Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

 

Toegankelijkheid

Sinds januari 2010 moeten alle nieuwe webpagina's van de Europese instellingen worden aangemaakt conform niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Het BHIM streeft ernaar alle gebruikers gelijke toegang te verlenen tot informatie en functies op het web. Dit betekent dat iedereen, ongeacht zijn of haar bekwaamheden en beperkingen, het web moet kunnen verkennen, waarnemen en begrijpen en ermee in interactie moet kunnen treden.

Volgens het door de Europese Unie ondertekende VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zijn personen met een handicap onder meer personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

Internetgebruikers kunnen bij gebruikmaking van het web problemen ondervinden als gevolg van diverse soorten handicaps, functionele beperkingen, omgevingsfactoren of technologische kenmerken:

  • Personen met handicaps: visueel, auditief, fysiek, cognitief
  • Ouderen, laaggeletterden, anderen
  • Technologische beperkingen of incompatibiliteit: browsers, platforms, toestellen, mobiel web
  • Omgevingsfactoren: plaats, verlichting, lawaai, trage verbinding

Bron: Europese Commissie – Gids voor informatieverstrekkers

Om technische redenen zijn de volgende pagina's niet WCAG 2.0-conform:

  • Pagina's met video's
  • Onlineformulieren
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.