Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Taalbeleid van EUIPO

De vijf werktalen van het Bureau zijn Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Aanvragen voor merken en modellen kunnen worden ingediend in 23 officiële talen van de Europese Unie. Ook de registers voor Uniemerken en Gemeenschapsmodellen worden in 23 officiële EU-talen gepubliceerd. De inhoud van de EUIPO-website wordt ten minste in de vijf talen van het Bureau gepubliceerd en vaak ook in 18 andere officiële talen.

Bij EUIPO willen we ervoor zorgen dat iedereen in de EU toegang heeft tot informatie over intellectuele-eigendomsrechten in een taal die hij of zij begrijpt, ook als die taal niet zijn of haar moedertaal is.

 

Waar mogelijk communiceren we met u in uw officiële landstaal.  Voor taalkwesties in verband met specifieke merk- of modelprocedures zijn echter de respectieve verordeningen en de richtsnoeren van het Bureau van toepassing.

Voor meer informatie over welke talen kunnen worden gebruikt in procedures voor het Bureau verwijzen wij u naar de relevante verordeningen, met name de artikelen 146 en 147 UMV, de artikelen 24, 25 en 26 UMUV, de artikelen 98 en 99 GMV en de artikelen 29, 80, 81 en 83 IGMUV.

 

Zoek de gewenste taal op de website

Al onze webpagina’s hebben in de linkerbovenhoek een vervolgkeuzemenu waarin u kunt kiezen in welke taal u de pagina wilt bekijken.

Als u daarnaast op zoek bent naar jurisprudentie ter ondersteuning van een zaak bij een rechtbank, biedt onze eSearch Case Law-databank machinevertalingen waarmee u direct een algemeen overzicht krijgt van de inhoud van een bepaald vonnis voordat u investeert in beëdigde vertalingen.

 

Terminologie van EUIPO

EUIPO verstrekt officiële IE-gerelateerde terminologie in alle EU-talen. Hiermee wordt bijgedragen aan rechtszekerheid binnen de IE-wereld. De termen zijn voor iedereen toegankelijk via de interinstitutionele terminologiedatabank van de EU (IATE).

 

Vertalingen

Vertalingen die noodzakelijk zijn voor de werking van het Bureau worden door het Vertaalbureau voor de organen van de EU vertaald.

Voorts streeft EUIPO ernaar gebruik te maken van geavanceerde technologie voor machinevertaling om zijn gebruikers aanvullende informatie te verschaffen in hun eigen taal, ook buiten de officiële EU-talen.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.