Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Orphan Works database

 Baza danych utworów osieroconych jest pojedynczą ogólnodostępną bazą danych, w której publikowane są informacje dotyczące utworów osieroconych zawartych w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, placówek oświatowych oraz muzeów, a także archiwach, zbiorach instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe oraz nadawców publicznych z siedzibą w państwach członkowskich.

Dalsze informacje na temat bazy danych utworów osieroconych można uzyskać, klikając ten link. Znajdziesz pod nim broszurę w swoim języku.

Dostęp do bazy danych utworów osieroconych można łatwo uzyskać, klikając następujący link.

Tak, samouczek dla bazy danych utworów osieroconych znajduje się na Portalu nauczania EUIPO i jest dostępny pod następującym linkiem: Samouczek dla bazy danych utworów osieroconych (poziom podstawowy). Jeśli nie masz jeszcze konta użytkownika, utwórz je tutaj. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat utworzenia konta, kurs dotyczący Portalu nauczania Akademii EUIPO zawiera film na temat tego, jak utworzyć konto dla użytkowników ogólnych.

Na ekranie logowania kliknij na Nie pamiętam hasła. Wpisz adres e-mail powiązany z twoim kontem EUIPO, a następnie kliknij na „Wyślij e-mail”. Otrzymasz e-mail z twoją nazwą użytkownika.

Na ekranie logowania kliknij na Nie pamiętam hasła. Wpisz nazwę użytkownika i kliknij na „Wyślij e-mail”. Na adres e-mail powiązany z twoim kontem EUIPO zostanie wysłana wiadomość zawierająca instrukcje, jak zresetować hasło i aktywować konto EUIPO.

Można przesłać nam e-mail na adres: information@euipo.europa.eu. Aby pomóc nam w rozpoznaniu problemu, zachęcamy do podania nazwy użytkownika, a jeśli to możliwe, również zrzutu ekranu pokazującego problem lub wiadomość o błędzie wygenerowaną przez system.

Tak. Baza danych utworów osieroconych jest dostępna w 24 językach (23 języki UE + islandzki). Język można wybrać w lewym górnym rogu strony głównej bazy danych utworów osieroconych.

Na stronie głównej bazy danych utworów osieroconych, kliknij „Rejestracja organizacji będącej beneficjentem”. Kiedy przedłożysz formularz, do właściwego organu krajowego zostanie wysłany e-mail. Organ zatwierdzi informacje zawarte w bazie danych utworów osieroconych. Uwaga: pojedyncza organizacja będąca beneficjentem może zarejestrować wielu użytkowników.

Tak. Na stronie głównej bazy danych utworów osieroconych można skorzystać z opcji wyszukiwania zaawansowanego. W sekcji „Informacje o organizacjach będących beneficjentami” znajdziesz opcje wyszukiwania według nazwy organizacji beneficjenta i państwa.

Należy wejść do danego rejestru i zaktualizować (edytować) sekcję „Informacje o uprawnionym”. Aby określić rejestry wymagające aktualizacji, zalecamy skorzystanie z opcji wyszukiwania zaawansowanego na stronie głównej. Po określeniu danych rejestrów kliknij „Edytuj utwór osierocony” dla wybranego rejestru i przejdź do sekcji „Informacje o uprawnionym” (znajdującej się pod sekcją „Szczegółowe informacje o utworze osieroconym” w przypadku głównych utworów lub „Utwory zawarte w innym utworze lub włączone do niego” w przypadku utworów zawartych w innym utworze. Aby zaktualizować nazwę uprawnionego, kliknij „Edytuj” i zaznacz pole „Określony i zlokalizowany”. Po zaktualizowaniu rejestru właściwy organ krajowy zostanie poinformowany o pojawieniu się zaktualizowanego rejestru wymagającego przekazania. Bardziej szczegółowe informacje zawiera sekcja „Wystąp o zmianę statusu”samouczka dotyczącego bazy danych utworów osieroconych .

Ostatnia aktualizacja strony 05-07-2019
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
x