Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

L-EUIPO hija impenjata biex tipprovdi servizz ta’ kwalità lill-utenti tagħha f’kull sens. L-għodod, il-prodotti, il-proċessi u s-soluzzjonijiet tal-IT kollha kemm huma jgħinu lill-Uffiċċju jtejjeb l-effikaċja operazzjonali u jippreżentaw lill-utenti b’soluzzjonijiet tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku għall-ħtiġijiet tan-negozju tagħhom. Din it-taqsima tinkludi dokumenti dwar il-proċessi operazzjonali tal-Uffiċċju, inkluż deċiżjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv, u dokumentazzjoni relevanti mil-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija tiegħu.

Deċiżjoni Nru ADM-20-31

Deċiżjoni dwar l-istruttura interna tal-Uffiċċju

Din id-Deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv tistabbilixxi l-istruttura tal-Uffiċċju, inkluż id-diviżjoni tagħha fid-dipartimenti u s-servizzi. Din tistabbilixxi r-responsabbiltajiet u r-rwoli ta’ kull dipartiment.


PDF

Programm ta’ Ħidma

 

Il-Programm ta’ ħidma jkopri l-attivitajiet ippjanati kollha tal-Uffiċċju għas-sena li jmiss filwaqt li jqis is-suppożizzjonijiet ewlenin dwar volumi ( trademarks u disinji riċevuti) u l-impatt tagħhom fuq l-operazzjonijiet tiegħu.


PDF Aktar Dettalji >>

Rapport Annwali tal-EUIPO

 

Kull sena l-Uffiċċju joħroġ ir-Rapport Annwali tiegħu, fejn juri l-attivitajiet u l-kisbiet ewlenin tiegħu matul il-kors tas-sena li għaddiet, b’data, statistika u informazzjoni oħra relatata.


PDF Aktar Dettalji>>

Stħarriġ dwar is-Sodisfazzjon tal-Utent

 

L-għan tal-iStħarriġ dwar is-Sodisfazzjon tal-Utent huwa li jkejjel il-grad ta’ sodisfazzjon tal-utent mas-servizzi offruti mill-Uffiċċju. Fl-EUIPO, dan ilu jsir mill-2005.


PDF Aktar dettalji >>

Dokument Data Niżżel
Bord tat-Tmexxija tal-Uffiċċju   Aktar Dettalji >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Titlu transparency-portlet.file.din Maħluq Dehra
Can’t find what you are looking for? Request here
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja