Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Proċedura ta’ Applikazzjoni u Reġistrazzjoni

 


Il-mod l-aktar rapidu u faċli biex tippreżenta disinn Komunitarju rreġistrat huwa billi tapplika online.

Madankollu, applikazzjoni tista’ ssir ukoll bil-fax, bil-posta jew billi tittieħed personalment fir-reception tal-EUIPO matul il-ħinijiet tal-ftuħ.
Fil-każ ta’ preżentazzjoni bil-fax, jekk jogħġbok innota li l-kwalità tal-illustrazzjoni tad-disinn x’aktarx tkun baxxa (speċjalment jekk jintużaw ritratti) minħabba li din it-teknoloġija mhijiex adatta għat-trażmissjoni tal-immaġnijiet.
B’mod ġenerali l-preżentazzjoni bil-fax għandha għaldaqstant tiġi evitata. Jekk, madankollu, xorta waħda tixtieq tagħmel preżentata permezz ta’ dan il-mod, kun żgur li tibgħat kopja stampata fi żmien xahar mid-data li fiha tasal il-fax. L-eżaminatur se jistenna għal kopja tal-konferma sa mhux aktar minn xahar qabel ma jkompli jipproċessa l-applikazzjoni.
L-applikazzjoni għal reġistrazzjoni għandha tiġi ppreżentata flimkien mal-pagament tat-tariffi meħtieġa.
Trid timla l-formola tal-applikazzjoni (disponibbli fuq is-sit web tal-EUIPO) u tinkludi illustrazzjoni ċara tad-disinn. Din tista’ tkun tpinġija jew ritratt.
L-applikazzjoni għandha tinkludi l-ħlas tat-tariffi meħtieġa. Dawn ivarjaw skont it-talba, pereżempju jekk hux meħtieġ differiment tal-pubblikazzjoni.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tapplika, jekk jogħġbok ikkonsulta:

Kwalunkwe persuna fiżika jew entità ġuridika minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja tista’ tippreżenta applikazzjoni.
Tista’ ssib informazzjoni addizzjonali fis- sezzjoni tal-proprjetà tas-sit web tagħna.
Aktar informazzjoni tista’ tinstab fil-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Sezzjoni 2, Formalitajiet, paragrafu 2.

Il-Klassifikazzjoni ta’ Locarno hija s-sistema ta’ klassifikazzjoni internazzjonali għad-disinni industrijali li hija amministrata mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) ikkompila lista ta’ prodotti, magħrufa bħala l-lista ‘EuroLocarno’, li hija bbażata fuq il-Klassifikazzjoni ta’ Locarno, għall-klassifikazzjoni tal-prodotti indikati kemm fid-Disinni Komunitarji Rreġistrati (RCDs) kif ukoll fl-applikazzjonijiet tal-RCD.
Meta jindikaw il-prodotti f’applikazzjoni ta’ disinn, huwa rrakkomandat bis-sħiħ li l-applikanti jagħżlu t-termini mill-Klassifikazzjoni ta’ Locarno jew mill-EuroLocarno sabiex jevitaw id-dewmien fil-proċedura ta’ reġistrazzjoni li inkella jkun hemm minħabba l-bżonn tat-traduzzjoni tat-termini sottomessi.
 
Aktar informazzjoni dwar il-Klassifikazzjoni ta’ Locarno (disinni).

Meta jippreżenta disinn speċifiku għall-ewwel darba, is-sid jingħata perjodu ta’ 6 xhur mid-data tal-ewwel preżentazzjoni li matulu, is-sid jista' jitlob prijorità fl-applikazzjoni tiegħu għad-disinn Komunitarju quddiem l-EUIPO. Jekk titlob għall-prijorità, u xi ħadd jippreżenta applikazzjoni warajk, l-applikazzjoni tiegħek ser tipprevali fuq tagħhom.

Iva. Kull min ikun ippreżenta applikazzjoni ta’ disinn fi kwalunkwe stat li huwa parti għall-Konvenzjoni ta’ Pariġi għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali jew għall-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jista’ jagħmel pretensjoni ta’ prijorità. Il-preżentazzjoni sussegwenti mal-EUIPO għandha ssir fi żmien 6 xhur mill-ewwel applikazzjoni. Id-dokumentazzjoni relatata mad-dritt ta’ prijorità li saret pretensjoni għaliha għandha tinkludi illustrazzjoni tad-disinn preċedenti.
Anke jekk ir-reġistrazzjoni ta’ RCD tiġi miċħuda, tista’ ssir preżentazzjoni sussegwenti mal-EUIPO, fejn issir pretensjoni tal-prijorità tal-applikazzjoni ta’ RCD preċedenti miċħuda.

Aktar informazzjoni dwar suġġerimenti għall-preżentazzjoni tad-disinn u l-aħjar prattiki.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tapplika, ara l-Linji Gwida, Eżaminazzjoni ta' Applikazzjonijiet għal Disinni Komunitarji Rreġistrati.

Għall-preżentazzjoni tradizzjonali, m'hemm l-ebda limitu. Applikant jista’ jippreżenta kemm -il disinn irid f’applikazzjoni multipla waħda, l-unika kundizzjoni hija li l-prodotti li għalihom qed jiġi applikat id-disinn jagħmlu parti mill-istess klassi ta’ Locarno, fi kliem ieħor li jappertjenu għall-istess tip ta’ prodotti. Din il-kundizzjoni ma tapplikax meta applikazzjoni tkun għall-ornamentazzjoni.

Jekk jogħġbok ikkonsulta s-sit web tagħna għal aktar informazzjoni dwar id-disinn u l-prodott(i) tagħha.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tapplika, ara l-Linji Gwida, Eżaminazzjoni ta' Applikazzjonijiet għal Disinni Komunitarji Rreġistrati.

Id-disinn għandu jkun irrappreżentat permezz ta’ mill-inqas dehra waħda, iżda mhux aktar minn seba’ dehriet għal kull disinn jistgħu jiġu sottomessi, flimkien ma’ tliet dehriet addizzjonali li mhumiex protetti. L-istess japplika għal applikazzjonijiet multipli, b’sa mhux aktar minn seba’ dehriet permessi għal kull disinn li ssir applikazzjoni għalih. F’każijiet fejn jiġu sottomessi aktar minn seba’ dehriet, l-EUIPO se jinjora kwalunkwe dehra addizzjonali għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni u ta’ pubblikazzjoni u se jieħu d-dehriet skont l-ordni konsekuttiva kif ikunu ġew innumerati mill-applikant (l-Artikolu 4(2) CDIR).

Aktar informazzjoni dwar suġġerimenti għall-preżentazzjoni tad-disinn u l-aħjar prattiki.
 
Aktar informazzjoni tista’ tinstab fil-Linji Gwida, Eżaminazzjoni ta' Applikazzjonijiet għal Disinni Komunitarji Rreġistrati.

Għal aktar informazzjoni żur is-sezzjoni tagħna Applika issa.

In-numru massimu ta’ dehriet meqjusa f'applikazzjoni ta’ RCD quddiem l-EUIPO huwa sebgħa. Jekk tixtieq tuża l-applikazzjoni tad-disinn bħala bażi għal pretensjoni għall-prijorità f'applikazzjoni ta' disinn sussegwenti f'sistema ta’ reġistrazzjoni oħra, id-dehriet żejda jiġu arkivjati fil-fajl ta' applikazzjoni ta’ RCD. Jekk titlob lill-EUIPO kopja ċċertifikata tal-applikazzjoni ta’ RCD tiegħek biex tissottomettiha bħala l-bażi tal-pretensjoni għall-prijorità tiegħek, din il-kopja se tinkludi l-informazzjoni kollha relatata mal-applikazzjoni ta’ RCD, inklużi d-dehriet addizzjonali.

Għal aktar informazzjoni żur is-sezzjoni tagħna Applika issa.

L-applikazzjonijiet jiġu prinċipalment ivverifikati għal formalitajiet. Ma hemm l-ebda eżaminazzjoni sostantiva fil-fond, ħlief biex jiġi vverifikat li l-applikazzjoni hi għal disinn u li d-disinn ma jkunx kontra l-politika jew il-moralità pubblika. Għall-kuntrarju tas-sistema ta’ trademark tal-UE, ma hemm l-ebda proċedura ta’ oppożizzjoni.
Applikazzjoni għal disinn ser tiġi eżaminata u jekk tissodisfa r-rekwiżiti formali d-disinn imbagħad jiġi rreġistrat u ppubblikat minnufih, jew b’segwitu tal-perjodu ta’ differiment (fuq talba tad-detentur jew tar-rappreżentant tagħhom) fi żmien 27 xahar mid-data tal-applikazzjoni jew mid-data ta’ prijorità.
Jekk l-applikazzjoni ma tissodisfax ir-rekwiżiti formali, titqajjem oġġezzjoni (normalment tissejjaħ ‘ittra ta’ nuqqas’ li tinkludi l-inkonsistenza li trid tiġi rrimedjata u li tistabbilixxi limitu ta’ żmien għal tweġiba). Dan jista’ jwassal għall-emenda tal-applikazzjoni jew għar-rifjut tagħha jekk l-oġġezzjonijiet imqajma ma jkunux indirizzati b'mod sodisfaċenti. Jekk ma jkunx hemm tweġiba għall-ittra ta’ nuqqas fi żmien xahrejn dan jista’ jwassal għar-rifjut tal-applikazzjoni, għat-tħassir ta’ ċerti dehriet jew għat-telf tal-pretensjoni tad-dritt għall-prijorità.

Aktar informazzjoni dwar il- proċess ta’ reġistrazzjoni.

Wara r-reġistrazzjoni, l-applikazzjoni jew tiġi ppubblikata jew tkun soġġetta għal differiment ta’ pubblikazzjoni sa 30 xahar mid-data tal-preżentazzjoni jew mid-data tal-prijorità l-aktar kmieni mitluba.
It-talba għal differiment għandha ssir fil-formola tal-applikazzjoni inizjali; mhumiex se jiġu aċċettati talbiet aktar tard.
Dan il-perjodu ta’ kunfidenzjalità jagħti lill-applikant l-opportunità li jkompli jiżviluppa l-istrateġija ta’ marketing tagħhom jew li jiffinalizza l-preparazzjonijiet għall-produzzjoni mingħajr ma l-kompetituri jkunu konxji mid-disinn in kwistjoni.
Hekk kif issir ir-reġistrazzjoni, dettalji bażiċi ħafna biss ser jiġu pprovduti fil-pubblikazzjoni. Is-sustanza tad-disinn (dehriet, indikazzjoni tal-prodott u l-klassifikazzjoni ) jibqgħu kunfidenzjali. Dan jista’ jkun ta’ importanza vitali f’settur bħall-moda jew l-industrija awtomobilistika fejn huwa neċessarju li d-disinni jiġu protetti minn kompetituri waqt l-arranġament tal-produzzjoni tad-disinn fil-prodott finali. Jekk fi kwalunkwe ħin fil-perjodu ta’ 30 xahar l-applikant jixtieq jikkanċella d-differiment, dan jista’ jsir billi l-EUIPO jintalab biex jippubblika d-disinn. Dan jagħti lid-disinjaturi u lin-negozji ħafna kontroll fuq il-kreazzjonijiet tagħhom.
Fit-tmiem tal-perjodu ta’ differiment, id-detentur jew ir-rappreżentant tagħhom ikun responsabbli mit-talba tal-pubblikazzjoni sħiħa billi jħallas it-tariffi tal-pubblikazzjoni. Jekk id-detentur ma jagħmilx dan qabel l-iskadenza (mhux aktar tard minn 27 xahar mid-data tal-preżentazzjoni jew mid-data ta’ prijorità, jekk ikun il-każ), id-dritt tad-disinn Komunitarju rreġistrat ma jiġix ippubblikat u jintilef.

Aktar informazzjoni dwar kif tista’ titlob għal differiment.

Għal aktar informazzjoni, ara l-Linji Gwida, Eżaminazzjoni ta' Applikazzjonijiet għal Disinni Komunitarji Rreġistrati.

Iva, trid tkun illoggjat sabiex tuża l-formola tal-preżentazzjoni elettronika. Jekk m’għandekx username jew password, jekk jogħġbok irreġistra.

Iva. Il-formola tal-applikazzjoni online hija disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE.

Se ssib l-informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet online fit-taqsima Applika għal disinn tas-sit web.

Inti ma tistax tiffirma l-applikazzjoni; jeħtieġ biss li tispeċifika l-isem tal-persuna li tkun qed tawtorizza l-pagament tat-tariffi tal-applikazzjoni.
Għal aktar informazzjoni dwar kif tapplika, ara l-Linji Gwida, Eżaminazzjoni ta' Applikazzjonijiet għal Disinni Komunitarji Rreġistrati.

Iva. Dokumenti b’appoġġ ta’ pretensjoni għall-prijorità jistgħu jiġu ppreżentati bħala dokumenti mehmuża mal-formola tal-applikazzjoni elettronika. Dawn għandhom ikunu f’format PDF. Dokumenti mehmuża f’formati oħra ser jitqiesu li ma ġewx ippreżentati. L-ebda dokument ieħor jew informazzjoni oħra ma tista' tintbagħat bħala dokumenti mehmuża, ħlief dehriet jew dokumenti ta’ prijorità.

L-EUIPO ma jaċċettax dokumenti neqsin mibgħuta permezz ta’ email.
Jekk ikun meħtieġ, kwalunkwe dokument nieqes relatat mal-applikazzjoni għandu jintbagħat bil-posta normali, fejn tikkwota r-referenzi tiegħek u n-numru elettroniku riċevut permezz tas-sistema online. Iżda, jekk ikun possibbli, stenna sakemm tirċievi l-ittra ta’ riċevuta li tispeċifika n-numru tal-applikazzjoni tad-disinn li tkun applikajt għalih qabel ma tikkuntattja lill-EUIPO dwar l-applikazzjoni elettronika tiegħek.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tapplika, ara l-Linji Gwida, Eżaminazzjoni ta' Applikazzjonijiet għal Disinni Komunitarji Rreġistrati.

Iva. Għandek tirċievi konferma ta’ riċevuta meta l-EUIPO jirċievi l-applikazzjoni elettronika tiegħek. Din il-konferma għandha tinkludi numru ta’ referenza (eż.: e 0000000456982). Dan mhuwiex in-numru tal-applikazzjoni tad-disinn Komunitarju rreġistrat (RCD). In-numru tal-applikazzjoni tal-RCD jintbagħtlek aktar tard, flimkien mal-ittra li tirrikonoxxi r-riċevuta tal-applikazzjoni tal-RCD mibgħuta mid-Dipartiment tad-Disinni. Nirrakkomandaw li tistampa kopja ta’ din il-konferma.

Jekk ma tirċevix l-irċevuta elettronika, huwa probabbli li l-applikazzjoni ma tkunx intbagħtet b’mod korrett jew l-EUIPO ma jkunx irċeviha.Jekk jogħġbok ikkuntattja liċ-Ċentru ta’ Informazzjoni kemm jista' jkun malajr.

Id-disinni Komunitarji rreġstrati (RCD) huma validi għal perjodu ta’ 5 snin mid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni. Tista’ ġġedded l-RCDs kull 5 snin, sa massimu ta’ 25 sena mid-data tal-preżentazzjoni.
It-tariffa ta’ tiġdid tiddependi mill-perjodu li għalih qiegħda tiġġedded l-RCD:

Għal aktar informazzjoni rigward it-tariffi ta’ tiġdid, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima tat-tariffi u l-ħlas.

It-talba għat-tiġdid għandha tiġi sottomessa fi żmien perjodu ta’ 6 xhur li jagħlaq fl-aħħar jum tax-xahar ta’ meta tispiċċa l-protezzjoni. It-tariffi għandhom jitħallsu wkoll f’dan il-perjodu. Jekk dan ma jsirx, inti tista’ tissottometti t-talba u tħallas it-tariffi f’perjodu estiż ta’ 6 xhur wara l-aħħar jum tax-xahar ta’ meta tispiċċa l-protezzjoni, sakemm titħallas tariffa addizzjonali fi żmien dan il-perjodu estiż.
It-tiġdid ser jiġi rreġistrat u jidħol fis-seħħ mill-jum wara d-data li fiha tiskadi r-reġistrazzjoni eżistenti, sakemm it-talba għat-tiġdid tikkonforma mar-rekwiżiti kollha.

Aktar informazzjoni dwar kif timmaniġġja l-RCD tiegħek.

Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu għan purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn .

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 18-07-2018
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja