Bazy danych

Znaki towarowe i wzory

Przejdź eSearch plus, bazy danych EUIPO

eSearch plus

Wyczerpujące informacje o znakach towarowych, wzorach, uprawnionych, pełnomocnikach i biuletynach.

* aplikacja eSearch (iOS i Android)

Przejdź do eSearch Case Law, bazy danych EUIPO

eSearch Case Law

Decyzje EUIPO, wyroki Sądu, Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych.

Przejdź do EuroLocarno, bazy danych EUIPO

EuroLocarno

Klasyfikacja i terminy dotyczące określeń produktów w każdym z języków urzędowych UE.

Przejdź do „Zweryfikuj poświadczone kopie

Zweryfikuj poświadczone kopie

Wprowadź kod identyfikacyjny, aby zobaczyć oryginalny dokument certyfikatu ZTUE.

 

Europejskie bazy danych znaków towarowych i wzorów

Przejdź do TMview, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

TMview

Znaki towarowe wszystkich oficjalnych urzędów ds. znaków towarowych, które uczestniczą w działaniach na poziomie krajowym, międzynarodowym i unijnym.

Przejdź do Designview, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

Designview

Scentralizowany punkt dostępu do informacji o zarejestrowanych wzorach przechowywanych przez którykolwiek z uczestniczących urzędów krajowych.

Przejdź do TMclass, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

TMclass

Kompleksowa pomoc w klasyfikacji przez dostęp do zharmonizowanej bazy danych stosowanej w UE i baz na danych na całym świecie.

Przejdź do Similarity, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

Similarity

Ocena podobieństwa między towarami i usługami przez urzędy ds. własności intelektualnej w UE.


Przejdź do DesignClass, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

DesignClass

Porównaj bazy danych z klasyfikacją wzorów uczestniczących urzędów.


Własność intelektualna i egzekwowanie

Przejdź do Enforcement Database, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

Enforcement Database

Baza ta umożliwia kontakt uprawnionych ze służbami celnymi i policją, aby pomóc chronić produkty przed podrabianiem.

ACIST

Narzędzie wsparcia rozpoznania w zakresie podrabiania towarów zapewnia wiarygodne informacje na temat konfiskat towarów na granicach wszystkich państw członkowskich UE.

ACRIS

System szybkiego rozpoznania w zakresie podrabiania towarów zapewnia informacje, aby bezpiecznie handlować poza UE.

Przejdź do Orphan Works, bazy danych EUIPO

Baza danych utworów osieroconych

Gromadzi informacje o utworach osieroconych, po raz pierwszy opublikowanych lub wyemitowanych w UE.

Ostatnia aktualizacja strony 23-01-2017