Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

EUIPO

Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie..

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Handleiding ingeschreven
Gemeenschapsmodellen

Wat zijn mogelijke ingeschreven Gemeenschapsmodellen?

Voorbeelden van modelaanvragen

Een stofzuiger, voorbeeld van een modelaanvraag

Stofzuiger

Modelnummer: 003305929-0002

Een schuurtje, voorbeeld van modelaanvraag Schuurtjes

Schuurtjes

Modelnummer: 002068585-0003


Er zijn drie dingen waarover u moet nadenken voordat u een model aanvraagt.


Komt uw model in aanmerking voor inschrijving?

Een model beschermt de verschijningsvorm van een product en is intrinsiek onderdeel van een product. Zonder product kan er geen bescherming zijn.

Elk fabrieks- of handwerkproduct, met inbegrip van verpakking, grafische symbolen en letterbeeld, geldt als product. Onderdelen van producten die gedemonteerd kunnen worden, kunnen ook beschermd worden.

Maar kleuren op zich, louter verbale elementen en geluiden komen bijvoorbeeld niet in aanmerking omdat zij niet de verschijningsvorm van een product uitmaken. Mogelijk komen zij wel in aanmerking voor merkbescherming.

Om dezelfde reden komen ook levende organismen en concepten niet in aanmerking voor modelbescherming, en evenmin voor merkbescherming.

Ook mag uw model niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Modellen die geweld of enige vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid bevatten of bevorderen, zullen worden afgewezen.

Is uw model nieuw?

De Gemeenschapsmodelverordening eist dat uw model – IGM of n-IGM (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel) – nieuw is en een eigen karakter heeft.

Nieuwheid

Een model is nieuw als eerder geen identiek model is bekendgemaakt. Modellen die slechts op onbeduidende details verschillen, worden als identiek beschouwd.

Eigen karakter

Een model heeft een eigen karakter als de algehele indruk die het op de geïnformeerde gebruiker maakt, verschilt van die van alle eerdere modellen.

Is uw model correct en nauwkeurig afgebeeld?

Het doel van een grafische voorstelling is om alle kenmerken te tonen van het model dat u aanvraagt. U alleen bent ervoor verantwoordelijk dat de kenmerken van uw model zo volledig mogelijk weergegeven zijn.

Daarom is het belangrijk dat u de afbeelding van uw model zorgvuldig en grondig voorbereidt. De kwaliteit van de afbeelding is cruciaal voor de bescherming van uw model.

Praktisch gezien moet de kwaliteit van de grafische voorstelling zodanig zijn dat uw model verkleind of vergroot kan worden tot 8 cm bij 16 cm voor opname in het register van Gemeenschapsmodellen en voor publicatie in het Gemeenschapsmodellenbulletin.

Aanzichten

U kunt tot tien verschillende aanzichten indienen om uw model af te beelden: zeven beschermde aanzichten en drie niet-beschermde. Er kunnen diverse aanzichten worden geüpload, bijvoorbeeld bovenaanzicht, zijaanzicht, in doorsnede, in perspectief of in gedemonteerde vorm. Het uploaden in onze onlinetool voor modelaanvragen kan door eenvoudig slepen en neerzetten, en u kunt zowel 3D- als statische afbeeldingen gebruiken. Zorg dat de aanzichten hetzelfde model afbeelden en een zichtbaar deel van het model tonen.

Als u een complex product indient, d.w.z. een product dat bestaat uit meerdere componenten die vervangen kunnen worden, zodat het product gedemonteerd en weer geassembleerd kan worden, dient minstens een van de afbeeldingen het complexe product in geassembleerde vorm te tonen. Dit geldt eveneens voor sommige andere artikelen, zoals een schaakbord met stukken of een bestekset.

Kleuren

De afbeeldingen van het model mogen in zwart-wit of in kleur zijn. Het is niet toegestaan om voor één model zwart-wit- én kleurafbeeldingen te combineren, bijvoorbeeld drie in zwart-wit en vier in kleur.

Achtergrond

De achtergrond van de afbeelding van uw model moet neutraal zijn. Het model moet duidelijk kunnen worden onderscheiden van de achtergrond.

