Wszyscy się odrobinę różnimy, jeśli chodzi o klasyfikowanie,

ale wszyscy chcemy tego samego: porządnego wykazu towarów i usług.

 
 

Dzięki naszemu nowemu Kreatorowi wykazu towarów i usług można dopasować swój wykaz towarów i usług za pomocą z góry zatwierdzonych terminów opartych o klasyfikację nicejską.

 • Szybko i łatwo zmień swoje istniejące wykazy tak, aby uwzględniały z góry zatwierdzone terminy.

 • Utwórz nowe wykazy, których się łatwo wielokrotnie używa i które się łatwo aktualizuje.

 • Oraz poznaj Asystenta Klasy 35 i 37.

 
 
Obraz przedstawiający mysz na podkładce

Dostosuj swój wykaz

Nasz kreator stanowi uzupełnienie twojej specjalistycznej wiedzy prawnej.

Gdy pytamy przedstawicieli, dlaczego nie korzystają z naszych narzędzi do zarządzania towarami i usługami, odpowiadają, że pracują na dawno temu utworzonych wykazach, że tworzenie nowych wykazów jest niewygodne lub że ich klienci wymagają bardziej do nich dopasowanej specyfikacji.

Dostosowywanie i oszczędność czasu nie stoją jednak w sprzeczności z czerpaniem korzyści ze stosowania przygotowanych przez nas rozwiązań dotyczących klasyfikacji. Oparte są na klasyfikacji nicejskiej i zawierają z góry zatwierdzone terminy, które są na bieżąco aktualizowane.

Wszystko to ma na celu:

 • Uniknięcie uchybień w klasyfikacji.

 • Szybkie zajęcie się twoim wnioskiem.

 • Automatyzację tworzenia i aktualizacji twoich wykazów.

 • Przedstawianie specyfikacji, które są bardziej przewidywalne z prawnego punktu widzenia.

 

 
Zrzut ekranu przedstawiający kreatora towarów i usług

Jak to działa?

Wbudowane wytyczne umożliwiają tobie sprawdzenie twojej własnej specyfikacji towarów i usług pod kątem zgodności z naszą bazą danych z góry zatwierdzonych terminów, HDB. Natychmiast dowiesz się czy to, co wybrałeś, jest zgodne z HDB, czy nie, a Kreator przedstawi sugestie oparte na terminach, które wprowadziłeś.

Poznasz również naszego Asystenta Klasy 35 i 37. Jeżeli z niego skorzystasz, będziesz mógł zapomnieć o kopiowaniu, wklejaniu i ręcznym wpisywaniu podczas używanie Klas 35 i 37.

 

Co chcesz zrobić?Lub po prostu sprawdzić, jak działa Kreator

 
Ikona utworzenia nowego wykazu

Utwórz nowy wykaz

Kiedy tworzysz nowy wykaz, możesz wybrać terminy z HDB lub importować terminy z innych wykazów.

 • Możesz dodawać terminy ręcznie, kopiując je i wklejając w każdej klasie.

 • Przeszukaj naszą bazę dany z góry zatwierdzonych terminów.

 • Importuj terminy z innego wykazu.

 • Skorzystaj z Asystenta Klasy 35 i 37, aby szybciej dodawać terminy.

Jeżeli tworzysz wykaz od zera, najlepszą metodą jest wykorzystanie wyszukiwarki i Asystenta Klas 35 i 37. W obu przypadkach będziesz przeglądać naszą bazę terminów, które zawsze są z góry zatwierdzone. Potwierdza to ikona „OK” Ikona zatwierdzenia obok tych terminów.

 

Wyszukiwanie

Kliknij „wyszukaj” i wybierz terminy, które najbardziej pasują do twojego znaku towarowego.

Zrzut ekranu przedstawiający wybór towarów i usług
 

Wybrane przez ciebie terminy zostaną sprawdzone pod kątem zatwierdzenia.

Zrzut ekranu przedstawiający wybrane terminy sprawdzane pod kątem zatwierdzenia

Uwaga: Tylko niektóre terminy zawarte w naszej bazie danych, takie jak nagłówki klas, oznaczono jako niezatwierdzone. W takich przypadkach Kreator przedstawi swoją sugestię. 

Asystent Klas 35 i 37

Jeżeli chcesz wprowadzić klasy z prefiksem „usługi detaliczne”, „usługi hurtowe” lub „usługi związane z utrzymaniem i instalacją” możesz użyć asystenta.

Zrzut ekranu przedstawiający Asystenta Klas 35 i 37
 

Wybierz swój prefiks i klasę, z która chcesz użyć tego prefiksu:

Zrzut ekranu przedstawiający Asystenta Klas 35 i 37
 

Kreator wprowadzi ten prefiks automatycznie:

Zrzut ekranu przedstawiający Asystenta Klas 35 i 37

 
Ikona sprawdzania istniejącego wykazu

Sprawdź istniejący wykaz

Jeżeli posiadasz inny wykaz lub chciałbyś dodać część wykazu do nowej specyfikacji, najlepiej dodać terminy ręcznie lub zaimportować terminy z innego pliku.

 

Ręczne dodawanie terminów

Kliknij na „Ręcznie” w celu wprowadzenia twoich terminów:

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk „Ręcznie”
 

Wybierz klasę, której odpowiadają, i wklej je w puste pole:

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk „Importuj” Zrzut ekranu przedstawiający wybór klasy
 

Po kliknięciu „OK” nasz Kreator dokona analizy Twojego wykazu i poinformuje, czy wykorzystane terminy są zgodne z HDB, czy nie. Jeżeli okażą się niezgodne, Kreator przedstawi propozycję terminów, które zapewnią całkowitą zgodność.

Można również zaimportować istniejący wykaz lub klasę.

Zrzut ekranu przedstawiający importowanie pliku
 

W tym przypadku dodałem nową klasę, klasę 33.

Zrzut ekranu przedstawiający nową klasę

 

Zgodna czy niezgodna?

Nasz Kreator używa prostego schematu kolorów i ikon, co pozwala na łatwe zorientowanie się w możliwych opcjach:

Zrzut ekranu przedstawiający ikonę narzędzia oznacza, że twój termin jest zgodny z HDB i zostanie automatycznie zaakceptowany.

Zrzut ekranu przedstawiający alternatywne terminy oznacza, że twój termin nie jest w pełni zgodny z HDB, ale istnieją dla niego alternatywy. Kreator przedstawi nowe propozycje, z których można wybrać zgodny termin, który lepiej odpowiada wcześniej wybranemu terminowi.

Kliknij na ikonę narzędzia w celu uzyskania innych terminów alternatywnych:

Zrzut ekranu przedstawiający propozycje terminów
 

Otworzy się nowe okno, na którym będą przedstawione nowe alternatywne terminy.

Zrzut ekranu przedstawiający alternatywne terminy
 

Jeżeli wybierzesz proponowane terminy, zamienisz pojedyncze wyrażenie „Pale ale, piwo słodowe, piwo smakowe” oddzielnymi wyrażeniami, które są automatycznie zatwierdzone i obejmują dokładnie ten sam zakres.

Zrzut ekranu przedstawiający wybór towarów i usług
 

W tym drugim przypadku, system nie tylko przedstawia alternatywę 1) wobec terminu „syrop”, ale również pozwala sprawdzić wyniki wyszukiwania w HDB 2) terminu, który spełnia twoje potrzeby.

Zrzut ekranu przedstawiający alternatywy i wyszukiwanie podobnych terminów
 

„Polewa” jest proponowana w miejsce nieakceptowalnego wyrażenia „syrop”. Czy dobrze działa? Dla mnie działa!

Zrzut ekranu przedstawiający wybór towarów i usług
 

Jeżeli twoje terminy odpowiadają nagłówkowi klasy z klasyfikacji nicejskiej, który jest uznawany za zbyt szeroki do celów rejestracji, Kreator przedstawi alternatywy.

Zrzut ekranu przedstawiający alternatywy
 

Można dokonać porównania, przedstawiając twój wstępnie wprowadzony wykaz obok odpowiednich terminów z HDB.

Zrzut ekranu przedstawiający odpowiedniki nagłówków klas
 

Ikona braku możliwości zatwierdzenia Nie można dokonać zatwierdzenia, ponieważ ten termin nie figuruje w naszej bazie danych. Kliknij na ikonę narzędzia aby uzyskać więcej opcji w ramach tej samej klasy.

Zrzut ekranu przedstawiający więcej opcji w ramach tej samej klasy
 

Ikona braku zatwierdzenia Niektóre terminy nie zostały zatwierdzone do celów klasyfikacji. W Kreatorze można zobaczyć pełen wykaz.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję wyszukiwania Twojego terminu
 

Gratulacje! Twój wykaz jest teraz w pełni zgodny z HDB i możesz zarejestrować swój znak towarowy za pomocą Fast Track.

Zrzut ekranu przedstawiający wykaz terminów w pełni zgodnych z HDB

Przejdź do Kreatora: