Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Fundusz dla MŚP

Wzmocnij swoją firmę z funduszem dla MŚP

Śnieg
 
×

 

Fundusz dla MŚP „Ideas Powered for Business” jest programem przyznawania dotacji opiewającym na kwotę 20 mln euro, służącym udzielaniu wsparcia europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w dostępie do ich praw własności intelektualnej.

Fundusz dla MŚP, będący inicjatywą Komisji Europejskiej, jest wdrażany przez EUIPO w celu wspierania przedsiębiorstw w opracowywaniu strategii w zakresie własności intelektualnej oraz ochrony ich praw własności intelektualnej na szczeblu krajowym, regionalnym lub unijnym.

 

Zarejestruj się, aby być na bieżąco i uzyskać więcej informacji

Nazwa
E-mail
Język
 

Dziękujemy!

Korzyści


Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1 500 euro.

75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan)

Usługa nr 1

Eksperci ds. własności intelektualnej służą pomocą w określeniu wartości aktywów własności intelektualnej. Może to pomóc zdobyć umiejętność kształtowania strategii biznesowej w zakresie własności intelektualnej, teraz i w przyszłości.

WIĘCEJ INFORMACJI

50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Usługa nr 2

Po podjęciu decyzji, jakie prawa własności intelektualnej chcesz chronić na szczeblu krajowym, regionalnym i unijnym, możesz uzyskać 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie.

WIĘCEJ INFORMACJI

W ramach tego programu usługi w zakresie wstępnej diagnostyki własności intelektualnej są świadczone lub koordynowane przez uczestniczące krajowe i regionalne biura ds. własności intelektualnej i nie stanowią usługi prawnej. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z listą, aby sprawdzić, czy usługa ta jest oferowana w ramach funduszu dla MŚP w danym państwie członkowskim. Podobne usługi mogą być świadczone w innych krajowych i regionalnych biurach ds. własności intelektualnej poza funduszem dla MŚP.

Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej są kluczowe w tworzeniu strategii własności intelektualnej przez MŚP. Eksperci ds. własności intelektualnej badają model biznesowy MŚP, produkty lub usługi oraz plany rozwoju i pomagają MŚP sformułować odpowiednią strategię w zakresie własności intelektualnej.

  • Usługa wstępnej diagnostyki obejmuje wszystkie prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory, wzory użytkowe, odmiany roślin, oznaczenia geograficzne), jak również te, które są niezarejestrowane lub nie podlegają rejestracji (np. tajemnice handlowe) oraz nazwy firm, nazwy domen itp.
  • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji MŚP ma 30 dni na złożenie wniosku i opłacenie usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej za pośrednictwem krajowego urzędu ds. własności intelektualnej (jeśli jest dostępny w danym państwie członkowskim).
  • Po zapłaceniu za usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej MŚP może wystąpić o zwrot kosztów, korzystając z linku dostępnego w decyzji o przyznaniu dotacji.
  • Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej będzie świadczona przez eksperta (wyznaczonego przez biuro krajowe), który przeprowadzi rozmowy w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat MŚP z perspektywy biznesu i własności intelektualnej.
  • Po dokonaniu oceny ekspert przedstawi raport na temat praw własności intelektualnej MŚP oraz zaproponuje zalecenia dotyczące sposobu zarządzania tymi prawami i ich ochrony w przyszłości.
  • Czas konieczny na wykonanie usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej może być różny w zależności od przedsiębiorstwa. Może on wynieść od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Możesz ubiegać się o 50% zwrotu kosztów podstawowych opłat za zgłoszenie znaków towarowych lub wzorów. Wybrany przez ciebie poziom ochrony (krajowy, regionalny lub unijny) będzie zależał od twojej strategii biznesowej i planów rozwoju. Jeśli nie masz pewności, o jaką ochronę należy się ubiegać lub na jakim poziomie terytorialnym, usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan, usługa nr 1) może pomóc Ci dokonać właściwego wyboru.

 

Kiedy się zgłosić?