Identificatoren

Als u bepaalde delen van het model wilt benadrukken om aan te geven dat u alleen op dat bepaalde deel aanspraak maakt of dat u op een bepaald deel van het model uitdrukkelijk geen aanspraak maakt, kunt u een van de volgende identificatiemethodes gebruiken:

 • Streepjeslijnen om elementen aan te geven waarvoor geen bescherming gevraagd wordt
 • Grenzen om kenmerken van het model aan te geven waarvoor u wel bescherming aanvraagt
 • Arcering en vervaging om bepaalde kenmerken uit te sluiten van bescherming
 • Afscheidingen om aan te geven dat geen aanspraak wordt gemaakt op de precieze lengte van het model

In de aanzichten van het model mogen geen tekst, woorden of symbolen worden gebruikt.

Definitie van een model

Modelbescherming is van grote waarde voor ondernemingen van allerlei omvang, niet enkel voor de grotere bedrijven.

Uit onderzoek van EUIPO blijkt dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die modellen bezitten 17% hogere inkomsten per werknemer hebben dan kmo’s die geen enkele IE-rechten houden.

De definitie van modellen is in de Europese Unie goed vastgelegd:

"de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan".

Artikel 3 van de modellenverordening

 

Voorbeelden van modellen

Vrijwel alle industriële of handgemaakte producten komen in aanmerking voor modelbescherming (behalve computerprogramma's)

Zoek een voorbeeld van productverpakkingen

Productverpakkingen

RCD 002710731-0001
Zoek een voorbeeld van product / reeks producten

Een product / reeks producten

RCD 002490193-0001
Zoek een voorbeeld van samengestelde producten

Samengestelde producten

RCD 000408166-0001
Zoek een voorbeeld van onderdelen van producten

Onderdelen van producten

RCD 229752-0001
 
Zoek een voorbeeld van computerpictogrammen

Computerpictogrammen

RCD 003001494-0002
Zoek een voorbeeld van lettertypes

Lettertypes

RCD 004007441-0016
Zoek een voorbeeld van tekeningen en artwork

Grafische ontwerpen

RCD 004547370-0002
 
Zoek een voorbeeld van presentatievormen

Presentatievormen

RCD 002213793-0001
Zoek een voorbeeld van versiering

Versiering

RCD 001446066-0009
Zoek een voorbeeld van webdesign

Webdesign

RCD 003465632-0001
Zoek een voorbeeld van kaarten

Kaarten

003567155-0001
 

Een beetje theorie

Intellectuele eigendom

Het idee achter intellectuele eigendom (IE) is eenvoudig en bestaat al lang. We worden overal omringd door intellectuele eigendom.

Gedachten en ideeën op zich zijn nog geen intellectuele eigendom: intellectuele eigendom omschrijft en beschermt innovaties en creaties van de mens.

 • Merken laten de consument zien waar een product vandaan komt.
 • Modellen specificeren hoe producten eruit zien.
 • Auteursrechten hebben betrekking op artistieke creaties, zoals boeken, muziek, schilderijen, beeldhouwwerken en films.
 • Octrooien beschermen technische innovaties op alle terreinen van de technologie.

Intellectuele eigendom beloont innovators en maakt het mogelijk dat iedereen profijt kan hebben van deze creaties.

 

Metrokaart intellectuele eigendom: ontwerpers geven vaak een draai aan een oud idee om iets nieuws, bruikbaars en unieks te scheppen. Kaart downloaden – deze kan handig zijn voor de inschrijving van uw IE-rechten.


Aanpassing van het idee van een metrokaart om de tijdlijn van de procedurestappen voor intellectuele eigendom weer te geven

 

Meer IE-bronnen

 

Route naar inschrijving

Eigendom van een ingeschreven model geeft u en uw concurrenten duidelijkheid over wat het model omvat en wanneer het ingeschreven is. Dit recht kan 25 jaar lang vernieuwd worden en kan het visuele visitekaartje van uw bedrijf worden. Uw model is uw IE-signatuur.

 

Een goed model biedt toegevoegde waarde. Ingeschreven Gemeenschapsmodellen zorgen voor zichtbaarheid.

 

Er zijn drie gedeelten met essentiële informatie op het aanvraagformulier

 • Eigendom – elke persoon of elk bedrijf kan een ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) bezitten. De gegevens worden openbaar gemaakt en moeten up-to-date worden gehouden zodat er geen twijfel is over wie het model bezit.
 • Wat zijn mogelijke ingeschreven Gemeenschapsmodellen? – Het moet een duidelijke afbeelding zijn.
 • Het model en het (de) bijbehorende product(en) – Dit dient duidelijk beschreven te worden, bij voorkeur aan de hand van de terminologie van de internationaal overeengekomen 'Locarno'-productclassificatie. Als de productaanduiding niet in de Locarno-classificatie te vinden is, kan onze controleur u verzoeken ofwel de aard en het doel van het product te specificeren of de productaanduiding te wijzigen.


