Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

EUIPO investeert in zijn medewerkers en in hun veiligheid en gezondheid op het werk om een vaardig, geëngageerd en evenwichtig personeelsbestand te creëren. Deze rubriek bevat documentatie op het gebied van personeelszaken en -bezetting van het Bureau, zoals het jaarverslag van de afdeling Human Resources en administratieve besluiten over de structuur van het Bureau.

Human Resources
Jaarverslag

 

De belangrijkste werkzaamheden en prestaties van EUIPO op het gebied van human resources, met feiten en statistieken over personeelszaken en andere, verwante informatie.


Pdf

EUIPO’s Fraudebestrijdings-
strategie

 

De fraudebestrijdingsstrategie van het Bureau, die erop gericht is een sterke antifraudecultuur in EUIPO te integreren in al zijn activiteiten.


Pdf

Jaarlijks Personeels-
beleidsplan

Gepubliceerd: 19/12/2017

Gepresenteerd in het kader van het werkprogramma en de daarmee verband houdende begroting, verschaft dit plan de middelen om werkzaamheden en projecten uit het werkprogramma uit te voeren.


Pdf

Statuut en Regeling

Gepubliceerd: 17/12/2013

Het statuut is het officiële document dat de regels, beginselen en arbeidsvoorwaarden van de Europese ambtenaren in detail beschrijft.


Pdf Nadere informatie >>

Document Datum Downloaden
Personeelstevredenheidsenquête 14/04/2018 Pdf
Zetelovereenkomst 29/08/2013 Pdf
Richtsnoeren inzake de voorkoming van en omgang met belangenconflicten   Pdf

 

Titel DIN Opgericht Weergave
Can’t find what you are looking for? Request here
Meest recente pagina 22-07-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie