Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Strateġija

Jekk wasalt sa dan il-punt, taf li r-reġistrazzjoni ta' disinn tal-Komunità mhijiex bħal meta tħallas it-taxxa fuq karozza. RCD jipproteġi l-kreattività tiegħek u jsaħħaħ il-preżenza tiegħek fis-suq. Madankollu, il-valur tad-disinn tiegħek mhuwiex fiss - trid tisfrutta l-potenzjal tiegħu. Aktar ma tagħmel sforz, aktar se tikseb riżultati.

L-istrateġija li tadotta biex tagħmel dan se tkun unika għalik. Se tirrifletti l-interessi aktar wiesa' tal-kumpanija tiegħek u l-portafoll tal-proprjetà intellettwali tiegħek.

 

Ippubblika d-disinn tiegħek

Jekk tiddeċiedi li tiddiferixxi l-pubblikazzjoni tad-disinn tiegħek peress li trid iżżommha sigrieta mill-kompetituri tiegħek, tinsiex li f'ċertu punt trid tippubblikaha jekk trid tisfrutta l-benefiċċji sħaħ tar-reġistrazzjoni. Jekk ma tippubblikax id-disinn tiegħek, ikun bħallikieku ma jeżistix.

Sa mhux aktar minn tliet xhur qabel ma jiskadi l-perjodu ta' 30 xahar (jiġifieri fl-aħħar jum tas-27 xahar wara d-data ta' preżentata jew id-data ta' prijorità, kif ikun xieraq), trid titlob lill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) biex jippubblika d-disinn tiegħek. Ovvjament, tista' tagħmel dan fi kwalunkwe żmien qabel ma jgħaddi l-perjodu ta' 27 xahar. Meta titlob pubblikazzjoni, indika wkoll jekk tridx li l-EUIPO jippubblika d-disinn tiegħek malajr kemm jista' jkun jew mhux qabel it-tmiem tal-perjodu ta' differiment. Jekk ma ħallastx it-tariffa ta' pubblikazzjoni meta għamilt il-preżentata, kun żgur li tħallasha wkoll meta titlob il-pubblikazzjoni.

L-Uffiċċju ma joħroġx tfakkiriet ta' meta jiskadi l-perjodu ta' 27 xahar. Hija responsabbiltà tiegħek li tosserva dan il-limitu ta' żmien.

Espandi l-protezzjoni tiegħek

L-istrateġija tal-proprjetà intellettwali tiegħek se tevolvi mas-snin u magħha l-ħtieġa tiegħek li tespandi. Tista' tikseb protezzjoni għad-disinn tiegħek barra l-Unjoni Ewropea (UE).

Jekk diġà ppreżentajt disinn Komunitarju rreġistrat tista' tibbenefika minn prijorità. Tista' tuża l-preżentazzjoni tal-RCD bħala bażi għal applikazzjoni ta' disinn ieħor barra l-UE. Biex tagħmel hekk għandek tapplika għall-protezzjoni f'ġurisdizzjoni oħra fi żmien sitt xhur mill-preżentata tal-RCD tiegħek. Jekk it-talba tiegħek għal prijorità hija aċċetatta, l-applikazzjoni tiegħek ser ikollha prijorità fuq applikazzjonijiet oħra ppreżentati matul dak il-perjodu ta' sitt xhur.

Madankollu, biex it-talba ta' prijorità tiġi aċċetata, l-applikazzjoni RCD tiegħek trid tkun l-ewwel preżentata tad-disinn.

Meta titlob din il-prijorità, f'xi pajjiżi trid iġġib il-provi li ppreżentajt disinn mal-EUIPO. Ċerti ġurisdizzjonijiet se jaċċettaw referenza għall-bażi ta' data tagħna (eSearch), filwaqt li oħrajn se jitolbu dokument aktar uffiċjali, li tista' tikseb bl-użu ta' talba ta' spezzjoni tal-file. Tajjeb tkun taf li xi pajjiżi jitolbu awtentikazzjoni jew leġiżlazzjoni ta' kopji ċċertifikati qabel jaċċettawhom bħala bażi għal pretensjoni għal prijorità.

Xi pajjiżi jeħtieġu awtentikazzjoni jew legalizzazzjoni tal-kopji ċċertifikati qabel ma jkunu jistgħu jaċċettawhom bħala l-bażi għal talba ta' prijorità quddiem l-uffiċċju nazzjonali tagħhom jew bħala bażi għal kwalunkwe talba oħra quddiem l-awtoritajiet tagħhom.

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 27-06-2016
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja