Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Beheren

Ingeschreven Gemeenschapsmodellen (IGM's) kunnen verkocht, in licentie gegeven en vernieuwd worden. Wijzigingen in IGM's worden gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad.

 

Beschermd blijven

Een ingeschreven Gemeenschapsmodel is vijf jaar geldig, maar kan viermaal vernieuwd worden. De maximale bescherming is dus 25 jaar. Elke vijf jaar staat u voor de vraag: wil ik mijn model vernieuwen? Het antwoord hangt af van uw IE-strategie.

Wilt u beschermd blijven?

Vernieuwen 

U hebt twee opties:

 

In een meervoudige aanvraag kunt u besluiten slechts enkele van de modellen te vernieuwen.

 1. Vernieuwen. Als u beschermd wilt blijven, kunt u online vernieuwen.

  De vernieuwingstaks per model, ongeacht of dit deel uitmaakt van een meervoudige aanvraag, is als volgt

  • Na 5 jaar: 90 EUR
  • Na 10 jaar: 120 EUR
  • Na 15 jaar: 150 EUR
  • Na 20 jaar: 180 EUR

 2. Niet vernieuwen. Als u besluit uw model binnen de EU niet te vernieuwen, vervallen de bijbehorende rechten.

Wanneer vernieuwen?

Het is uw verantwoordelijkheid om tijdig te vernieuwen. Toch zal het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) u of uw vertegenwoordiger gewoonlijk zes maanden voor het verstrijken van uw IGM informeren dat het aan vernieuwing toe is. Anderen die ook rechten op uw IGM hebben, bijvoorbeeld licentiehouders, zullen ook door het Bureau worden verwittigd.

Binnen zes maanden vóór de vervaldatum van uw IGM moet het vernieuwingsformulier worden ingediend en moet de vernieuwingstaks zijn betaald. Het formulier mag ingediend worden tot op de laatste dag van de maand waarin de bescherming eindigt.

Als u de termijn overschrijdt, maar uw model toch wilt vernieuwen, kunt u dat nog doen tot zes maanden na de vervaldatum, maar tegen 25% opslag.

Elke termijn van de eerste lijst begint en eindigt met de stap die in de volgende lijst staat.

 • Inschrijvingstermijn
 • Online vernieuwen
  Normaal tarief
 • Verlaat online vernieuwen
  Extra taks
  (25% opslag)
 • 1-1-20091.1.2009

  Datum van indiening
 • 1.8.2013

  Begin vernieuwingstermijn
 • 31.1.2014

  Laatste dag vernieuwing tegen normaal tarief
 • 31.7.2014

  Laatste dag van vernieuwingstermijn
 

Vernieuwingsprocedure

U kunt uw IGM het beste online vernieuwen. Denk eraan dat u bij vernieuwing geen wijzigingen kunt aanbrengen aan uw model.

Geef wijzigingen in uw gegevens aan ons door

bijv. uw naam, de naam van uw bedrijf, uw adres of contactgegevens.

Wijzigen van uw persoonlijke gegevens

User Area 

Waarom?

Als u geen vertegenwoordiger hebt aangewezen, moeten wij direct contact met u kunnen opnemen. Daarom is het essentieel dat u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. Ook als u een vertegenwoordiger hebt aangewezen, is het in uw belang om de gegevens over uw bedrijf actueel te houden. Het kan immers gebeuren dat wij, of een derde, contact met u moeten opnemen.

 

Wanneer?

Er is geen officiële termijn, maar hoe eerder u ons de wijzigingen doorgeeft, hoe beter.

 

Hoe?

Als u een vertegenwoordiger hebt, geef het dan aan hem door, dan regelt hij het. U kunt het ook eenvoudig zelf online doen in uw User Area. Log gewoon in op de User Area en wijzig uw persoonlijke gegevens via het optiemenu.

Wijzigingen van persoonlijke gegevens mogen niet de identiteit van de aanvrager/eigenaar betreffen. Een wijziging van de identiteit van de aanvrager heet een overdracht.

Rechtspersonen kunnen maar één officieel adres hebben. Bij twijfel kan het Bureau om bewijs verzoeken van de rechtsvorm of het adres.

Als u uw EUIPO-nummer opgeeft, hoeft u niet alle rechten te vermelden die u hebt. De wijziging zal automatisch voor al die rechten gelden.

Kan ik mijn IGM verkopen of verhuren?

Uw IGM is een bezit. Eigendom kan in licentie worden gegeven of worden verkocht. Het voornaamste verschil tussen deze opties is dat als u uw IGM verkoopt, uw eigendom permanent op een andere partij overgaat, terwijl u de eigendom behoudt als u verhuurt. Het is net als een huis verkopen of verhuren. Zodra u tot overeenstemming komt, geef ons dan alle informatie door.

Snel en makkelijk online een verzoek tot aantekeningindienen.

Online aanvragen 

Eigendom in licentie geven en overdragen – details

Het is aan u of u uw IGM wilt verkopen of verhuren. Wij willen alleen zeker weten dat wij de uitkomst juist ingeschreven hebben. Hier volgt een aantal zaken ter overweging:

Licentie of overdracht?

De afzonderlijke modellen binnen een meervoudige aanvraag worden behandeld alsof zij onafhankelijk van elkaar zijn. Met andere woorden, elk model binnen een meervoudige aanvraag kan los van de andere overgedragen of in licentie gegeven worden.

In licentie geven of overdragen?

 
  Overdracht Licentie
Taks Administratiekosten – 200 EUR per model
Maximale taks 1 000 EUR (mits de betrokken partijen dezelfde blijven)
Administratiekosten – 200 EUR per model
Maximale taks 1 000 EUR (mits de betrokken partijen dezelfde blijven)
Geografisch toepassingsgebied Uw recht wordt voor de gehele EU overgedragen. Uw rechten kunnen in licentie worden gegeven voor specifieke landen in de EU.
Duur Uw recht wordt voor onbeperkte duur overgedragen. U kunt uw recht ook voor een specifieke periode in licentie geven.
 

Wanneer?

Als u tot overeenstemming komt met een andere partij, geef dat dan direct aan ons door.

 

Hoe?

U hoeft alleen maar te verzoeken dat een overdracht of licentie in het register opgenomen wordt. Zo'n verzoek heet een 'aantekening'. U kunt online snel en gemakkelijk verzoeken om een aantekening.

Als u een erkend gemachtigde hebt benoemd voor beide partijen (en de laatste is een vertegenwoordiger van de huidige eigenaar), mag deze het verzoek voor u ondertekenen. In dat geval hoeft u geen afschrift van de akte van overdracht of licentie over te leggen.

Wat kunt u verder met uw recht doen?

Er zijn nog andere, minder bekende dingen die u met uw recht kunt doen. U vindt alle mogelijkheden in ons onlineformulier, maar hieronder hebben wij de elementaire opties voor u samengevat:

 • Zakelijke rechten: u kunt uw model als zekerheid gebruiken.

 • Afstand: u kunt afstand doen van het door inschrijving verworven recht.

 • Uw IGM corrigeren: fouten in de formulering als gevolg van kopiëren en evidente vergissingen kunnen gecorrigeerd worden. Als u een fout vindt, laat ons dat dan weten. Als de fout aan EUIPO te wijten is, wordt er een nieuw certificaat uitgegeven. Correcties aan de afbeelding van het model worden in principe geweigerd, tenzij de fout te wijten is aan EUIPO.

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie