Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Verificatie gewaarmerkte afschriften

Met deze functie kunt de echtheid van online aangemaakte, gewaarmerkte afschriften verifiëren.

Typ de identificatiecode die op het gewaarmerkte afschrift staat in het zoekveld en klik op 'Controleren'. Het oorspronkelijke afschrift wordt dan weergegeven.

NB: De code is hoofdlettergevoelig.

U kunt gebruikmaken van deze optie in de volgende situaties:

  • wanneer de aanvraag al gepubliceerd is;
  • in het geval van een Uniemerkaanvraagformulier, wanneer de aanvraag is ingediend op 1.1.2008 of later;
  • in het geval van een Uniemerkinschrijvingsbewijs, wanneer dit bewijs is afgegeven op 1.1.2001 of later;
  • in het geval van gewaarmerkte afschriften van inschrijvingsbewijzen voor Gemeenschapsmodellen.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.