Verzoek om administratieve documenten

Openbaar register van administratieve documenten van EUIPO

De toegang tot documenten met betrekking tot Uniemerken of ingeschreven Gemeenschapsmodellen is vastgelegd in de volgende bepalingen (regelingen):

Om documenten te verkrijgen die niet rechtstreeks via het register toegankelijk zijn, moet u het verzoeksformulier invullen en indienen. Verzoeken kunnen ook worden ingediend per brief, fax of e-mail in gelijk welke taal van de Europese Unie.

Houd er rekening mee dat in het register genoemde verwijzingen niet wettelijk bindend zijn. Alleen rechtshandelingen die in het Publicatieblad (Eur-Lex) zijn gepubliceerd, hebben bindende kracht.

Meest recente pagina 26-01-2021