Online een Gemeenschapsmodel aanvragen vanaf 350 EUR

Uw model inschrijven
Snel en gemakkelijk

Online aanvragen 

* Wij raden u aan uw model online in te dienen, met behulp van de e-filingtool voor IGM's. De onlinetool heeft allerlei voordelen. Een aanvraag indienen per fax wordt afgeraden, omdat de afbeelding van het (de) model(len) bij de verzending of bij ontvangst door het Bureau aan kwaliteit kan inboeten.
Ook kan het een maand langer duren om per fax verzonden aanvragen te verwerken. Dit komt doordat wij maximaal een maand (vanaf de datum van ontvangst van de fax) wachten op een bevestigingskopie voordat wij de aanvraag verder verwerken. Na afloop van deze termijn gaan wij over tot controle op basis van de documenten in het dossier.

U kunt profiteren van onze kortingen als u in één aanvraag verschillende modellen voor hetzelfde type of vergelijkbare typen producten combineert.

Nu aanvragen

Een ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) kent u exclusieve rechten toe in alle huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Eén enkele inschrijving volstaat. Een aanvraag indienen kan online. De geldigheid kan telkens voor vijf jaar worden verlengd, tot maximaal 25 jaar.

Voordat u een aanvraag indient, kunt u ook even kijken naar onze tips en optimale werkwijzen voor het aanvragen van een model om te vermijden dat u bij de aanvraag fouten maakt.

 

Een foutvrije aanvraag indienen

Onze aanbeveling om problemen te vermijden.

 

Meer informatie over onze taksen

 

Dien in vier stappen een aanvraag in voor inschrijving van een Gemeenschapsmodel.

Onze Fast Track (versnelde procedure) voor de inschrijving van uw model

Logo-aanvraag in Fast Track
 
 
 • U kunt in 10 minuten een aanvraag opstellen en indienen.
 • Wij leiden u stapsgewijs door de aanvraagprocedure.
 • Lees meer over Fast Track.
 • Betaling is alleen mogelijk via creditcard of lopende rekening. Bankoverschrijvingen worden niet aanvaard.

 

Uitgebreid formulier

Gebruik het uitgebreide formulier voor het indienen van uw eigen productaanduiding, voor een later beroep op voorrang, voor het later indienen van de voorrangsdocumenten of voor het toevoegen van een beroep op tentoonstellingsvoorrang. Let wel: dit formulier niet kan worden gecombineerd met Fast Track.

Inschrijvingsprocedure

U hebt zojuist een model ingediend. Wat gebeurt daarna? Moet u verder nog iets doen?

Nadat het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) uw aanvraag heeft ontvangen, wordt deze onderzocht door onze onderzoekers. Als u uw model online hebt ingediend, is de route naar inschrijving eenvoudig. De meeste online-inzendingen worden binnen een paar dagen ingeschreven.

Het volgende betreft aanvragen die direct bij EUIPO zijn ingediend. Het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) verzorgt het merendeel van de formele controles van de bij de WIPO ingediende internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen.


Onderzoekscriteria

Vormvereisten

Alle aanvragen ondergaan een formaliteitenonderzoek. Als een onderzoek een probleem vindt, wordt u of uw vertegenwoordiger (als u er een benoemd hebt) daarover ingelicht, zodat u het kunt verhelpen. U krijgt normaliter twee maanden de tijd om te reageren op het bezwaar van de onderzoeker (een zogenaamde schriftelijke ingebrekestelling). Als die tijd onvoldoende is, kunt u om verlenging vragen. In het algemeen staat EUIPO een eerste verlengingsverzoek automatisch toe. Een tweede verzoek om uitstel wordt echter alleen toegewezen als het voldoende en juist onderbouwd is.


Hier zijn enkele voorbeelden van mogelijke problemen:

Oplossing

De afbeelding die u hebt ingediend, is niet geschikt voor reproductie, d.w.z. uit de afbeelding blijkt niet duidelijk waarvoor bescherming wordt aangevraagd. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om (per post) een duidelijke afbeelding te sturen van het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd. De datum waarop EUIPO de afbeelding ontvangt, is de datum van indiening.

