Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Het KMO/MKB-fonds “Ideas Powered for Business” is een subsidieregeling van 20 miljoen euro om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa te helpen bij het uitoefenen van hun intellectuele-eigendomsrechten (IE).

Het met steun van de Europese Commissie opgezette KMO/MKB-fonds “Ideas Powered for Business” is gericht op ondernemingen die hun IE-strategie willen ontwikkelen en hun intellectuele-eigendomsrechten willen beschermen op nationaal, regionaal of EU-niveau.

Het KMO/MKB-fonds “Ideas Powered for Business” biedt steun in de vorm van pre-diagnostische IE-diensten en/of bij aanvragen van merken of modellen en kan helpen uw bedrijf een krachtige impuls te geven.

Per kmo is een maximale tegemoetkoming in de kosten van 1 500 EUR beschikbaar.

 

Meld u aan om updates en meer informatie te ontvangen

Naam
E-mail
Taal
 

Bedankt!

75 % korting op pre-diagnostische IE-diensten
(“IP scan”) *

Dienst 1

Deskundigen op het gebied van intellectueel eigendom helpen u de waarde van uw intellectuele eigendom te bepalen om u in staat te stellen een passende bedrijfsstrategie voor IE te ontwikkelen – voor nu en de toekomst.

50 % korting op de basistaks voor een merk-
of modelaanvraag

Dienst 2

Wanneer u weet welke intellectuele-eigendomsrechten op Benelux of EU-niveau wilt beschermen, kunt u 50 % korting krijgen op de basistaks voor uw aanvraag.

 

* Pre-diagnostische IE-diensten in het kader van deze regeling worden aangeboden of gecoördineerd door de deelnemende nationale en regionale IE-bureaus en vormen geen juridische dienstverlening: voordat u een aanvraag indient, moet u de lijst bekijken om te controleren of deze dienstverlening in het kader van het mkb-fonds wordt aangeboden in uw lidstaat.

Pre-diagnostische IE-diensten zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een IE-strategie voor uw bedrijf. Deskundigen op het gebied van intellectueel eigendom kijken naar uw bedrijfsmodel, uw producten en/of diensten en uw groeiplannen en bieden vanuit zakelijk oogpunt ondersteuning bij het opzetten van uw IE-strategie. Dit kan u helpen bij de beslissing welke IE-rechten u het beste kunt aanvragen, hoe u uw IE-portefeuille verder kunt ontwikkelen als u al IE-rechten hebt laten registreren, en het helpt u bij het opzetten van uw IE-strategie voor de toekomst.

Kom ik in aanmerking?

Het KMO/MKB-fonds is rechtstreeks gericht op kleine en middelgrote ondernemingen met een vestiging in een van de 27 lidstaten van de EU en wordt in de loop van 2021 in vijf fasen (tijdvensters) verdeeld. Wanneer uw bedrijf voldoet aan de officiële EU-definitie van een kmo kunt u een aanvraag indienen voor steun voor de hierboven genoemde diensten.

De aanvraagperioden zullen overeenkomstig het volgende tijdschema worden geopend:

PERIODE 1
11 januari 2021
– 31 januari 2021

PERIODE 2
1 maart 2021
– 31 maart 2021

PERIODE 3
1 mei 2021
– 31 mei 2021

PERIODE 4
1 juli 2021
– 31 juli 2021

PERIODE 5
1 september 2021
– 30 september 2021

Aanvragen die buiten de vijf aangegeven perioden worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen. Er kan slechts één aanvraag worden ingediend voor dienst 1 of dienst 2 of een combinatie van beide, met een maximale tegemoetkoming in de kosten van 1 500 EUR per aanvrager. Indien u een dienst aanvraagt in de ene periode, kunt u wel een aanvraag voor de andere dienst indienen in een daaropvolgende periode. Aanvragen worden gehonoreerd volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Checklist voor aanvragers

Dien alleen een aanvraag in als u de volgende vragen allemaal met JA kunt beantwoorden:

Ja Nee

Is uw bedrijf een reeds bestaande, in de Europese Unie gevestigde kleine of middelgrote onderneming?
 
Heeft u de oproep tot het indienen van voorstellen gelezen alvorens het aanvraagformulier in te vullen?
 
Heeft u de bankgegevens van uw bedrijf bij de hand en een bankafschrift (voorbeeld) waarop het volgende is vermeld: naam van het bedrijf als rekeninghouder, IBAN-nummer (voorbeelden) en BIC/SWIFT-code?
 
Hebt u de verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige/btw-identificatie of het nationale inschrijvingsnummer van uw bedrijf?
 
Weet u al voor welke dienst u een aanvraag wilt indienen (dienst 1/dienst 2 of beide) (zie de beschrijving in de oproep tot het indienen van voorstellen)?
 
Weet u al voor welke intellectuele-eigendomsrechten (merken en/of modellen) u een aanvraag wilt indienen (dienst 2)?
 
Beseft u dat u geen aanvraag voor deze diensten kunt indienen wanneer u voor dezelfde diensten of een deel daarvan reeds nationale of EU-steun ontvangt?
 

Kunt u al deze vragen met JA beantwoorden? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (binnen een van de aanvraagperioden):

Wat kan ik aanvragen?

In het kader van deze regeling zijn twee soorten diensten beschikbaar, waarbij is voorzien in een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van pre-diagnostische IE-diensten (“IP scan” – dienst 1) of aanvragen voor merken of modellen op nationaal, regionaal (Benelux) of EU-niveau (dienst 2).

Per kmo is een maximale tegemoetkoming in de kosten van 1 500 EUR beschikbaar.

75 % korting op pre-diagnostische IE-diensten (IP scan)

Dienst 1

Pre-diagnostische IE-diensten zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een IE-strategie voor uw bedrijf. Deskundigen op het gebied van intellectueel eigendom kijken naar uw bedrijfsmodel, uw producten en/of diensten en uw groeiplannen en bieden vanuit zakelijk oogpunt ondersteuning bij het opzetten van uw IE-strategie. Dit kan u helpen bij de beslissing welke IE-rechten u het beste kunt aanvragen, hoe u uw IE-portefeuille verder kunt ontwikkelen als u al IE-rechten hebt laten registreren, en het helpt u bij het opzetten van uw IE-strategie voor de toekomst.

Pre-diagnostische IE-diensten in het kader van deze regeling worden aangeboden of gecoördineerd door de deelnemende nationale en regionale IE-bureaus en vormen geen juridische dienstverlening: voordat u een aanvraag indient, moet u de lijst bekijken om te controleren of deze dienstverlening in het kader van het mkb-fonds wordt aangeboden in uw lidstaat.

50 % korting op de taks voor uw merk- of modelaanvraag

Dienst 2

Overweegt u een merk of model te laten inschrijven op nationaal, regionaal (Benelux) of EU-niveau? Dan hebt u wellicht baat bij deze regeling.

U kunt een aanvraag indienen voor een korting van 50 % op de basistaks voor een merk- en/of modelaanvraag. Voor welk gebied u bescherming voor een merk en/of model aanvraagt, hangt natuurlijk af van uw bedrijfsstrategie en uw groeiplannen. Wanneer u echter niet goed weet welke bescherming u waar moet aanvragen, kan een pre-diagnostische IE-dienst (“IP scan” – dienst 1) u op weg helpen. In plaats daarvan kunt u voor informatie ook contact opnemen met uw nationale of regionale IE-bureau.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Aanvragen voor het KMO/MKB-fonds kunnen alleen worden ingediend tijdens vijf daartoe aangewezen tijdvensters in 2021. Aanvragen die buiten die perioden worden ingediend, worden niet door EUIPO in aanmerking genomen. De aanvraagprocedure omvat slechts drie eenvoudige stappen:

1

Leest eerst zorgvuldig de oproep tot het indienen van voorstellen op onze aanvraagpagina door. Dien vervolgens het online-aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten in, na te hebben gecontroleerd of uw bedrijf voldoet aan de definitie van een kmo en in aanmerking komt. Bekijk onze checklist alvorens een aanvraag in te dienen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. Indien uw aanvraag succesvol is, ontvangt u een toekenningsbesluit dat door het Bureau is ondertekend. Bewaar het goed – u hebt het later nodig! Afgewezen aanvragers worden ingelicht over de redenen voor het negatieve besluit.

2

Vervolgens moet u uw aanvraag voor een merk en/of model en/of een pre-diagnostische IE-dienst (“IP scan”) indienen en de daarvoor verschuldigde taks betalen binnen 30 dagen na ontvangst van het toekenningsbesluit. Aanvragen voor merken en modellen kunnen worden ingediend bij een van de nationale bureaus voor intellectuele eigendom in de EU (nationaal niveau), bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (voor bescherming in België, Luxemburg en Nederland; regionaal niveau) of bij EUIPO (voor bescherming in alle lidstaten van de EU). Dit kunt snel en gemakkelijk online doen. Pre-diagnostische IE-diensten worden aangeboden door een aantal nationale bureaus (zie de lijst hieronder).

3

Wanneer u de voor de aangevraagde dienst verschuldigde taks hebt betaald, dient u vervolgens een verzoek om vergoeding in door gebruik te maken van de link in het toekenningsbesluit (punt 1). Na indiening van dit verzoek ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw verzoek om vergoeding. Na goedkeuring van de ingediende informatie en documentatie wordt het bedrag binnen één maand overgemaakt. De begunstigden krijgen hierover per e-mail bericht.

Als u nog vragen hebt over de indieningsprocedure, de regels, het tijdschema of een ander aspect van de regeling, kunt u contact met ons opnemen via ons informatiecentrum.

Wij wijzen erop dat wij alle antwoorden op vragen die wij van potentiële aanvragers ontvangen, zullen publiceren in de Vraagbaak. We maken deze vragen en antwoorden openbaar om ervoor te zorgen dat alle aanvragers eerlijk worden behandeld en toegang krijgen tot dezelfde informatie.

Meest recente pagina 02-06-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie