Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

The Ideas Powered for Business SME Fund jest opiewającym na kwotę 20 mln euro programem przyznawania dotacji, utworzonym w celu wsparcia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w dostępie do ich praw własności intelektualnej.

Wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO Ideas Powered for Business SME Fund jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swoje strategie w dziedzinie własności intelektualnej i chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym.

Obejmujący usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan) i/lub zgłoszenia znaków towarowych i wzorów Ideas Powered for Business SME Fund może pomóc we wzmocnieniu twojego przedsiębiorstwa.

Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1500 EUR.

 

Zarejestruj się, aby być na bieżąco i uzyskać więcej informacji
Nazwa
E-Mail
Język
 

Dziękujemy!

75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej
(IP scan) *

Usługa nr 1

Specjaliści ds. własności intelektualnej służą pomocą w określeniu wartości aktywów własności intelektualnej. Może to pomóc zdobyć umiejętność kształtowania strategii biznesowej w zakresie własności intelektualnej teraz i w przyszłości.

50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Usługa nr 2

Po podjęciu decyzji, jakie prawa własności intelektualnej chcesz chronić na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym, możesz uzyskać 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie.

 

* Wstępna diagnostyka własności intelektualnej w ramach tego programu jest dostępna lub koordynowana za pośrednictwem uczestniczących krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej i nie stanowi usługi prawnej: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z listą, aby sprawdzić, czy usługa ta jest oferowana w ramach funduszu MŚP w danym państwie członkowskim.

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej jest kluczowa dla twojego przedsiębiorstwa w kontekście budowania strategii własności intelektualnej. Eksperci ds. własności intelektualnej analizują model biznesowy, produkty lub usługi oraz plany rozwoju i wspierają w opracowaniu strategii własności intelektualnej z perspektywy biznesowej. Usługa ta może pomóc w podjęciu decyzji, o jakie prawa własności intelektualnej się ubiegać, jak rozwijać portfel własności intelektualnej, jeśli posiadasz już zarejestrowane prawa, i pomoże Ci opracować strategię własności intelektualnej na przyszłość.

Czy kwalifikuję się?

SME Fund (fundusz dla MŚP) jest przeznaczony bezpośrednio dla małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w 27 państwach członkowskich UE, a przydział środków odbywa się w pięciu przedziałach czasowych (oknach) w ciągu 2021 r. Jeżeli twoje przedsiębiorstwo spełnia kryteria oficjalnej definicji unijnej MŚP, możesz złożyć wniosek o wsparcie w ramach usług opisanych powyżej.

Okna na składanie wniosków będą otwarte według następującego harmonogramu:

1. OKNO
11 stycznia 2021 r.
– 31 stycznia 2021 r.

2. OKNO
1 marca 2021 r.
– 31 marca 2021 r.

3. OKNO
1 maja 2021 r.
– 31 maja 2021 r.

4. OKNO
1 lipca 2021 r.
– 31 lipca 2021 r.

5. OKNO
1 września 2021 r.
– 30 września 2021 r.

Wnioski złożone poza każdym z pięciu wyznaczonych terminów nie będą rozpatrywane. Można złożyć tylko jeden wniosek o usługę nr 1 lub usługę nr 2, lub kombinację obu usług, przy czym maksymalna kwota zwrotu kosztów będzie wynosić 1500 EUR na wnioskodawcę. Jeżeli zamówisz jedną usługę w jednym oknie, możesz złożyć wniosek o drugą usługę w kolejnym oknie. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Lista kontrolna dla wnioskodawców

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że możesz udzielić twierdzącej odpowiedzi na następujące pytania:

Tak Nie

Czy twoje przedsiębiorstwo jest małym lub średnim przedsiębiorstwem, z siedzibą w Unii Europejskiej?
 
Czy przeczytałeś(-aś) zaproszenie do składania wniosków przed wypełnieniem formularza wniosku?
 
Czy znasz numer konta przedsiębiorstwa i czy masz wyciąg bankowy (przykład) z następującymi informacjami: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku; numer IBAN (przykłady); i kod BIC/SWIFT?
 
Czy masz zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji?
 
Czy wiesz, o jaką usługę (jakie usługi) chcesz się ubiegać (Usługa nr 1/Usługa nr 2 lub obie), zgodnie z treścią zaproszenia do składania wniosków?
 
Czy wiesz, których praw własności intelektualnej (znaków towarowych i/lub wzorów) będzie dotyczyć twój wniosek (Usługa nr 2)
 
Czy w pełni rozumiesz, że nie możesz skorzystać z tych usług, jeżeli już otrzymałeś(-aś) krajowe lub unijne dofinasowanie na tę samą usługę lub jej część?
 

