Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Dostępność

Począwszy od stycznia 2010 r. wszystkie nowe strony instytucji europejskich muszą być tworzone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0, poziom AA.

Celem dostępności treści internetowych jest umożliwienie wszystkim użytkownikom równego dostępu do informacji i funkcji w internecie. A konkretnie dostępność treści internetowych oznacza, że osoby o różnych możliwościach oraz niepełnosprawne mogą w sieci czytać i rozumieć treści, surfować i komunikować się z innymi.

Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podpisaną przez Unię Europejską do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami.

Użytkownicy internetu mogą doświadczać problemów przy korzystaniu z internetu z powodu różnych rodzajów niepełnosprawności, ograniczeń funkcjonalnych, czynników środowiskowych lub kwestii technologicznych:

  • osoby z niepełnosprawnością: wzrokową, słuchową, fizyczną, umysłową;
  • osoby starsze, o słabych umiejętnościach czytania i pisania, inni;
  • ograniczenia lub niezgodności związane z technologią: przeglądarki, platformy, urządzenia, internet mobilny;
  • czynniki środowiskowe: miejsce, oświetlenie, hałas, wolne połączenie.

Źródło: Komisja Europejska – Przewodnik dla dostawców informacji

Z przyczyn technicznych następujące strony nie są zgodne z WCAG 2.0:

  • strony zawierające filmy
  • formularze internetowe
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.