Fundusz dla MŚP jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w 27 państwach członkowskich UE. Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia kryteria oficjalnej unijnej definicji MŚP, można ubiegać się o wsparcie na usługi opisane powyżej podczas jednego z sześciu etapów (okien) w 2021 r.:

1. OKNO
11 stycznia 2021 r.
– 31 stycznia 2021 r.

2. OKNO
1 marca 2021 r.
– 31 marca 2021 r.

3. OKNO
1 maja 2021 r.
– 31 maja 2021 r.

4. OKNO
1 lipca 2021 r.
– 31 lipca 2021 r.

5. OKNO
1 września 2021 r.
– 30 września 2021 r.

6. OKNO
1 października 2021 r.
- 31 października 2021 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w każdym z sześciu okresów (okien). Można ubiegać się o usługę nr 1, usługę nr 2 lub kombinację obu tych usług. W ramach każdego okna można złożyć tylko jeden wniosek, a na jedną usługę przypada tylko jeden wniosek. Jeśli złożysz wniosek o usługę w jednym oknie, możesz nadal ubiegać się o inną usługę w kolejnym oknie. Maksymalna wysokość zwrotu kosztów jest ograniczona do 1 500 euro na wnioskodawcę, niezależnie od liczby złożonych wniosków. Dotacje są przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Jak złożyć wniosek?

Skorzystaj z naszego przewodnika krok po kroku i podanych linków, aby uzyskać więcej informacji. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) poniżej.

1.

Skorzystaj z naszej listy kontrolnej, aby sprawdzić swój status MŚP i określić, czy kwalifikujesz się do złożenia wniosku.

Lista kontrolna dla wnioskodawców

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien upewnić się, że może udzielić odpowiedzi „tak” na wszystkie z poniższych pytań:

Tak Nie

Czy firma wnioskodawcy stanowi małe lub średnie przedsiębiorstwo i ma siedzibę w Unii Europejskiej?
 
Czy wnioskodawca zapoznał się z zaproszeniem do składania wniosków przed wypełnieniem formularza aplikacji?
 
Czy wnioskodawca zna dane bankowe firmy i ma wyciąg bankowy (przykład) zawierający następujące dane: nazwa firmy będącej posiadaczem konta; numer IBAN (przykłady); i kod BIC/SWIFT?
 
Czy wnioskodawca ma zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji?
 
Czy wnioskodawca wie, o jakie usługi zamierza składać wniosek (Usługa nr 1/Usługa nr 2 lub obie), jak przedstawiono w zaproszeniu do składania wniosków?
 
Czy wnioskodawca wie, o jakie prawa własności intelektualnej (znaki towarowe lub wzory) zamierza składać wniosek (Usługa nr 2)?
 
Czy wnioskodawca w pełni rozumie, że nie może wnioskować o te usługi, jeżeli już otrzymał finansowanie krajowe lub unijne na te same usługi lub ich część?
 

 

 

2.

Złóż wniosek wraz z całą dokumentacją uzupełniającą do funduszu dla MŚP. Otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie przez nas wniosku. UWAGA: Wnioski w ramach funduszu dla MŚP można składać jedynie w trakcie pięciu wyznaczonych w 2021 r. okien.

Po złożeniu wniosku

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku MŚP otrzyma decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez EUIPO. Zachowaj ją – będzie potrzebna później. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną poinformowani o odmowie i jej przyczynie.

 

3.

Wraz z powiadomieniem o pozytywnej decyzji wnioskodawca ma 30 dni na:

  • złożenie wniosku o usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej. Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej są dostępne w krajowych urzędach, które je świadczą.
  • Zgłoś swój znak towarowy lub wzór i wnieś opłatę. Wnioski o rejestrację znaków towarowych i wzorów można złożyć w krajowych urzędach ds. własności intelektualnej (szczebel krajowy), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmuje Belgię, Niderlandy i Luksemburg; szczebel regionalny) lub u nas, w EUIPO (obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE).

 

4.

Na koniec, po zapłaceniu za wymagane usługi, złóż wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku podanego w decyzji o przyznaniu dotacji. Otrzymasz e-mail potwierdzający przyjęcie przez nas wniosku. 

 

Płatność zostanie dokonana w ciągu jednego miesiąca pod warunkiem zatwierdzenia przedłożonych informacji i dokumentacji. Beneficjenci zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Czy masz jeszcze jakieś pytania? - FAQ

Ostatnia aktualizacja strony 08-10-2021
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji