełnomocnik może być zarówno prawnikiem lub pełnomocnikiem będącym pracownikiem.

 
  • Prawnik

    Prawnik powinien zdobyć kwalifikacje w jednym z państw członkowskich UE oraz mieć uprawnienia do działania w tym państwie członkowskim jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych lub wzorów oraz mieć siedzibę w Unii Europejskiej. Prawnik może być powiązany z istniejącym stowarzyszeniem pełnomocników, i w takim przypadku należy użyć numeru identyfikacyjnego stowarzyszenia.

    Uwaga: Zgodnie z polskim prawem polscy prawnicy nie mogą zostać wybrani jako pełnomocnicy do zgłoszeń EUTM drogą elektroniczną.

  • Pełnomocnik będący pracownikiem

    Jeżeli pełnomocnik będący pracownikiem jest zatrudniony bezpośrednio przez zgłaszającego, wystarczy podać imię i nazwisko tej osoby. Jeśli osoba ta pracuje w przedsiębiorstwie (posiadającym rzeczywistą i funkcjonującą siedzibę w UE) mającym powiązanie gospodarcze ze zgłaszającym, należy podać informacje dotyczące charakteru tych powiązań i nazwę przedsiębiorstwa.

Ostatnia aktualizacja strony 14-01-2019
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji