Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

KMO/MKB-fonds

Geef uw bedrijf een impuls met het KMO/MKB-fonds

Sneeuw
 
×

 

Het KMO/MKB-fonds “Ideas Powered for Business” is een subsidieregeling van 20 miljoen euro om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa te helpen bij het uitoefenen van hun intellectuele-eigendomsrechten.

Het KMO/MKB-fonds is een initiatief van de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door EUIPO om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van hun IE-strategieën en de bescherming van hun IE-rechten, op nationaal, regionaal of EU-niveau.

 

Meld u aan om updates en meer informatie te ontvangen

Naam
E-mail
Taal
 

Bedankt!

Voordelen


Aan elke kmo kan een terugbetaling van maximaal 1 500 EUR worden toegekend.

Terugbetaling van 75 % van de kosten voor pre-diagnostische diensten (IP Scan)

Dienst 1

Deskundigen op het gebied van intellectueel eigendom (IE) helpen u de waarde van uw intellectuele eigendom te bepalen om u in staat te stellen een passende bedrijfsstrategie voor IE te ontwikkelen – voor nu en de toekomst.

MEER INFORMATIE

Terugbetaling van 50 % van de basistaks voor merk- of modelaanvragen

Dienst 2

Wanneer u weet welke intellectuele-eigendomsrechten u op nationaal, regionaal of EU-niveau wilt beschermen, kunt u 50 % korting krijgen op de basistaks voor uw aanvraag.

MEER INFORMATIE

In het kader van deze regeling worden pre-diagnostische IE-diensten verstrekt of gecoördineerd door de deelnemende nationale en regionale IE-bureaus. Zij vormen geen juridische dienst. Voordat u een aanvraag indient, moet u deze lijst bekijken om te controleren of de dienstverlening in het kader van het KMO/MKB-fonds wordt aangeboden in uw lidstaat. Soortgelijke diensten kunnen worden verleend door andere nationale en regionale IE-bureaus buiten het KMO/MKB-fonds om.

Pre-diagnostische IE-diensten staan centraal in het opbouwen van de IE-strategie van een kmo. Deskundigen op het gebied van intellectuele eigendom onderzoeken het bedrijfsmodel, de producten of diensten en de groeiplannen van de kmo en helpen de kmo een passende IE-strategie te formuleren.

  • De pre-diagnostische dienst heeft betrekking op alle intellectuele-eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen, gebruiksmodellen, plantenrassen, geografische aanduidingen), alsook op de niet-geregistreerde/niet-registreerbare rechten (bv. handelsgeheimen) en bedrijfsnamen, domeinnamen enz.
  • Na ontvangst van een positief subsidiebesluit heeft de kmo 30 dagen de tijd om de pre-diagnostische IE-dienst aan te vragen en te betalen via het nationale IE-bureau (indien beschikbaar in die lidstaat).
  • Zodra de pre-diagnostische IE-dienst is betaald, kan de kmo om terugbetaling verzoeken via de in het subsidiebesluit vermelde link.
  • De pre-diagnostische IE-dienst wordt verleend door een (door het nationaal bureau aangewezen) deskundige, die interviews zal organiseren om meer te weten te komen over de kmo vanuit zakelijk en IE-oogpunt.
  • Na de beoordeling stelt de deskundige een verslag op over de IE-rechten van de kmo en doet aanbevelingen over hoe die IE-rechten in de toekomst moeten worden beheerd en beschermd.
  • De tijd die nodig is voor het uitvoeren van de pre-diagnostische IE-dienst verschilt per kmo en kan enkele weken tot verscheidene maanden in beslag nemen.

U kunt een aanvraag indienen voor een terugbetaling van 50 % van de basistaks voor een merk- en/of modelaanvraag. Het beschermingsniveau dat u kiest (nationaal, regionaal of EU), hangt natuurlijk af van uw bedrijfsstrategie en uw groeiplannen. Als u niet zeker weet welke bescherming u moet aanvragen, of op welk territoriaal niveau, kan een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan, dienst 1) u helpen de juiste keuze te maken.

 

Wanneer aanvragen?

Het KMO/MKB-fonds is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen met een vestiging in een van de 27 lidstaten van de EU. Wanneer uw bedrijf voldoet aan de officiële EU-definitie van een kleine of middelgrote onderneming kunt u een aanvraag indienen voor steun voor de voornoemde diensten tijdens een van de zes fasen (perioden) in 2021:

PERIODE 1
11 januari 2021
– 31 januari 2021

PERIODE 2
1 maart 2021
– 31 maart 2021

PERIODE 3
1 mei 2021
– 31 mei 2021

PERIODE 4
1 juli 2021
- 31 juli 2021

PERIODE 5
1 september 2021
– 30 september 2021

PERIODE 6
1 oktober 2021
– 31 oktober 2021

Alleen aanvragen die binnen een van de zes perioden zijn ingediend, worden in aanmerking genomen. U kunt een aanvraag indienen voor dienst 1, dienst 2 of een combinatie van beide. Binnen elke periode kan slechts één aanvraag worden ingediend en per dienst is slechts één aanvraag toegestaan. Indien u een dienst aanvraagt in de ene periode, kunt u nog steeds een aanvraag voor de andere dienst indienen in een daaropvolgende periode. De maximale terugbetaling is beperkt tot 1 500 EUR per aanvrager, ongeacht het aantal aanvragen. Aanvragen worden gehonoreerd volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Volg onze stapsgewijze gids en de links voor meer informatie. Indien u meer informatie wenst, raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ) hierna.

1.

Volg onze checklist om uw mkb-status te controleren en te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt om een aanvraag in te dienen.

Checklist voor aanvragers

Ga na of u op alle volgende vragen met JA kunt antwoorden, alvorens een aanvraag in te dienen:

Ja Nee

Is uw onderneming een kleine of middelgrote onderneming die gevestigd is in de Europese Unie?
 
Hebt u de oproep tot het indienen van voorstellen gelezen alvorens het aanvraagformulier in te vullen?
 
Hebt u de bankgegevens van uw bedrijf bij de hand en hebt u een bankafschrift (voorbeeld) met de volgende gegevens: bedrijfsnaam als rekeninghouder; IBAN-nummer (voorbeelden); en BIC/SWIFT-code?
 
Hebt u de verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige/btw-identificatie of het nationale inschrijvingsnummer van uw bedrijf?
 
Weet u welke dienst(en) u van plan bent aan te vragen (dienst 1/dienst 2 of beide, zoals beschreven in de oproep tot het indienen van voorstellen)?
 
Weet u welke IE-rechten (merken en/of modellen) u van plan bent aan te vragen (dienst 2)
 
Beseft u dat u deze diensten niet kunt aanvragen als u al nationale of EU-financiering voor dezelfde diensten of een deel daarvan hebt ontvangen?
 

 

 

2.

Dien uw aanvraag en alle bewijsstukken in bij het KMO/MKB-fonds. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. NB: Aanvragen voor het KMO/MKB-fonds kunnen alleen worden ingediend tijdens de vijf daartoe aangewezen perioden in 2021.

Na de aanvraag

Indien uw aanvraag succesvol is, ontvangt u een subsidiebesluit dat door EUIPO is ondertekend. Bewaar het goed – u hebt het later nodig! Afgewezen aanvragers worden ingelicht over het besluit en de redenen voor de weigering.

 

3.

Na kennisgeving van een positief besluit, hebt u 30 dagen om:

  • een pre-diagnostische IE-dienst aan te vragen. Pre-diagnostische IE-diensten zijn beschikbaar via de nationale bureaus die deze dienst aanbieden.
  • Uw merk en/of model aan te vragen en te betalen. Aanvragen voor merken en modellen kunnen worden ingediend bij de nationale bureaus voor intellectuele eigendom (nationaal niveau), bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (voor België, Nederland en Luxemburg; regionaal niveau) of bij EUIPO (voor bescherming in alle lidstaten van de EU).

 

4.

Wanneer u de voor de aangevraagde dienst(en) verschuldigde taks hebt betaald, dient u vervolgens een verzoek om terugbetaling in met behulp van de in het subsidiebesluit vermelde link. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw verzoek. 

 

De terugbetaling zal binnen een maand worden verricht, onder voorbehoud van goedkeuring van de ingediende informatie en documentatie. Begunstigden worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

 

Hebt u nog vragen? - Veelgestelde vragen (FAQ)

Meest recente pagina 08-10-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie