Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Al mijn lijsten beheren

Dit gedeelte van het systeem bewaart al de lijsten die u met de opbouwfunctie hebt aangemaakt. Als u werkt met meerdere lijsten, helpt deze tool u om deze te beheren, te bewerken en te hergebruiken. Binnen de Goods & Services Administrator (Beheerfunctie waren en diensten) wordt u ook geïnformeerd over de recentste veranderingen in de geharmoniseerde database (HDB), wordt Fast Track gepromoot, en krijgt u ook de optie om termen te laten meenemen in de maandelijkse revisie.

Binnen deze beheerfunctie zijn er drie belangrijke tabbladen:

 • Mijn lijsten

  Nieuw
  Hier ziet u alle lijsten van waren en diensten die zijn aangemaakt, en de gegevens ervan, zoals Lijstnaam, Taal, Klassen, Conform de HDB, Laatste bijwerking en Acties.

  U hebt keuze uit de volgende Acties.

  Laat u weten dat een van uw termen in de HDB is veranderd, en verwijst u door naar het tabblad Wijzigingen in nieuwste publicatie.

  Opent de opbouwfunctie zodat u de nodige wijzigingen kunt aanbrengen.

  Downloadt de geselecteerde lijst - klik op 'Downloaden' als u de lijst in een extern document op uw computer wilt opslaan. Kies in het pop-upvak het gewenste formaat (.txt of .csv) voor de download, en de locatie op uw computer waar u het document wilt bekijken. Om te kunnen downloaden, moet u een geregistreerde gebruiker zijn. Als u nog niet bent ingeschreven, krijgt u een verzoek om dit alsnog te doen.

  Exporteren naar e-filing (in het uitgebreide formulier of het vijfstappenformulier) - selecteer dit als u een lijst van waren en diensten naar e-filing wilt exporteren. Kies dan de e-filingmethode waarmee u wilt exporteren - ofwel het uitgebreide formulier of het vijfstappenformulier.

  Verwijderen - hiermee kunt uw lijst voorgoed verwijderen.

  U kunt de inhoud van de lijst uitvouwen en indien gewenst opmerkingen toevoegen of bewerken.

  U kunt via het tabblad een nieuwe lijst aanmaken. U wordt dan automatisch naar de opbouwfunctie geleid

  Hiermee kunt u uw lijst snel doorzoeken.

  Of als u met meerdere lijsten werkt, kunt u de beheerfunctie vragen om u een bepaald aantal lijsten per pagina te tonen.

   

 • Wijzigingen in nieuwste publicatie

  In dit gedeelte kunt u zien wat de meest recente veranderingen in de geharmoniseerde databank zijn en kunt u uw termen indien nodig bijwerken. De HDB wordt maandelijks bijgewerkt zodat deze gelijke tred houdt met de markt en de behoeften van de gebruikers. Dit gebeurt na een stemming door de classificatiedeskundigen van alle geharmoniseerde bureaus. In dit overzicht kunt u zien welke termen in maart 2015 zijn toegevoegd of gewijzigd.

   

 • Mijn voorgestelde termen

  Klik hier om een term voor te stellen die u in de HDB wilt zien. U mag tot vijf termen per maand voorstellen, en u kunt hier de status controleren.

  Nadat u een suggestie voor een term hebt ingediend, kunt u de status controleren in de *. Uw suggestie wordt in eerste instantie bekeken door onze classificatiedeskundigen, die beslissen of de term ter goedkeuring kan worden voorgedragen of dat de term als ongeldig wordt beschouwd. Na deze goedkeuring houden de merkenbureaus van de EU een eindstemming, en wordt de term aanvaard of geweigerd.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.