Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Kif tħares id-drittijiet tiegħek

"Disinn tal-Unjoni rreġistrat (RCD) jikkonferixxi lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqu. Il-proprjetarju għandu l-jedd li jipprojbixxi lit-terzi persuni kollha li ma jkollhomx il-kunsens tiegħu milli jużawh fil-kummerċ".

Artikolu 19 tar-Regolament dwar id-disinni tal-Unjoni

 
 

L-infurzar tad-disinn tiegħek huwa importanti daqs kemm tirreġistrah.

Inti responsabbli għall-infurzar tad-disinn tal-Unjoni rreġistrat tiegħek. Biex tagħmel dan b'mod effettiv trid toqgħod attent. Disinn tal-Unjoni rreġistrat (RCD) iwissi lill-kompetituri li għandek dritt, iżda jekk xi ħadd juża d-disinn tiegħek, jew wieħed bħalu, mingħajr permess, l-għażla hija f'idejk jekk tiħux azzjoni biex twaqqfu.

 

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni (EUIPO) huwa responsabbli li jirreġistra trademarks u disinni tal-Unjoni Ewropea.

L-EUIPO mhuwiex aġenzija tal-infurzar, għalhekk ma nistgħux nipprovdu pariri legali dwar l-infurzar tat-trademarks jew tad-disinni.

 

Ir-reġistri

Kun żġur li ħadd ma jipprova jipproteġi disinn identiku jew simili.

Fittex reġistri tad-disinni għal disinni li huma identiċi jew simili għal tiegħek.

Noffru għodda ta' tiftix għar-reġistrazzjonijiet tad-disinni. L-utenti rreġistrati jistgħu jikkonfiguraw it-twissijiet ta' osservazzjoni awtomatiċi u jirċievu notifika kull meta jaslu applikazzjonijiet tal-RCD konfliġġenti għand l-EUIPO.

DesignView hija magna tat-tiftix li tista' tfittex kemm RCDs kif ukoll applikazzjonijiet nazzjonali u reġistrazzjonijiet fl-Istati Membri tal-UE.

Jekk ma tkunx tista' twettaq it-tfittxijiet tiegħek stess, il-professjonisti legali jipprovdu servizzi professjonali ta' monitoraġġ tal-IP.

Jekk tiskopri li kompetitur irreġistra disinn li huwa simili jew identiku għal tiegħek, tista' tinforza d-dritt preċedenti tiegħek u titlob l-invalidità tar-reġistrazzjoni ta' disinn l-aktar riċenti.

Hija r-responsabbiltà tiegħek li tieħu azzjoni.

Is-suq

Kun żgur li ħadd ma juża d-disinn tiegħek fis-suq.

Issorvelja s-suq billi tivverifika l-istampa, il-pubblikazzjonijiet tan-negozju u l-web għal kumpaniji li jużaw id-disinn tiegħek mingħajr awtorizzazzjoni.

Ftakar, id-disinn tiegħek jista' jintuża illegalment kemm fuq prodotti fiżiċi kif ukoll f'midja tar-reklamar, inkluż is-siti web użati biex jiġi promoss il-bejgħ.

Ikkunsidra li tagħmel applikazzjoni għall-monitoraġġ doganali mal-awtorità doganali nazzjonali tiegħek. L-uffiċjali doganali, meta kkonfrontati bi prodotti b'potenzjalità ta' ksur, jistgħu jikkonsultaw il-bażijiet ta' data fejn huma ċċentralizzati l-applikazzjonijiet kollha, li jippermettulhom jenfasizzaw il-ksur potenzjali u jaqbdu l-prodotti ffalsifikati.

Tista' wkoll iddaħħal l-informazzjoni tiegħek dwar il-prodotti u l-marki fil-IP Enforcement Portal. Din hija bażi ta' data maħsuba biex tgħin lill-awtoritajiet tal-infurzar jirrikonoxxu oġġetti ffalsifikati. Din hija mingħajr ħlas u tista' ddaħħal l-informazzjoni bħall-imballaġġ, it-tikketti u d-dettalji tal-kuntatt. Din l-informazzjoni mbagħad tintuża mill-awtoritajiet tal-infurzar biex issir distinzjoni bejn l-oġġetti ffalsifikati u dawk awtentiċi.

Fil-EUIPO

Applika biex ikollok disinni rreġistrati identiċi jew simili ddikjarati invalidi.

 

Fil-qrati u fin-negozju

Aġixxi kontra l-kontraventur

Aħna nagħtuk parir li tikkuntattja lil professjonist legali qabel tieħu kwalunkwe azzjoni f'tilwima.

 

Informa lill-allegat kontraventur — Ittri "ta' waqfien u ebda tkomplija"

Ladarba jiġi skopert xi ksur, ikkunsidra li tibgħat ittra "ta' waqfien u ebda tkomplija", fejn tinforma lill-kompetitur tiegħek dwar il-kunflitt. Dan jgħin biex il-kompetitur tiegħek ikun jaf uffiċjalment dwar id-drittijiet tiegħek u li jekk ikompli jinjora d-drittijiet tiegħek jista' jiffaċċja azzjoni ulterjuri.

 

Innegozja

F'ċertu każijiet tista' tinnegozja soluzzjoni permezz ta' medjazzjoni u arbitraġġ. Dawn is-servizzi huma adatti għal tilwim bejn negozji leġittimi fejn iż-żewġ naħat qegħdin ifittxu soluzzjonijiet kost-effettivi u prattiċi.

 

Miżuri tal-liġi ċivili

Jekk it-tentattivi tiegħek biex twissi jew tinnegozja mal-allegat kontraventur ma jirnexxux, hemm miżuri legali oħrajn disponibbli biex tiġġieled kontra ksur bħal inġunzjonijiet preliminari u qbid ta' prekawzjoni biex jiġi evitat l-użu illegali tad-disinn tiegħek. F'kull każ, l-azzjoni ta' infurzar taħt il-liġi ċivili trid titwettaq fil-livell nazzjonali fil-ġurisdizzjonijiet rilevanti tal-UE. Madankollu, wieħed mill-vantaġġi tal-RCD huwa li qorti waħda hija kompetenti biex tordna miżura bħal din fl-Istati Membri kollha.

 

Miżuri tal-liġi kriminali

Il-miżuri taħt il-liġi kriminali japplikaw meta jkunu involuti attivitajiet ta' falsifikazzjoni u piraterija. Tkun teħtieġ tikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali ta' infurzar u prosekuzzjoni fil-ġurisdizzjoni rilevanti tal-UE.

Jekk jogħġok innota li r-regoli ta' infurzar tal-liġi kriminali għall-proprjetà intellettwali mhumiex armonizzati fl-UE. L-azzjonijiet ta' infurzar taħt il-liġi kriminali jsiru fil-livell nazzjonali bl-użu tal-liġi nazzjonali rilevanti. Bħala riżultat, l-għażliet disponibbli fil-livell Ewropew għall-infurzar tal-liġi kriminali jistgħu jvarjaw b'mod konsiderevoli u mhux dejjem huwa possibbli tapplika miżuri ta' infurzar tal-liġi kriminali fl-istess mod f'kull pajjiż.

Jekk tiġi mitlub biex tipprova l-eżistenza tal-RCD tiegħek fil-proċeduri tal-qorti, tista' tikseb kopja ċċertifikata jew mhux iċċertifikata tar-reġistrazzjoni tiegħek permezz taż-żona tal-utent tiegħek.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.