Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Vertegenwoordigers

Een aanvrager die in de Europese Unie geen woonplaats, zetel noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft, moet zich doen vertegenwoordigen door een beroepsmatig vertegenwoordiger. Een lijst van erkende gemachtigden is te vinden op de website van het EUIPO.

Een aanvrager die in de Europese Unie zijn woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft, mag namens zichzelf handelen, dan wel een vertegenwoordiger aanwijzen.

Vertegenwoordigers die al eens een aanvraag bij het EUIPO hebben ingediend, zullen een ID-nummer van het EUIPO hebben. Indien dit nummer bij u bekend is, kunt u het waar nodig gebruiken. Zo niet, dan moet u alle benodigde informatie over de vertegenwoordiger invullen. Een nieuwe vertegenwoordiger kan een advocaat dan wel een werknemer zijn.

 
  • Advocaat

    Een advocaat moet bevoegd zijn op het grondgebied van een der lidstaten praktijk uit te oefenen, in die lidstaat bevoegd zijn op te treden als merkengemachtigde en kantoor houden binnen de Europese Unie. Een advocaat kan verbonden zijn aan een bestaande organisatie van gemachtigden, in welk geval het ID-nummer van die organisatie dient te worden gebruikt.

    N.B.: Volgens Pools recht kunnen advocaten niet worden aangewezen als EUTM.

  • Werknemer-vertegenwoordiger

    In het geval dat de werknemer-vertegenwoordiger rechtstreeks in dienst is van de aanvrager, volstaat het de naam en voornaam op te geven. In het geval een werknemer-vertegenwoordiger werkzaam is bij een bedrijf (met een werkelijke en feitelijke vestiging in de EU) dat economisch verbonden is met de aanvrager, moet informatie over de aard van deze betrekkingen, alsmede de naam van het bedrijf worden opgegeven.

Meest recente pagina 14-01-2019
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie