Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Dien nu een aanvraag in

Een ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) kent u exclusieve rechten toe in alle huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Eén enkele inschrijving volstaat. Een aanvraag indienen kan online. De bescherming is vijf jaar geldig en kan telkens voor vijf jaar worden verlengd, tot maximaal 25 jaar.

Voordat u een aanvraag indient, kunt u ook even kijken naar onze tips en optimale werkwijzen voor het aanvragen van een model om te vermijden dat u bij de aanvraag fouten maakt.

 

Easy Filing-formulier voor modellen – nieuw

IGM-aanvraag in vier stappen

Uitgebreid IGM-formulier

Bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen en natuurlijke personen die in de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn en geen wettelijke vertegenwoordiger hebben.

 

 

 

Bedoeld voor deskundigen op het gebied van intellectuele eigendom die eenvoudige en complexe zaken behandelen.

 

 

Bedoeld voor deskundigen op het gebied van intellectuele eigendom die eenvoudige en complexe zaken behandelen.

 

 

 

 

Bestandstypes

 • JPG

Bestandstypes

 • JPG, OBJ, STL en X3D

Bestandstypes

 • JPG, OBJ, STL en X3D

Productaanduidingen

 • Productaanduidingen uit onze Locarno-database

Productaanduidingen

 • Productaanduidingen uit onze Locarno-database

Productaanduidingen

 • Productaanduidingen uit onze Locarno-database of uw eigen aanduidingen

   

 • Model kan binnen twee dagen worden ingeschreven

   

 • Model kan binnen twee dagen worden ingeschreven
 

Betalingen

 • Onmiddellijke betaling via creditcard

Betalingen

 • Onmiddellijke betaling via creditcard
 • Bankoverschrijving
 • Betaling met betaalrekening

Betalingen

 • Onmiddellijke betaling via creditcard
 • Bankoverschrijving
 • Betaling met betaalrekening

Ontwerpen

 • Sla ontwerpen automatisch op en raak nooit wijzigingen kwijt

Ontwerpen

 • Hiermee kan de gebruiker ontwerpen opslaan in de User Area

Ontwerpen

 • Hiermee kan de gebruiker ontwerpen opslaan in de User Area

Help

 • Begeleid formulier (virtuele assistent)

Help

 • Onlinehulp

Help

 • Onlinehulp

Beschrijving

 • Voeg een beschrijving toe waarin de afbeelding van het model wordt toegelicht (max. 100 woorden)

Beschrijving

 • Voeg een beschrijving toe waarin de afbeelding van het model wordt toegelicht (max. 100 woorden)

Beschrijving

 • Voeg een beschrijving toe waarin de afbeelding van het model wordt toegelicht (max. 100 woorden)

Informatie over ontwerper

 • Koppel een ontwerper aan het desbetreffende model

Informatie over ontwerper

 • Koppel een ontwerper aan het desbetreffende model

Informatie over ontwerper

 • Koppel een ontwerper aan het desbetreffende model

Aanvragers

 • Slechts één aanvrager is toegestaan

Aanvragers

 • Hiermee kan de gebruiker een extra aanvrager toevoegen

Aanvragers

 • Hiermee kan de gebruiker een extra aanvrager toevoegen

Belangrijk
Het Easy Filing-formulier voor modellen kan niet worden gebruikt voor de volgende handelingen:

 • een beroep op voorrang doen
 • vragen om opschorting

Gemachtigden

 • Hiermee kan de gebruiker een gemachtigde aanwijzen

Gemachtigden

 • Hiermee kan de gebruiker een gemachtigde aanwijzen

Opschortingen

 • Publicatie kan maximaal dertig dagen worden opgeschort

Opschortingen

 • Publicatie kan maximaal dertig dagen worden opgeschort

Beroepen

 • Stelt de gebruiker in staat een beroep op voorrang te doen

Beroepen

 • U kunt aangeven dat u op een later tijdstip een beroep op voorrang wilt doen (via de optie “later een beroep op voorrang doen”)
 • U kunt een beroep op voorrang doen zonder documenten toe te voegen (via de optie “document later verzenden”)

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.