De afbeeldingen die u hebt ingediend, zijn onderling niet consistent. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om:

 • De inconsistente afbeelding(en) uit uw aanvraag te verwijderen of
 • Uw aanvraag om te zetten in een meervoudige aanvraag voor verschillende modellen en de betreffende taksen te voldoen
U bent een bedrijf zonder zetel of werkelijke en feitelijke vestiging in de Europese Unie of u bent een ingezetene van een land buiten de Europese Unie en u hebt geen vertegenwoordiger benoemd. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om een vertegenwoordiger te benoemen.

De taksen die u hebt betaald, dekken niet alle door u aangevraagde modellen. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om de niet-betaalde taks te betalen of enkele modellen in te trekken.

U hebt geen product aangegeven of de opgave is onjuist. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om het product aan te geven of de aard en het doel van de producten te specificeren, zodat zij correct kunnen worden geclassificeerd. Wij raden u aan het classificatie-instrument Eurolocarno te gebruiken.


Als uw antwoord het probleem niet oplost, zal de onderzoeker uw modelaanvraag hetzij volledig afwijzen, hetzij, bij een meervoudige aanvraag, sommige modellen ervan. De controleur neemt dan een beslissing waartegen u in beroep kunt gaan als u het ermee oneens bent.

Wat wij controleren

Het inhoudelijke onderzoek van EUIPO beperkt zich tot twee zaken:

 1. Is uw model een model?
  Stelt uw model een product of een gedeelte ervan voor? Als een onderzoeker vindt dat dit niet het geval is, zal hij of zij daar melding van maken. Een model dat een levende plant voorstelt, zou bijvoorbeeld tot zo'n melding leiden.
 2. Bevat het model een element dat in strijd is met de openbare orde of de goede zeden?
  De concepten 'openbare orde' en 'goede zeden' kunnen van land tot land verschillen. Maar gezien het unitaire karakter van een IGM kan een model al worden afgewezen wanneer het wordt beschouwd als strijdig met de openbare orde in ten minste een deel van de Europese Unie.

Als een onderzoeker van mening is dat uw model een van deze twee regels schendt, zal hij u een schriftelijke ingebrekestelling sturen, waarin u de keus krijgt om het model in te trekken of de afbeelding ervan te wijzigen. U kunt ook opmerkingen indienen. Als u besluit een gewijzigde afbeelding van het model in te dienen, is deze afbeelding toelaatbaar mits de 'identiteit van het model' gehandhaafd blijft. U kunt vanzelfsprekend niet een compleet ander model indienen. U mag slechts onbeduidende kenmerken verwijderen of buiten de aanvraag laten, d.w.z. kenmerken die een geïnformeerde gebruiker vermoedelijk niet zouden opvallen.

Als u niet reageert of het door de onderzoeker opgemerkte probleem niet oplost, deelt hij u mee dat het model wordt afgewezen. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan.

Uitgesloten van onderzoek

Het Bureau zal niet ambtshalve onderzoeken of uw model nieuw is en of het eigen karakter bezit. Derden kunnen om nietigverklaring van uw model verzoeken. De nietigverklaringsprocedure kan bij een model pas worden ingesteld nadat het is ingeschreven, niet tijdens de inschrijvingsprocedure.

Bewijs van inschrijving

Als er geen probleem wordt gevonden of als u alle voorkomende problemen oplost, wordt uw model ingeschreven. Het wordt tevens gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad. Als u om opschorting van uw model hebt verzocht, worden alleen het modelnummer, de datum van indiening, de datum van inschrijving en de namen van de aanvrager en zijn vertegenwoordiger gepubliceerd. De afbeelding van het model zelf wordt niet gepubliceerd.

Er wordt online een inschrijvingsbewijs afgegeven nadat het ingeschreven Gemeenschapsmodel volledig is gepubliceerd. U krijgt bericht dat u het bewijs kunt downloaden vanaf de dag na de publicatie. Er wordt geen papieren inschrijvingsbewijs afgegeven. Wel zijn op verzoek niet-gewaarmerkte en gewaarmerkte afschriften van de inschrijving verkrijgbaar.

Hoe kunt u een beslissing van het Bureau aanvechten?

Partijen die bij een definitieve beslissing in het ongelijk zijn gesteld, kunnen beroep instellen. Als u beroep wilt instellen, kunt u ons papieren formulier gebruiken. Eventueel kunt u ook de toelichting raadplegen. U kunt dit alles ook online doen via uw user area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.