Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

The Ideas Powered for Business SME Fund jest opiewającym na kwotę 20 mln euro programem przyznawania dotacji, utworzonym w celu wsparcia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w dostępie do ich praw własności intelektualnej.

Wspierany przez Komisję Europejską i EUIPO Ideas Powered for Business SME Fund jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swoje strategie w dziedzinie własności intelektualnej i chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym.

Obejmujący usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan) i/lub zgłoszenia znaków towarowych i wzorów Ideas Powered for Business SME Fund może pomóc we wzmocnieniu twojego przedsiębiorstwa.

Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1500 EUR.

75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej
(IP scan) *

Usługa nr 1

Profesjonalni eksperci ds. własności intelektualnej pomogą ci określić wartość twoich aktywów własności intelektualnej. Może to pomóc zdobyć umiejętność kształtowania strategii biznesowej w zakresie własności intelektualnej, teraz i w przyszłości.

50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Usługa nr 2

Po podjęciu decyzji, jakie prawa własności intelektualnej chcesz chronić na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym, możesz uzyskać 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie.

 

* Wstępna diagnostyka własności intelektualnej w ramach tego programu jest dostępna jedynie za pośrednictwem uczestniczących krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE. Przed wysłaniem wniosku należy przejrzeć wykaz, aby upewnić się, że urząd ds. własności intelektualnej w twoim państwie członkowskim oferuje tę usługę.

Czy kwalifikuję się?

SME Fund (fundusz dla MŚP) jest przeznaczony bezpośrednio dla małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w 27 państwach członkowskich UE, a przydział środków odbywa się w pięciu przedziałach czasowych (oknach) w ciągu 2021 r. Jeżeli twoje przedsiębiorstwo spełnia kryteria oficjalnej definicji unijnej MŚP, możesz złożyć wniosek o wsparcie w ramach usług opisanych powyżej.

Okna na składanie wniosków będą otwarte według następującego harmonogramu:

1. OKNO
11 stycznia 2021 r.
– 31 stycznia 2021 r.

2. OKNO
1 marca 2021 r.
– 31 marca 2021 r.

3. OKNO
1 maja 2021 r.
– 31 maja 2021 r.

4. OKNO
1 lipca 2021 r.
– 31 lipca 2021 r.

5. OKNO
1 września 2021 r.
– 30 września 2021 r.

Wnioski złożone poza każdym z pięciu wyznaczonych terminów nie będą rozpatrywane. Można złożyć tylko jeden wniosek o usługę nr 1 lub usługę nr 2, lub kombinację obu usług, przy czym maksymalna kwota zwrotu kosztów będzie wynosić 1500 EUR na wnioskodawcę. Jeżeli zamówisz jedną usługę w jednym oknie, możesz złożyć wniosek o drugą usługę w kolejnym oknie. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Lista kontrolna dla wnioskodawców

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że możesz udzielić twierdzącej odpowiedzi na następujące pytania:

Tak Nie

Czy twoje przedsiębiorstwo jest małym lub średnim przedsiębiorstwem, z siedzibą w Unii Europejskiej?
 
Czy przeczytałeś(-aś) zaproszenie do składania wniosków przed wypełnieniem formularza wniosku?
 
Czy znasz numer konta przedsiębiorstwa i czy masz wyciąg bankowy (przykład) z następującymi informacjami: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku; numer IBAN (przykłady); i kod BIC/SWIFT?
 
Czy masz zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT?
 
Czy wiesz, o jaką usługę (jakie usługi) chcesz się ubiegać (Usługa nr 1/Usługa nr 2 lub obie), zgodnie z treścią zaproszenia do składania wniosków?
 
Czy wiesz, których praw własności intelektualnej (znaków towarowych i/lub wzorów) będzie dotyczyć twój wniosek (Usługa nr 2)
 
Czy w pełni rozumiesz, że nie możesz skorzystać z tych usług, jeżeli już otrzymałeś(-aś) krajowe lub unijne dofinasowanie na tę samą usługę lub jej część?
 

Jeżeli możesz odpowiedzieć twierdząco na wszystkie te pytania, przejdź do formularza wniosku (w trakcie okien na składanie wniosków):

O co mogę się ubiegać?

