Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

 

Informacja o ochronie danych

Ochrona Państwa prywatności ma ogromne znaczenie dla Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („Urzędu”). Czujemy się odpowiedzialni za dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do szanowania i ochrony Państwa danych osobowych oraz do zapewnienia rzeczywistego przestrzegania Państwa praw jako osób, których dane dotyczą.

W sekcji tej opisano sposób, w jaki Urząd przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania swoich zadań (zgodnie z prawem UE), dostarczając Państwu jednocześnie swoje produkty i świadcząc usługi.

 

REJESTR

Central Register: EUIPO has the legal obligation to keep a central register of records of activities processing personal data (Article 31 of Regulation 2018/1725).  You can know more about EUIPO records of activities processing your personal data at the EUIPO Central Register. For more information about EUIPO Central Register please see question 12 below.

 

 

1. Jakie są ramy prawne w zakresie ochrony danych mające zastosowanie do EUIPO?

 

2. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

 

3. Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

4. Jakie są podstawy prawne, zgodnie z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

5. Kto posiada dostęp do Państwa danych osobowych?

 

6. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

 

7. Jak chronimy i zabezpieczamy dane?

 

8. Jak mogą Państwo zarządzać swoimi danymi osobowymi lub je usunąć?

 

9. Jakie pliki cookie stosowane są na naszej stronie internetowej?

 

10. W jaki sposób wykorzystywane są media społecznościowe na naszej stronie internetowej?

 

11. Jak skontaktować się nami by uzyskać odpowiedzi na pytania?

   

12. Potrzebują Państwo dodatkowych informacji?

 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć również pod następującymi łączami:

 
Ostatnia aktualizacja strony 09-06-2020
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji
x