Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu


 

Merken in de praktijk

Doorzoek het Archief voor voorgaande edities van de richtsnoeren.

 

Afdelingen Recente wijzigingen Datum van inwerkingtreding

Inleiding

  01.10.2017

Opmerkingen van de redacteur en algemene inleiding

  01.10.2017
Deel A: Algemene voorschriften    

Afdeling 1: Communicatiemiddelen, termijnen

  01.10.2017

Afdeling 2: Algemene beginselen die in procedures moeten worden geëerbiedigd

  01.10.2017

Afdeling 3: Betaling van taksen, kosten en tarieven

  01.10.2017

Afdeling 4: Proceduretaal

  01.10.2017

Afdeling 5: Professionele vertegenwoordiging

  01.10.2017

Afdeling 6: Herroeping van beslissingen, doorhaling van inschrijvingen in het register en rechtzetting van vergissingen

  01.10.2017

Afdeling 7: Herziening

  01.10.2017

Afdeling 8: Herstel in de vorige toestand

  01.10.2017

Afdeling 9: Uitbreiding

  01.10.2017
Deel B: Onderzoek    

Afdeling 1: Procedure

  01.10.2017

Afdeling 2: Formaliteiten

  01.10.2017

Afdeling 3: Classificatie

01.01.2019 01.10.2017

Afdeling 4: Absolute weigeringsgronden

   

Hoofdstuk 1: Algemene beginselen

  01.10.2017

Hoofdstuk 2: Definitie Uniemerk (artikel 7, lid 1, onder a), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 3: Merken die elk onderscheidend vermogen missen (artikel 7, lid 1, onder b), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 4: Beschrijvende merken (artikel 7, lid 1, onder c), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 5: Gebruikelijke tekens of aanduidingen (artikel 7, lid 1, onder d), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 6: Vormen of andere kenmerken die een hoofdzakelijk technische functie of een wezenlijke waarde hebben of door de aard van de waren worden bepaald (artikel 7, lid 1, onder e), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 7: Merken die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden (artikel 7, lid 1, onder f), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 8: Merken die het publiek kunnen misleiden (artikel 7, lid 1, onder g), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 9: Merken die in strijd zijn met vlaggen en andere symbolen (artikel 7, lid 1, onder h) en i), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 10: Merken die in strijd zijn met oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (artikel 7, lid 1, onder j), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 11: Merken die in strijd zijn met traditionele aanduidingen voor wijnen (artikel 7, lid 1, onder k), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 12: Merken die in strijd zijn met gegarandeerde traditionele specialiteiten (artikel 7, lid 1, onder l), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 13: Merken die in strijd zijn met oudere plantenrasbenamingen (artikel 7, lid 1, onder m), UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 14: Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen (artikel 7, lid 3, UMV)

  01.10.2017

Hoofdstuk 15: Collectieve Uniemerke

  01.10.2017

Hoofdstuk 16: Uniecertificeringsmerken

  01.10.2017
Deel C: Oppositie    

Afdeling 0: Inleiding

  01.10.2017

Afdeling 1: Procedurele kwesties

  01.10.2017

Afdeling 2: Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring

   

Hoofdstuk 1: Algemene beginselen

  01.10.2017

Hoofdstuk 2: Vergelijking van waren en diensten

01.01.2019 01.10.2017

Hoofdstuk 3: Relevant publiek en aandachtsniveau

  01.10.2017

Hoofdstuk 4: Vergelijking van tekens

  01.10.2017

Hoofdstuk 5:  Onderscheidend vermogen van het oudere merk

  01.10.2017

Hoofdstuk 6: Overige factoren

  01.10.2017

Hoofdstuk 7: Algemene beoordeling

  01.10.2017

Afdeling 3: Indiening zonder toestemming door gemachtigden van de merkhouder (artikel 8, lid 3, UMV)

  01.10.2017

Afdeling 4: Rechten op grond van artikel 8, leden 4 en 6, UMV

  01.10.2017

Afdeling 5: Bekende merken (artikel 8, lid 5, UMV)

  01.10.2017

Afdeling 6: Bewijs van gebruik

  01.10.2017
Deel D: Doorhaling    

Afdeling 1: Procedure tot doorhaling

  01.10.2017

Afdeling 2: Materiële bepalingen

  01.10.2017
Deel E: Registerbewerkingen    

Afdeling 1: Wijzigen van een inschrijving

  01.10.2017

Afdeling 2: Conversie

  01.10.2017

Afdeling 3: Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddeel

   

Hoofdstuk 1: Overdracht

  01.10.2017

Hoofdstuk 2: Licenties, zakelijke rechten, gedwongen tenuitvoerlegging, insolventieprocedures of vergelijkbare procedures

  01.10.2017

Afdeling 4: Vernieuwing

  01.10.2017

Afdeling 5: Inzage in dossiers

  01.10.2017

Afdeling 6: Overige inschrijvingen in het register

   

Hoofdstuk 1: Reconventionele vorderingen

  01.10.2017
Deel M: Internationale merken   01.10.2017
Meest recente pagina 15-02-2019
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie