Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

X'jista' jkun disinn Komunitarju rreġistrat

Eżempji ta' applikazzjonijiet ta' disinn

Vacuum cleaner, eżempju ta' applikazzjonijiet għal disinn Vacuum cleaner

Vacuum cleaner

Numru tad-disinn: 003305929-0002

Tinda tal-ġnien, eżempju ta' applikazzjoni għal disinn

Tined tal-ġnien

Numru tad-disinn: 002068585-0003


Qabel ma tapplika għal disinn hemm tliet affarijiet li trid tqis.


Id-disinn tiegħek jikkwalifka għal reġistrazzjoni?

Disinn jipproteġi d-dehra ta' prodott u huwa marbut intrinsikament ma' prodott. Jekk ma jkun hemm l-ebda prodott, ma jistax ikun hemm protezzjoni.

Kwalunkwe oġġett industrijali jew artiġġjanali inkluż l-imballaġġ, is-simboli grafiċi u t-tipografiji jikkwalifikaw bħala prodott. Il-partijiet tal-prodotti li jistgħu jiżżarmaw u jiġu assemblati mill-ġdid jistgħu jiġu protetti wkoll.

Il-kuluri per se, l-elementi verbali sempliċi u l-ħsejjes huma eżempji ta' affarijiet li ma jikkwalifikawx peress li ma jikkostitwixxux id-dehra ta' prodott. Madankollu, jistgħu jikkwalifikaw għall-protezzjoni tat-trade marks.

L-organiżmi ħajjin u l-kunċetti ma jikkwalifikawx lanqas, għall-istess raġuni, u ma jikkwalifikax għall-protezzjoni tat-trade marks lanqas.

Barra minn hekk, id-disinn tiegħek għandu jirrispetta l-politika pubblika u ċerti standards ta' moralità. Id-disinni li jpinġu jew jippromwovu l-vjolenza jew id-diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali se jiġu rrifjutati.

Id-disinn tiegħek ġdid?

Ir- regolament tad-disinni jitlob li d-disinn tiegħek, kemm jekk RCD kif ukoll jekk UCD, ikun ġdid u jkollu karattru individwali.

Innovazzjoni

Disinn ikun ġdid jekk ma jkunx ġie żvelat disinn identiku qablu. Jekk iż-żewġ disinni jkunu differenti biss f'dettalji mhux materjali, xorta se jiġu kkunsidrati identiċi.

Karattru individwali

Disinn għandu karattru individwali jekk l-impressjoni ġenerali mogħtija lill-utenti infurmati tkun differenti minn dik mogħtija minn kwalunkwe disinn ieħor preċedenti.

Id-disinn tiegħek huwa rrappreżentat korrettament u preċiżament?

L-iskop tar-rappreżentazzjoni grafika huwa li turi l-karatteristiċi kollha tad-disinn li qiegħed tapplika għalih. Inti biss għandek ir-responsabbiltà li tiżgura li l-karatteristiċi tad-disinn jintwerew bl-akbar reqqa possibbli.

Għalhekk, huwa importanti li tipprepara r-rappreżentazzjoni tad-disinn tiegħek b'attenzjoni u bir-reqqa. Il-kwalità tar-rappreżentazzjoni hija importanti ħafna għall-protezzjoni tad-disinni tiegħek.

F'termini prattiċi, il-kwalità tar-rappreżentazzjoni grafika għandha tippermetti li d-disinn tiegħek jiġi mċekken jew imkabbar għal daqs li ma jkunx akbar minn 8 cm b'16 cm għad-dħul fir-Reġistru tad-Disinni Komunitarji għall-pubblikazzjoni fil-Bullettin tad-Disinni Komunitarji.

Dehriet

Tista' tippreżenta għaxar dehriet differenti biex tirrappreżenta d-disinn tiegħek; seba' dehriet protetti u tliet dehriet mhux protetti. Jistgħu jittellgħu diversi dehriet bħal dawk ordinarji, elevati, trasversali, dehriet f'perspettiva jew kompożittivi. L-applikazzjoni tad-disinn online tagħna tippermettilek ittella' billi tuża l-funzjoni dreggja u qiegħed u tista' tuża kemm immaġnijiet 3D kif ukoll statiċi. Kun żgur li d-dehriet li tippreżenta jkun tal-istess disinn u jirrappreżentaw parti viżibbli minnu.

Jekk tippreżenta prodott kumpless, jiġifieri prodott magħmul minn komponenti multipli li jistgħu jiġu ssostitwiti, u li jippermettu li l-prodott jiġi mżarma jew assemblat mill-ġdid, tal-anqas waħda mid-dehriet għandha turi l-prodott kumpless fil-forma assemblata. L-istess japplika għal sett ta' oġġetti bħal bord taċ-ċess u l-biċċiet tiegħu jew sett ta' pożati.

Kuluri

Is-sett ta' rappreżentazzjonijiet tad-disinn jista' jkun jew bl-iswed u bl-abjad jew bil-kulur. Mhuwiex permess li tħallat it-tipi ta' kuluri, eż li tippreżenta tliet veduti bl-abjad u l-iswed u erba' bil-kuluri għall-istess disinn.

L-isfond

Ir-rappreżentazzjoni tad-disinn tiegħek għandha tintwera fuq sfond newtrali. Id-disinn għandu jkun distingwibbli b'mod ċar mill-ambjent tiegħu.

Identifikaturi

Jekk trid tenfasizza ċerti partijiet mid-disinn; jew biex turi li qiegħed titlob dik il-parti speċifika biss jew li espressament ma titlobx ċertu parti mid-disinn, tista' tuża wieħed mill-identifikaturi li ġejjin

  • Linji mkissra biex jiġu indikati elementi li għalihom mhija meħtieġa l-ebda protezzjoni
  • Konfini biex jiġu deskritti karatteristiċi tad-disinn li trid il-protezzjoni għalih
  • Sfumatura u ċajpir tal-kuluri biex jiġu esklużi numru ta' karatteristiċi mill-protezzjoni
  • Separazzjonijiet biex jiġi indikat li t-tul preċiż tad-disinn mhuwiex mitlub

L-ebda test jew kelma spjegattiv/a, jew simbolu addizzjonali ma jista' jintuża fid-dehriet tad-disinn.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.