Itlob dokumenti amministrattivi

Reġistru Pubbliku tal-EUIPO ta' Dokumenti Amministrattivi

Aċċess għad-dokumenti dwar it-trademarks tal-Unjoni Ewropea jew disinni Komunitarji rreġistrati ġew stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet (arranġamenti) msemmija hawn fuq:

Biex tikseb dokumenti li mhumiex aċċessibbli direttament mir-reġistru, trid timla' l-formola ta' talba u tissottomettiha. It-talbiet jistgħu jintbagħtu wkoll permezz ta' ittra, faks jew posta elettronika fi kwalunkwe lingwa tal-Unjoni Ewropea.

Jekk jogħġbok innota li kwalunkwe referenza msemmija fir-reġistru ma torbotx legalment. Atti legali ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (Eur-Lex) biss huma vinkolanti.

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 26-01-2021