Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Id-disinn u l-prodott(i) tiegħu

L-applikazzjonijiet kollha għandhom jindikaw għal liema prodott(i) japplika d-disinn.

Meta tippreżenta l-applikazzjoni tiegħek se tintalab tindika l-isem tal-prodott(i) li d-disinn huwa maħsub li jiġi applikat għalihom jew inkorporat fihom. L-ispeċifikazzjoni tal-prodotti għandha tiġi fformulata b'tali mod li tindika b'mod ċar in-natura tagħhom, u b'mod li l-prodott(i) jistgħu jiġu kklassifikati fi klassi waħda tal-klassifikazzjoni ta' Locarno.

Il-Klassifikazzjoni ta’ Locarno hija klassifikazzjoni internazzjonali għal disinni industrijali. L-EUIPO, f’kollaborazzjoni mal-Uffiċċji tal-IP tal-UE, żviluppa għodda ta’ tiftix imsejħa Eurolocarno, li tikklassifika awtomatikament il-prodott tiegħek fil-klassijiet u s-sottoklassijiet korretti. Hija bbażata fuq, u għandha l-istess struttura bħall-Klassifikazzjoni ta’ Locarno u hija disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Klassifikazzjoni internazzjonali għal disinni industrijali

Eurolocarno 

Għaliex għandek tuża din l-għodda?

Hemm żewġ raġunijiet:

  • Jekk tagħżel terminu minn dawk elenkati fl-għodda ta’ Eurolocarno, niggarantulek li se naċċetawh. Dan se jħaffef ħafna u jissimplifika wkoll il-proċedura ta’ reġistrazzjoni. Tista’ tagħmel dan direttament fil-preżentata elettronika tagħna.
  • Il-klassifikazzjoni sservi għal finijiet amministrattivi biss, fejn tippermetti li ssir tfittxija fil-bażi tad-data tad-disinn Komunitarju rreġistrat. La l-indikazzjoni tal-prodotti u lanqas il-klassifikazzjoni ma taffettwa l-kamp ta’ applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ disinn Komunitarju bħala tali. Fi kliem ieħor, it-terminoloġija li tuża biex tiddeskrivi l-prodott tiegħek mhux se jkollha rwol biex tiġi stabbilita l-protezzjoni li se tikseb permezz tal-RCD tiegħek.

Applikazzjonijiet multipli

Jekk trid tippreżenta diversi disinni fl-istess applikazzjoni u b'hekk tieħu vantaġġ tal- iskont fuq il-bejgħ bl-ingrossa, il-klassifikazzjoni tal-prodott għandha rwol ewlieni, peress li d-disinni kollha li trid tipproteġi għandhom jagħmlu parti mill-istess klassi ta' Locarno. Din hija l-hekk imsejħa l-"unità tar-rekwiżit tal-klassi".

Madankollu, id-disinni m'għandhomx għalfejn jagħmlu parti mill-istess sottoklassi. Pereżempju, applikazzjoni multipla hija aċċettabbli jekk tkun tinkludi disinn wieħed b'"Vetturi bil-magna" bħala l-indikazzjoni tal-prodott u disinn wieħed b'"Interjuri tal-vetturi" bħala l-indikazzjoni tal-prodott. F'dan il-każ, iż-żewġ termini huma koperti mill-Klassi 12 tal-Klassifikazzjoni ta' Locarno, iżda s-sottoklassijiet huma 08 u 16 rispettivament.


Tiżjin

Hemm eċċezzjoni waħda għall-unità tar-rekwiżit ta' klassi f'applikazzjoni multipla: tiżjin.

It-tiżjin huwa element dekorattiv li jista' jiġi applikat għal prodott mingħajr ma jaffettwa l-kontorni tiegħu. It-tiżjin huwa kklassifikat fil-Klassi 32-00 tal-klassifikazzjoni ta' Locarno. Dan jista' jiġi kkombinat f'applikazzjoni multipla ma' klassi oħra.

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 16-11-2017
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja