Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Definitie van een model

Modelbescherming is van grote waarde voor ondernemingen van allerlei omvang, niet enkel voor de grotere bedrijven.

Uit onderzoek van EUIPO blijkt dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die modellen bezitten 17% hogere inkomsten per werknemer hebben dan kmo’s die geen enkele IE-rechten houden.

De definitie van modellen is in de Europese Unie goed vastgelegd:

"de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan".

Artikel 3 van de modellenverordening

 

Voorbeelden van modellen

Vrijwel alle industriële of handgemaakte producten komen in aanmerking voor modelbescherming (behalve computerprogramma's)

Zoek een voorbeeld van productverpakkingen

Productverpakkingen

RCD 002710731-0001
Zoek een voorbeeld van product / reeks producten

Een product / reeks producten

RCD 002490193-0001
Zoek een voorbeeld van samengestelde producten

Samengestelde producten

RCD 000408166-0001
Zoek een voorbeeld van onderdelen van producten

Onderdelen van producten

RCD 229752-0001
 
Zoek een voorbeeld van computerpictogrammen

Computerpictogrammen

RCD 003001494-0002
Zoek een voorbeeld van lettertypes

Lettertypes

RCD 004007441-0016
Zoek een voorbeeld van tekeningen en artwork

Grafische ontwerpen

RCD 004547370-0002
 
Zoek een voorbeeld van presentatievormen

Presentatievormen

RCD 002213793-0001
Zoek een voorbeeld van versiering

Versiering

RCD 001446066-0009
Zoek een voorbeeld van webdesign

Webdesign

RCD 003465632-0001
Zoek een voorbeeld van kaarten

Kaarten

003567155-0001
 

Een beetje theorie

Intellectuele eigendom

Het idee achter intellectuele eigendom (IE) is eenvoudig en bestaat al lang. We worden overal omringd door intellectuele eigendom.

Gedachten en ideeën op zich zijn nog geen intellectuele eigendom: intellectuele eigendom omschrijft en beschermt innovaties en creaties van de mens.

  • Merken laten de consument zien waar een product vandaan komt.
  • Modellen specificeren hoe producten eruit zien.
  • Auteursrechten hebben betrekking op artistieke creaties, zoals boeken, muziek, schilderijen, beeldhouwwerken en films.
  • Octrooien beschermen technische innovaties op alle terreinen van de technologie.

Intellectuele eigendom beloont innovators en maakt het mogelijk dat iedereen profijt kan hebben van deze creaties.

 

Metrokaart intellectuele eigendom: ontwerpers geven vaak een draai aan een oud idee om iets nieuws, bruikbaars en unieks te scheppen. Kaart downloaden – deze kan handig zijn voor de inschrijving van uw IE-rechten.


Aanpassing van het idee van een metrokaart om de tijdlijn van de procedurestappen voor intellectuele eigendom weer te geven

 

Meer IE-bronnen

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.