Jeżeli możesz odpowiedzieć twierdząco na wszystkie te pytania, przejdź do formularza wniosku (w trakcie okien na składanie wniosków):

O co mogę się ubiegać?

Dwa rodzaje usług są dostępne w ramach tego programu i wiążą się z częściowym zwrotem kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan, usługa nr 1) i zgłoszeń znaków towarowych i wzorów na poziomie krajowym, regionalnym (Beneluks) i unijnym (usługa nr 2).

Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1500 EUR.

75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan)

Usługa nr 1

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej jest kluczowa dla przedsiębiorstwa w kontekście budowania strategii własności intelektualnej. Eksperci ds. własności intelektualnej analizują model biznesowy, produkty lub usługi oraz plany rozwoju i wspierają w opracowaniu strategii własności intelektualnej z perspektywy biznesowej. Usługa ta może pomóc w podjęciu decyzji, o jakie prawa własności intelektualnej się ubiegać, jak rozwijać portfel własności intelektualnej, jeśli posiadasz już zarejestrowane prawa, i pomoże opracować strategię własności intelektualnej na przyszłość.

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej w ramach tego programu jest dostępna lub koordynowana za pośrednictwem uczestniczących krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej i nie stanowi usługi prawnej: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z listą, aby sprawdzić, czy usługa ta jest oferowana w ramach funduszu MŚP w danym państwie członkowskim.

50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Usługa nr 2

Jeżeli rozważasz zarejestrowanie znaku towarowego lub wzoru na poziomie unijnym, regionalnym (Beneluks) lub krajowym, ten program może być odpowiedni dla ciebie.

Możesz ubiegać się o 50% zwrot kosztów opłat za zgłoszenie znaków towarowych i/lub wzorów. Wybrany przez ciebie terytorialny poziom ochrony będzie oczywiście zależał od twojej strategii biznesowej i planów rozwoju. Jeśli jednak nie masz pewności, o co ubiegać się i gdzie, usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan, usługa nr 1) może pomóc ci w obraniu właściwego kierunku. Możesz również skontaktować się ze swoim krajowym lub regionalnym urzędem ds. własności intelektualnej w celu uzyskania informacji.

Jak mogę złożyć wniosek?

Wnioski w ramach funduszu dla MŚP można składać jedynie w trakcie pięciu wyznaczonych w 2021 r. okien. EUIPO nie będzie rozpatrywać wniosków nadesłanych poza wspomnianymi ramami czasowymi. Proces składania wniosków składa się tylko z trzech prostych kroków:

1

Po pierwsze należy uważnie przeczytać zaproszenie do składania wniosków na naszej stronie internetowej na temat dotacji. Następnie należy złożyć formularz wniosku online wraz z dokumentacją wymaganą do sprawdzenia statusu MŚP i ustalenia, czy wniosek może zostać rozpatrzony. Przejrzyj naszą listę kontrolną przed wysłaniem wniosku. Otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas wniosku. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku, otrzymasz decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez Urząd. Zachowaj ją – będzie potrzebna później. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały pozytywnie rozpatrzone, zostaną poinformowani o powodach negatywnej decyzji.

2

W dalszej kolejności zgłoś i zapłać za swój znak towarowy i/lub wzór i/lub za usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan) w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w UE (na poziomie krajowym), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg; poziom regionalny) lub u nas w EUIPO (obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE). Można to zrobić szybko i łatwo przez internet. Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej są dostępne w krajowych urzędach, które oferują tę usługę (zob. wykaz poniżej).

3

Na koniec po zapłaceniem za usługi, złóż wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku dostępnego w decyzji o przyznaniu dotacji (pkt 1). Po złożeniu wniosku otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie wniosku o płatność. Płatność, która jest zależna od zatwierdzenia przedłożonych informacji i dokumentacji, będzie wykonana w ciągu miesiąca, a beneficjenci zostaną o niej odpowiednio powiadomieni drogą mailową.

W przypadku pytań dotyczących procesu składanie wniosków, uregulowań, harmonogramu lub innych kwestii związanych z programem, kontakt z nami jest możliwy za pomocą naszego Centrum Informacji

Należy również wiedzieć, że w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) publikujemy wszystkie odpowiedzi na pytania przysyłane nam przez potencjalnych wnioskodawców. Upubliczniamy te pytania i odpowiedzi w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich wnioskodawców przez zapewnienie dostępu do tych samych informacji.

Ostatnia aktualizacja strony 02-06-2021
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji