Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Lijst met pro-Deo-
dienstverleners

Bekijk de lijst met alle verleners van pro-Deodiensten die aan dit initiatief deelnemen en die bereid zijn kosteloos diensten op het gebied van intellectuele eigendom te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Wilt u ook deelnemen? Lees de oproep voor het indienen van blijken van belangstelling om te zien hoe het werkt en bekijk het aanmeldingsformulier.

Dienstverleners
Meest recente pagina 25-06-2020
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie