Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Technische informatie

Raadpleeg voor meer informatie over technische zaken de volgende onderwerpen:

 

Onderwerpen

 

Systeemvereisten

 • Hardware

  Een computer met internetaansluiting. Aanbevolen wordt een breedband met hoge snelheid.

 • Software

  De toepassingen vergen een van de volgende webbrowsers:

  • Internet Explorer 9 of nieuwere versies
  • Firefox 3 of nieuwere versies
  • Safari 4 of nieuwere versies
  • Chrome 5 of nieuwere versies.

  Hoewel de toepassingen wellicht op eerdere versies van bovengenoemde browsers kunnen werken, zouden zich compatibiliteitsproblemen kunnen voordoen, dat wil zeggen dat de grafische interface misschien niet zoals bedoeld kan worden weergegven of dat enkele functionaliteiten niet werken zoals gewenst. Aanbevolen wordt de nieuwste browserversies te installeren.

  Omdat een technisch probleem u zou kunnen beletten toegang te krijgen tot elektronische communicatie met behulp van Explorer 8, raden wij u aan gebruik te maken van een recentere versie van Internet Explorer of van een andere compatibele browser: Firefox of Google Chrome.

  Let er ook op dat uw persoonlijke beveiligingsinstellingen en pc-compatibiliteit van invloed kunnen zijn op de werking en bepaalde inhoud of voorzieningen kunnen blokkeren.

Gebruikersnaam en wachtwoord

 

Wanneer u een user area-account aanmaakt, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen om ook in de toekomst uw toegang hiertoe te verzekeren. Let daarbij op onderstaande criteria:

 
 • Gebruikersnaam

  Uw gebruikersnaam moet:

  • tussen 8 en 20 tekens bevatten;
  • uit letters van het Latijnse alfabet bestaan (uitsluitend kleine letters);
  • ten minste één cijfer bevatten (0-9).
 • Wachtwoord

  Uw wachtwoord:

  • moet uniek zijn;
  • mag niet hetzelfde zijn als uw gebruikersnaam;
  • moet minstens één numeriek teken bevatten;
  • mag niet driemaal na elkaar eenzelfde teken bevatten (bv. aaa, 111) en ook geen tekenreeksen (bv. 123, abc) of speciale tekens (bv. #, *);
  • moet uit minstens 8 tekens bestaan.
 • Wachtwoord veranderen

  Om veiligheidsredenen raden wij u aan om uw wachtwoord met een zekere regelmaat te veranderen.

Technische vereisten voor bijlagen bij elektronische indiening (e-filing) en mededelingen

NB: de officiële bron van deze informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden voor de User Area bij ‘Besluit EX 17 4 van de uitvoerend directeur van het Bureau van 16 augustus 2017 betreffende communicatie langs elektronische weg.

 
 • Het indienen van een Uniemerkaanvraag via e-filing

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • maximumgrootte per bijlage: 2 MB (20 MB voor MP4, OBJ, STL en X3D);
  • maximumomvang van de bijlagen: 20 MB;
  • maximale lengte van de bestandsnaam van bijlagen: 25 tekens.

  Er kunnen slechts twee voorrangsdocumenten worden bijgevoegd, één anciënniteitsdocument en één tentoonstellingsvoorrangsdocument (naast de andere bijlagen).

  Er kan slechts één document met het reglement op het gebruik van collectieve merken/certificeringsmerken worden bijgevoegd (naast de andere bijlagen).

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG

  Het standaardbestandstype moet worden gebruikt voor het weergeven van het merk/de merken waarvoor u bescherming aanvraagt (alle merken behalve woord- en multimediamerken), dat aan de volgende normen voldoet:

  • maximumgrootte van de afbeelding: 2835 x 2010 pixels;
  • afdrukresolutie: min. 96 dpi, max. 300 dpi;
  • kleurmodus: RGB, grijsschaal, zwart-wit of CMYK.

  Afbeeldingen krijgen automatisch een resolutie van 250 x 250 pixels. De geüploade afbeelding wordt weergegeven zoals deze later in het inschrijvingsbewijs zal verschijnen.

  CMYK-afbeeldingen zullen aan de hand van specifieke software eerst worden geconverteerd naar RGB-afbeeldingen voordat zij worden weergegeven. Bepaalde kleuren in CMYK-afbeeldingen die naar RGB zijn geconverteerd, kunnen er anders uitzien dan in het origineel. Wij raden u dan ook aan de kleurmodus te veranderen voordat u de afbeelding uploadt, zodat de oorspronkelijke kleuren behouden blijven.

  PDF

  Mag uitsluitend worden gebruikt voor aanvullende informatie, niet voor het weergeven van het merk/de merken waarvoor u bescherming aanvraagt.

  Alleen standaard statische pdf-bestanden worden ondersteund; invulbare pdf-formulieren worden niet geaccepteerd. Vermijd toegevoegde objecten (zoals rechthoeken, pijlen, gemarkeerde tekst, enz.) die niet voorkomen in het originele pdf-bestand.

  MP3

  Is alleen beschikbaar bij inschrijving van klankmerken (samen met jpeg) en moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11.025 kHz voor geluidseffecten, 22.05 kHz of 44.1 kHz voor muziek;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

  OBJ, STL en X3D

  Deze formaten kunnen worden gebruikt bij het indienen van een aanvraag voor de inschrijving van een vormmerk.

  X3D kan niet met oudere versies van Internet Explorer dan versie 11 worden geüpload.

  MP4

  Kan alleen worden gebruikt voor het weergeven van bewegings-, multimedia- en hologrammerken en moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • framesnelheid van 24 (23.98) tot 30 (29.97) fps;
  • bitsnelheid tussen 1 200 en 8 000 Kbps;
  • mediatypen: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.
 • E-filing voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • max. omvang per bijlage: 2 MB (20 MB voor OBJ, STL en X3D);
  • totale max. omvang van de bijlagen per model: 20 MB
  • max. lengte van bestandsnaam van bijlagen: 25 tekens.

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG

  Standaardbestandstype moet worden gebruikt voor het weergeven van het model/de modellen waarvoor u bescherming aanvraagt. Deze moet aan de volgende normen voldoen:

  • maximumgrootte van de afbeelding: 5000 x 5000 pixels;
  • afdrukresolutie: min. 72 dpi, max. 300 dpi;
  • kleuren: CMYK (wordt naar RGB geconverteerd), grijsschaal, zwart-wit of RGB;
  • omzetting van progressieve jpeg-afbeeldingen in basisafbeeldingen;
  • beperkte upload van dynamische 3D-aanzichten EN andere, statische aanzichten.

  PDF

  Mag uitsluitend worden gebruikt voor aanvullende informatie, niet voor het weergeven van het model/de modellen waarvoor u bescherming aanvraagt.

  Alleen standaard statische pdf-bestanden worden ondersteund; invulbare pdf-formulieren worden niet geaccepteerd. Vermijd toegevoegde objecten (zoals rechthoeken, pijlen, gemarkeerde tekst, enz.) die niet voorkomen in het originele pdf-bestand.

  OBJ, STL en X3D

  Deze formaten kunnen worden gebruikt voor het uploaden van een dynamisch 3D-aanzicht als aanvullende informatie en als bron voor statische afbeeldingen bij het inschrijven van modellen.

  X3D kan niet met oudere versies van Internet Explorer dan versie 11 worden geüpload.

 • E-filing voor oppositie en doorhaling

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • maximumgrootte per bijlage: 5 MB;
  • maximumomvang van de bijlagen: 20 MB;
  • maximale lengte van de bestandsnaam van bijlagen: 150 tekens.

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG

  Standaardbestandstype moet worden gebruikt, dat aan de volgende normen moet voldoen:

  • maximumgrootte van de afbeelding: 2008 x 2835 pixels;
  • afdrukresolutie: min. 96 dpi, max. 300 dpi;
  • alleen RGB 8b (niet CMYK);
  • geen ondersteuning van progressieve jpeg-afbeeldingen.

  PDF

  Alleen standaard statische pdf-bestanden worden ondersteund; invulbare pdf-formulieren worden niet geaccepteerd. Vermijd toegevoegde objecten (zoals rechthoeken, pijlen, gemarkeerde tekst, enz.) die niet voorkomen in het originele pdf-bestand.

  MP3

  Mag alleen worden gebruikt voor het weergeven van vroegere klankmerken. Moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11.025 kHz voor geluidseffecten, 22.05 kHz of 44.1 kHz voor muziek;
  • bitdiepte: 8 of 16 bits;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

   

 • Overige toepassingen van e-filing (voor het indienen van een verzoek om aantekening, vernieuwing, omzetting, inspectie, het indienen van een internationale aanvraag gebaseerd op een Uniemerk(aanvraag) of het instellen van beroep)

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • maximumgrootte per bijlage: 2 MB (20 MB voor elektronisch beroepsformulier);
  • maximumomvang van de bijlagen: 20 MB.

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG

  Standaardbestandstype moet worden gebruikt, dat aan de volgende normen moet voldoen:

  • afdrukresolutie: min. 96 dpi, max. 300 dpi;
  • alleen RGB 8b (niet CMYK);
  • geen ondersteuning van progressieve jpeg-afbeeldingen.

  PDF

  Alleen standaard statische pdf-bestanden worden ondersteund; invulbare pdf-formulieren worden niet geaccepteerd. Vermijd toegevoegde objecten (zoals rechthoeken, pijlen, gemarkeerde tekst, enz.) die niet voorkomen in het originele pdf-bestand.

  MP3

  Mag alleen worden gebruikt voor het weergeven van klankmerken en moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11.025 kHz voor geluidseffecten, 22.05 kHz of 44.1 kHz voor muziek;
  • bitdiepte: 8 of 16 bits;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

   

 • Andere elektronische mededelingen en acties

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • maximumgrootte per bijlage: 20 MB;
  • maximumomvang van de bijlagen: 1 GB (100 MB voor kennisgevingen van oppositie, doorhaling en beroep);
  • maximale lengte van de bestandsnaam van bijlagen: 20 tekens.

  Als de mededeling met bijlagen in totaal groter is dan 20 MB, ontvangt het Bureau de bijlagen weliswaar, maar in de preview en de definitieve ontvangstbevestiging zal alleen de mededeling te zien zijn.

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG

  Standaardbestandstype moet worden gebruikt, dat aan de volgende normen moet voldoen:

  • afdrukresolutie: min. 96 dpi, max. 300 dpi;
  • alleen RGB 8b (niet CMYK);
  • geen ondersteuning van progressieve jpeg-afbeeldingen.

  PDF

  Alleen standaard statische pdf-bestanden worden ondersteund; invulbare pdf-formulieren worden niet geaccepteerd. Vermijd toegevoegde objecten (zoals rechthoeken, pijlen, gemarkeerde tekst, enz.) die niet voorkomen in het originele pdf-bestand.

  MP3

  Kan alleen worden gebruikt voor het weergeven van klankmerken en moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11.025 kHz voor geluidseffecten, 22.05 kHz of 44.1 kHz voor muziek;
  • bitdiepte: 8 of 16 bits;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

   

Meest recente pagina 20-02-2019
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie