Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Definicja wzoru przemysłowego

Ochrona wzoru stanowi ważny kapitał dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.

Badania EUIPO pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), posiadające własne wzory, notują o 17% wyższy dochód na pracownika niż MŚP niemające żadnych praw własności intelektualnej.

Wzór został dobrze zdefiniowany w przepisach UE jako:

„postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji”.

Artykuł 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych

 

Przykłady wzorów

Niemal wszystkie wyroby przemysłowe lub rękodzielnicze mogą być objęte prawem ochrony wzoru (z wyjątkiem programów komputerowych)

Szukaj przykładu opakowania produktów

Opakowanie produktów:

ZWW nr 002710731-0001
Szukaj przykładu produktu / zestawu produktów

Produkt / zestaw produktów

ZWW nr 002490193-0001
Szukaj przykładów produktów kompozytowych

Produkty kompozytowe

ZWW nr 000408166-0001
Szukaj przykładu części produktów

Części produktów:

ZWW nr 229752-0001
 
Szukaj przykładu ikonek komputerowych

Ikony komputerowe

ZWW nr 003001494-0002
Szukaj przykładu znaków drukarskich

Znaki drukarskie

ZWW nr 004007441-0016
Szukaj przykładu rysunków i grafik

Znaki graficzne

ZWW nr 004547370-0002
 
Szukaj przykładu projektu strony internetowej

Projekt strony internetowej

ZWW nr 003465632-0001
 

Nieco teorii

Własność intelektualna

Idea leżąca u podstaw własności intelektualnej jest prosta i towarzyszy nam od dawna. Gdziekolwiek się nie udamy, własność intelektualna zawsze będzie nas otaczać.

Nie chodzi tu jednak o myśli czy pomysły jako takie; własność intelektualna określa i chroni ludzkie innowacje i dzieła

  • Znaki towarowe pozwalają klientom zidentyfikować źródło pochodzenia produktów.
  • Wzory odnoszą się do wyglądu produktów.
  • Prawa autorskie dotyczą działalności artystycznej, np. książek, muzyki, obrazów, rzeźb i filmów.
  • Patenty chronią wynalazki techniczne we wszystkich dziedzinach technologii.

Własność intelektualna wynagradza innowatorów za ich wysiłek i pozwala innym korzystać z ich osiągnięć.

 

„Metro” własności intelektualnej: projektanci często przeobrażają pomysły, by stworzyć coś nowego, użytecznego i wyjątkowego. Pobierz tę mapę – ułatwi ona zarejestrowanie posiadanych praw.


Adaptacja koncepcji mapy tras metra, która odzwierciedla ramy czasowe poszczególnych procesów dotyczących własności intelektualnej.

 

Więcej informacji na temat własności intelektualnej

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.