Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu


 

Prattika tat-trademarks

Għal edizzjonijiet preċedenti tal-Linji Gwida, jekk jogħġbok żur ir-Repożitorju .

 

Taqsimiet Tibdil reċenti Data tad-dħul fis-seħħ

Introduzzjoni

  01.10.2017

Nota mill-editur u introduzzjoni ġenerali

  01.10.2017
Parti A: Regoli ġenerali    

Taqsima 1: Mezzi ta’ komunikazzjoni, limiti ta’ żmien

  01.10.2017

Taqsima 2: Prinċipji ġenerali li għandhom jiġu rispettati fil-proċedimenti

  01.10.2017

Taqsima 3: Ħlas ta' tariffi, spejjeż u imposti

  01.10.2017

Taqsima 4: Lingwa tal-proċedimenti

  01.10.2017

Taqsima 5: Rappreżentanza professjonali

  01.10.2017

Taqsima 6: Revoka ta' deċiżjonijiet, tħassir ta' entrati mir-Reġistru u korrezzjoni ta' żbalji

  01.10.2017

Taqsima 7: Reviżjoni

  01.10.2017

Taqsima 8: Restitutio in integrum

  01.10.2017

Taqsima 9: Tkabbir

  01.10.2017
Parti B: Eżaminazzjoni    

Taqsima 1: Proċedimenti

  01.10.2017

Taqsima 2: Formalitajiet

  01.10.2017

Taqsima 3: Klassifikazzjoni

01.01.2019 01.10.2017

Taqsima 4: Raġunijiet assoluti għal rifjut

   

Kapitolu 1: Prinċipji ġenerali

  01.10.2017

Kapitolu 2: Definizzjoni tal-EUTM (l-Artikolu 7(1)(a) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 3: Trademarks mhux distintivi (l-Artikolu 7(1)(b) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 4: Trademarks deskrittivi (l-Artikolu 7(1)(c) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 5: Sinjali jew indikazzjonijiet konswetudinarji (l-Artikolu 7(1)(d) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 6: Forom jew karatteristiċi oħrajn b’funzjoni essenzjalment teknika, valur sostanzjali jew li jirriżultaw min-natura tal-prodotti (l-Artikolu 7(1)(e) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 7: Trademarks kontra l-ordni pubbliku jew il-prinċipji aċċettabbli tal-moralità (l-Artikolu 7(1)(f) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 8: Trademarks qarrieqa (l-Artikolu 7(1)(g) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 9: Trademarks f’kunflitt ma’ bnadar u simboli oħrajn (l-Artikolu 7(1)(h) u (i) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 10: Trademarks f’kunflitt ma’ denominazzjonijiet tal-oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi (l-Artikolu 7(1)(j) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 11: Trademarks f’kunflitt ma’ termini tradizzjonali għall-inbid (l-Artikolu 7(1)(k) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 12: Trademarks f’kunflitt ma’ speċjalitajiet tradizzjonali garantiti (l-Artikolu 7(1)(l) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 13: Trademarks f’kunflitt ma’ denominazzjonijiet ta’ varjetà ta’ pjanti preċedenti (l-Artikolu 7(1)(m) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 14: Karattru disintiv miksub permezz tal-użu (l-Artikolu 7(3) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Kapitolu 15: Marki kollettivi tal-Unjoni Ewropea

  01.10.2017

Kapitolu 16: Marki ta’ ċertifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea

  01.10.2017
Parti C: Oppożizzjoni    

Taqsima 0: Introduzzjoni

  01.10.2017

Taqsima 1: Kwistjonijiet proċedurali

  01.10.2017

Taqsima 2: Identità doppja u probabbiltà ta’ konfużjoni

   

kapitolu 1: prinċipji ġenerali

  01.10.2017

Kapitolu 2: Tqabbil ta’ prodotti u servizzi

01.01.2019 01.10.2017

Kapitolu 3: Pubbliku rilevanti u grad ta’ attenzjoni

  01.10.2017

Kapitolu 4: Tqabbil ta’ sinjali

  01.10.2017

Kapitolu 5: Karattru distintiv tal-marka preċedenti

  01.10.2017

Kapitolu 6: Fatturi oħrajn

  01.10.2017

Kapitolu 7: Valutazzjoni globali

  01.10.2017

Taqsima 3: Preżentata mhux awtorizzata minn aġenti tal-proprjetarju ta’ TM (l-Artikolu 8(3) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Taqsima 4: Drittijiet skont l-Artikolu 8(4) u 8(6) tal-EUTMR

  01.10.2017

Taqsima 5: Trademarks b’reputazzjoni (l-Artikolu 8(5) tal-EUTMR)

  01.10.2017

Taqsima 6: Prova tal-użu

  01.10.2017
Parti D: Kanċellazzjoni    

Taqsima 1: Bidliet f'reġistrazzjoni

  01.10.2017

Taqsima 2: Dispożizzjonijiet sostantivi

  01.10.2017
Parti E: Operazzjonijiet tar-Reġistrur    

Taqsima 1: Proċedimenti ta' kanċellazzjoni

  01.10.2017

Taqsima 2: Konverżjoni

  01.10.2017

Taqsima 3: L-EUTMs u l-RCDs bħala Oġġetti ta’ Proprjetà

   

Kapitolu 1: Trasferiment

  01.10.2017

Kapitolu 2: Liċenzji, drittijiet in rem, imposti ta’ eżekuzzjoni, proċedimenti ta’ insolvenza jew proċedimenti simili

  01.10.2017

Taqsima 4: Tiġdid

  01.10.2017

Taqsima 5: Spezzjoni ta' fajl

  01.10.2017

Taqsima 6: Entrati oħrajn fir-reġistru

   

Kapitolu 1: Kontrotalbiet

  01.10.2017
Parti M: Marki internazzjonali   01.10.2017
Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 15-02-2019
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja