Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

SME-fund-2023-tracking-codeMkb-Fonds 2023


Het Mkb-Fonds “Ideas Powered for business” is een subsidieregeling die bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU te helpen met hun rechten op intellectuele-eigendom (IE). Het Mkb-Fonds is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en loopt van 23 januari 2023 tot 8 december 2023.

De subsidiemiddelen zijn beperkt en beschikbaar volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Als u een terugbetalingsverzoek wilt indienen voor uw vouchers van het Mkb-Fonds uit 2022, kunt u het terugbetalingsformulier invullen via uw Mkb-Fonds-account.

Waarom u uw intellectuele eigendom moet beschermen

Het beschermen van uw intellectuele eigendom is een must in het digitale tijdperk. Het is een wettelijke manier om te voorkomen dat uw unieke ideeën, producten of diensten zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt. Via het Mkb-Fonds kunnen velerlei IE-activa bescherming krijgen, waaronder merken, modellen, octrooien en plantenrassen.

Wie kan gebruikmaken van het Mkb-Fonds?

Het Mkb-Fonds biedt financiële steun aan in de Europese Unie gevestigde kmo’s. De aanvraag kan worden ingediend door een eigenaar, een werknemer of een gemachtigde externe vertegenwoordiger die namens hen optreedt. De subsidie wordt altijd toegekend aan de betrokken kmo en terugbetalingen worden altijd rechtstreeks op de bankrekening van die onderneming gestort.

Hoe werkt het Mkb-Fonds?

Selecteer

UW LAND

Het Mkb-Fonds is een terugbetalingsprogramma dat voorziet in de afgifte van vouchers die kunnen worden gebruikt om een deel van de kosten voor de gekozen activiteiten te dekken. Afhankelijk van de gewenste activiteit zijn er verschillende soorten vouchers beschikbaar:

IP Scan

Tot €1.350*

Voor de kosten van een IP Scan.

* De waarde kan per land verschillen.

 

Merken en modellen

€1.000

Voor in aanmerking komende taksen in verband met merken en modellen.

Octrooien

1 500 EUR

Voor in aanmerking komende taksen in verband met octrooien.

 

Communautaire plantenrassen

225 EUR

Voor de taks die moet worden betaald bij de online-indiening van aanvragen voor communautaire plantenrassen.

Merken en modellen

€1.000

Voor in aanmerking komende taksen in verband met merken en modellen.

 

Octrooien

1 500 EUR

Voor in aanmerking komende taksen in verband met octrooien.

Communautaire plantenrassen

225 EUR

Voor de taks die moet worden betaald bij de online-indiening van aanvragen voor communautaire plantenrassen.

 
 
 
 
 
 
 

Om van het Mkb-Fonds te profiteren volgt u de volgende stappen:

 1.  Schrijf u in en meld u aan bij uw “Mkb-Fonds-account”. Kies het soort voucher(s) dat het dichtst aansluit op uw zakelijke behoeften en vul dan het aanvraagformulier in. Meer informatie vindt u in de FAQ’s.
 2.  Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een kennisgeving van subsidietoekenning en uw voucher(s)*. Vervolgens kunt u de IE-activiteiten aanvragen die u nodig hebt.
 3.  Om vergoeding te ontvangen voor de kosten van de door u aangevraagde IE-activiteiten, moet u na betaling van de activiteiten om terugbetaling verzoeken met behulp van het formulier dat beschikbaar is in uw Mkb-Fonds-account

* NB: 
Vouchers zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van toekenning van de subsidie. De geldigheidsperiode kan met nog eens 2 maanden worden verlengd. Verlenging kan rechtstreeks via uw Mkb-Fonds-account worden aangevraagd in de laatste maand van de oorspronkelijke geldigheidsperiode. Gedurende deze periode kunt u IE-activiteiten in verband met uw voucher(s) aanvragen en betalen en vervolgens om terugbetaling verzoeken en zo uw voucher(s) activeren.

Zorg ervoor dat u vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn gebruikmaakt van uw voucher(s)!
Als u een voucher laat verlopen zonder deze te activeren of verlenging aan te vragen, kunt u er geen gebruik van maken om een terugbetalingsverzoek in te dienen. U kunt dan tot het volgende jaar geen beroep meer doen op het Mkb-Fonds voor dezelfde voucher.

Na het activeren van uw voucher(s) is er een “uitvoeringsperiode” waarin u verdere activiteiten kunt aanvragen en om extra terugbetaling kunt verzoeken binnen het toepassingsgebied van uw voucher(s). Deze periode duurt:

 • 6 maanden, in het geval van vouchers voor IP Scans en merken en modellen,
 • 12 maanden, in het geval van vouchers voor octrooien.

Vouchers voor communautaire plantenrassen hebben geen “uitvoeringsperiode”; zij worden volledig opgebruikt bij het eerste verzoek om terugbetaling.

Activiteiten die u kunt aanvragen

In 2023 geldt het Mkb-Fonds voor verschillende activiteiten om u te helpen bij de uitvoering van uw IE-strategie, al naargelang de behoeften van uw bedrijf.

90 % terugbetaling van de kosten van prediagnostische IE-diensten (IP Scan)

 • Samen met een door het nationale bureau voor intellectuele eigendom aangewezen IE-deskundige onderzoekt u uw bedrijfsmodel, producten of diensten en groeiplannen om te bepalen welke IE-strategie het meest geschikt is voor uw bedrijf. Een IP Scan is geen juridische dienst.

 • Na afloop van de beoordeling zal de IE-deskundige u een volledig verslag doen toekomen over uw IE-strategie, een reeks beste praktijken voorstellen en aanbevelingen doen voor het beheer, de bescherming en de ontwikkeling van uw intellectuele-eigendomsrechten in de toekomst.

 • De IP Scan heeft betrekking op alle IE-rechten (merken, modellen, octrooien, gebruiksmodellen, plantenrassen, geografische aanduidingen) alsook op niet-geregistreerde/niet-registreerbare rechten (bv. auteursrechten, handelsgeheimen, bedrijfsnamen, domeinnamen).

 • Ga naar de IP Scan-webpagina voor meer informatie over de IP Scan en de voordelen die deze dienst biedt. Voor meer informatie over de IP Scan in het kader van het Mkb-Fonds kunt u de website van uw IE-bureau raadplegen.

 

Het beschermingsniveau dat u kiest (nationaal, regionaal, Uniebreed of internationaal), hangt af van uw bedrijfsstrategie en uw groeiplannen. Als u niet zeker weet welke bescherming u moet aanvragen, of op welk territoriaal niveau, kan een prediagnostische IE-dienst (IP Scan) of kosteloos IE-advies (gratis gepersonaliseerd IE-advies) u helpen de juiste keuze te maken.

 • Terugbetaling van 75 % van de taksen voor merken en modellen op EU-niveau
  U kunt een verzoek indienen voor de terugbetaling van 75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op EU-niveau. De inschrijving voor dit type bescherming moet via EUIPO gebeuren.

 • Terugbetaling van 75 % van de taksen voor merken en modellen op nationaal en regionaal niveau
  U kunt een verzoek indienen voor de terugbetaling van 75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op nationaal en regionaal niveau. De inschrijving voor dit type bescherming dient rechtstreeks plaats te vinden via een nationaal IE-bureau of het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voor bescherming op regionaal niveau in België, Nederland en Luxemburg).

 • Terugbetaling van 50 % van de taksen voor merken en modellen buiten de EU
  U kunt een aanvraag indienen voor terugbetaling van 50 % van de basistaks voor merk- en/of modelaanvragen, aanwijzingstaksen en taksen voor latere aanwijzingen buiten de EU. Aanwijzingstaksen voor EU-landen zijn uitgesloten van de subsidieregeling, evenals administratiekosten die door het bureau van oorsprong in rekening worden gebracht. De inschrijving voor dit type bescherming moet gebeuren via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

 

 • Terugbetaling van 75 % voor de taksen voor een onderzoeksverslag inzake de stand van de techniek.
  Voor dit verslag wordt vóór de indiening van een aanvraag voor een octrooi wereldwijd onderzoek verricht. Dit mag alleen door een nationaal IE-bureau van een EU-lidstaat worden gedaan.