Dwa rodzaje usług są dostępne w ramach tego programu i wiążą się z częściowym zwrotem kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan, usługa nr 1) i zgłoszeń znaków towarowych i wzorów na poziomie krajowym, regionalnym (Beneluks) i unijnym (usługa nr 2).

Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1500 EUR.

75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan)

Usługa nr 1

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej jest kluczowa dla twojego przedsiębiorstwa w kontekście budowania strategii w zakresie własności intelektualnej. Audytorzy własności intelektualnej przeanalizują twój model biznesowy, produkty i/lub usługi i plany rozwoju w celu sformułowania strategii dla ciebie. Usługa ta pomoże ci zdecydować, jakie prawa własności intelektualnej zgłaszać, jak rozwijać twój portfel własności intelektualnej, jeżeli masz już zarejestrowane prawa, oraz jak zaplanować strategię rozwoju w przyszłości.

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej w ramach tego programu jest dostępna jedynie za pośrednictwem uczestniczących krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE. Przed wysłaniem wniosku należy przejrzeć wykaz, aby upewnić się, że urząd ds. własności intelektualnej w twoim państwie członkowskim oferuje tę usługę. Po skorzystaniu z usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej możesz również chcieć zarejestrować swoje prawa własności intelektualnej.

50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów

Usługa nr 2

Jeżeli rozważasz zarejestrowanie znaku towarowego lub wzoru na poziomie unijnym, regionalnym (Beneluks) lub krajowym, ten program może być odpowiedni dla ciebie.

Możesz ubiegać się o 50% zwrot kosztów opłat za zgłoszenie znaków towarowych i/lub wzorów. Wybrany przez ciebie terytorialny poziom ochrony będzie oczywiście zależał od twojej strategii biznesowej i planów rozwoju. Jeśli jednak nie masz pewności, o co ubiegać się i gdzie, usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan, usługa nr 1) może pomóc ci w obraniu właściwego kierunku. Możesz również skontaktować się ze swoim krajowym lub regionalnym urzędem ds. własności intelektualnej w celu uzyskania informacji.

Jak mogę złożyć wniosek?

Wnioski w ramach funduszu dla MŚP można składać jedynie w trakcie pięciu wyznaczonych w 2021 r. okien. EUIPO nie będzie rozpatrywać wniosków nadesłanych poza wspomnianymi ramami czasowymi. Proces składania wniosków składa się tylko z trzech prostych kroków:

1

Po pierwsze należy uważnie przeczytać zaproszenie do składania wniosków na naszej stronie internetowej na temat dotacji. Następnie należy złożyć formularz wniosku online wraz z dokumentacją wymaganą do sprawdzenia statusu MŚP i ustalenia, czy wniosek może zostać rozpatrzony. Przejrzyj naszą listę kontrolną przed wysłaniem wniosku. Otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas wniosku. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku, otrzymasz decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez Urząd. Zachowaj ją – będzie potrzebna później. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały pozytywnie rozpatrzone, zostaną poinformowani o powodach negatywnej decyzji.

2

W dalszej kolejności zgłoś i zapłać za swój znak towarowy i/lub wzór i/lub za usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP scan) w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w UE (na poziomie krajowym), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg; poziom regionalny) lub u nas w EUIPO (obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE). Można to zrobić szybko i łatwo przez internet. Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej są dostępne w krajowych urzędach, które oferują tę usługę (zob. wykaz poniżej).

3

Na koniec po zapłaceniem za usługi, złóż wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku dostępnego w decyzji o przyznaniu dotacji (pkt 1). Po złożeniu wniosku otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie wniosku o płatność. Płatność, która jest zależna od zatwierdzenia przedłożonych informacji i dokumentacji, będzie wykonana w ciągu miesiąca, a beneficjenci zostaną o niej odpowiednio powiadomieni drogą mailową.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE. Jednakże jedynie około 9% MŚP zarejestrowało swoje prawa własności intelektualnej. Fundusz dla MŚP, będący wspólnym działaniem Komisji Europejskiej i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), został utworzony aby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia ich praw własności intelektualnej. Uzupełnia on szeroki wachlarz działań opracowanych przez EUIPO w ramach inicjatywy Ideas Powered for business, mającej na celu wspieranie MŚP.

Ostatnia aktualizacja strony 22-01-2021
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji