Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Polityka językowa EUIPO

Językami roboczymi Urzędu są: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski. Zgłoszenia znaku towarowego i wzoru można dokonać w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. Rejestry unijnych znaków towarowych oraz wzorów wspólnotowych również publikuje się w 23 językach urzędowych UE. Zawartość strony internetowej EUIPO publikuje się w przynajmniej pięciu językach Urzędu i często także w 18 innych językach urzędowych.

W EUIPO jesteśmy w pełni zaangażowani w zapewnianie każdemu w UE dostępu do informacji dotyczącej praw własności intelektualnej w zrozumiałym dla niego języku, nawet jeśli język ten nie jest jego językiem ojczystym.

 

W miarę możliwości będziemy komunikować się z Tobą w Twoim języku ojczystym.  W przypadku jakichkolwiek problemów językowych dotyczących konkretnego postępowania w sprawie znaku towarowego lub wzoru, zastosowanie mają odpowiednie rozporządzenia i wytyczne Urzędu.

Więcej informacji na temat języków, w jakich można prowadzić postępowania przed Urzędem, można uzyskać, zapoznając się z treścią odpowiednich przepisów, w szczególności art. 146 i 147 RZTUE, art. 24, 25 i 26 RWZTUE, art. 98 i 99 RWW, a także art. 29, 80, 81 i 83 RWWW.

 

Wybierz język strony internetowej

Wszystkie nasze strony internetowe posiadają rozwijane menu znajdujące się w lewym górnym rogu ekranu, z którego możesz wybrać język, w jakim chcesz przeglądać stronę.

Ponadto jeśli poszukujesz orzecznictwa w celu poparcia sprawy toczącej się przed sądem, nasza baza danych eSearch-orzecznictwo zawiera tłumaczenia maszynowe, dzięki którym możesz niezwłocznie uzyskać ogólną treść konkretnego orzeczenia, zanim zostanie ono oficjalnie przetłumaczone.

 

Terminologia EUIPO

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zapewnia terminologię w zakresie własności intelektualnej we wszystkich językach urzędowych UE. Służy to pewności prawa w świecie własności intelektualnej. Dostęp do tłumaczenia terminów można również uzyskać za pośrednictwem ogólnodostępnej międzyinstytucjonalnej bazy terminologicznej (IATE).

 

Tłumaczenia

Tłumaczenia niezbędne do funkcjonowania Urzędu wykonywane są przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Ponadto EUIPO dokłada wszelkich starań, aby korzystać z najnowszej technologii tłumaczenia maszynowego, w celu zapewnienia użytkownikom informacji w ich językach, nawet poza językami urzędowymi UE.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.