 • Terugbetaling van 75 % van de aan de verlening van een octrooi voorafgaande kosten (indiening, zoekopdrachten en onderzoek) en de taksen voor verlening en publicatie met het oog op nationale bescherming in een EU-lidstaat.

 • Terugbetaling van 75 % van de kosten voor indiening en zoekopdrachten in verband met Europese octrooien die worden aangevraagd bij het EOB.
  Alle andere taksen die verband houden met Europese octrooien, komen niet voor terugbetaling in aanmerking.

 

 • Terugbetaling van 50 % van de taksen voor het online indienen van aanvragen voor bescherming op EU-niveau
  U kunt verzoeken om terugbetaling van 50 % van de taks voor het online indienen van een aanvraag. Aanvragen die op papier worden ingediend, komen niet in aanmerking voor terugbetaling uit het Mkb-Fonds. De inschrijving voor dit type bescherming moet gebeuren via het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO).

 

Uw IE-bureau biedt ook een eigen prediagnostische IE-dienst aan die niet in aanmerking komt voor subsidie uit het Mkb-Fonds. Nadere gegevens vindt u hier.

Gedetailleerde informatie over maximumbedragen en kosten is te vinden in de oproep tot het indienen van voorstellen en de bijbehorende bijlagen.

Voordat u een aanvraag indient:

Subsidie aanvragen gaat eenvoudig. Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij de hand hebt wanneer u uw aanvraag indient. Deze documenten moeten worden verstrekt in pdf-formaat (gescande versies van fysieke documenten in pdf-formaat worden aanvaard). Alle ingediende documentatie moet leesbaar en zonder wachtwoordbescherming zijn.

 

Bankafschrift van uw onderneming (voorbeeld) met de volgende gegevens: ondernemingsnaam als rekeninghouder; volledig IBAN-nummer met landcode (voorbeelden); en BIC/SWIFT-code.

 

Het btw-certificaat of bewijs van het nationale inschrijvingsnummer van uw onderneming, dat door de bevoegde nationale autoriteit is afgegeven.

 

Indien uw kmo gebruikmaakt van de diensten van een externe vertegenwoordiger of u een externe vertegenwoordiger bent die namens een kmo optreedt, moet u een “Verklaring op erewoord” (model) indienen, ondertekend door een gemachtigde eigenaar of werknemer van de kmo.

NB: Zorg ervoor dat u alle informatie over uw IE-activa bij de hand hebt voordat u met uw aanvraag voor het Mkb-Fonds aan de slag gaat. Zo verliest u geen tijd.

Lijst van kosten en contactpunten

Hieronder vindt u per activiteit en land een lijst van kosten die voor terugbetaling in aanmerking komen en de specifieke contactpunten bij EUIPO, WIPO en de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten waar u terecht kunt voor hulp bij alle aspecten van het Mkb-Fonds.

Deze lijst is louter indicatief en wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijziging, aangezien de daarin vermelde informatie afkomstig is uit uiteenlopende bronnen. Raadpleeg daarom de originele bron voor de meest actuele informatie.

Hier vindt u ook een overzicht van de contactgegevens van de nationale bureaus voor intellectuele eigendom (IE-bureaus van de lidstaten)

Als u hulp nodig hebt

Gedetailleerde informatie over het Mkb-Fonds “Ideas Powered for Business” vindt u in de oproep tot het indienen van voorstellen.

Als u vragen hebt, kunt u onze rubriek met veelgestelde vragen (FAQ’s) over het Mkb-Fonds raadplegen of online met ons chatten in het Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans. Daarnaast staat het EUIPO-informatiecentrum van maandag tot en met vrijdag (van 8.30 tot 18.30 uur, GMT+1) telefonisch voor u klaar op het nummer +34 965139100.

U kunt ons ook een e-mail sturen in een officiële EU-taal naar keuze: information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.