Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

 

Verklaring inzake gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is van groot belang voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (“het Bureau”). Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Wij hebben ons er derhalve toe verbonden uw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen en te zorgen voor een efficiënte uitoefening van de rechten die u als betrokkene hebt.

In dit deel wordt beschreven hoe het Bureau bij de uitvoering van zijn taken (zoals vastgelegd in de EU-wetgeving) en de verstrekking van producten en diensten aan u omgaat met uw persoonsgegevens.

 

REGISTER MET RECORDS

Centraal Register: Het EUIPO is wettelijk verplicht een centraal register van records bij te houden van activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt (artikel 31 van Verordening nr. 2018/1725).  In het Centrale Register van het EUIPO kunt u meer te weten komen over de EUIPO-records met de activiteiten waarbij uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zie vraag 12 hieronder voor meer informatie over het Centrale Register van het EUIPO.

 

 

1. Welk rechtskader voor gegevensbescherming is van toepassing op het EUIPO?

 

2. Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

 

3. Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor?

 

4. Wat zijn de rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

 

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

 

7. Hoe beschermen en beveiligen wij uw informatie?

 

8. Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren of wissen?

 

9. Welke cookies worden op onze website gebruikt?

 

10. Welk gebruik wordt er op onze website gemaakt van sociale media?

 

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen als u vragen hebt?

   

12. Hebt u aanvullende informatie nodig?

 

 

Aanvullende informatie is ook te vinden door middel van de volgende links:

 
Meest recente pagina 12-01-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie