Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Oppożizzjonijiet

Preżentazzjoni online ta' oppożizzjoni tippermettilek tippreżenta avviż ta' oppożizzjoni kontra trademark tal-Unjoni Ewropea jew reġistrazzjoni internazzjonali, tibgħat l-hemżiet assoċjati u timla d-dettalji meħtieġa tal-ħlas permezz tas-sit web tal-EUIPO.

Ladarba l-formola online tkun ġiet sottomessa, jiġi allokat numru ta' oppożizzjoni għat-talba tiegħek.

Is-sistema twettaq awtomatikament verifika preliminari tal-avviż ta' oppożizzjoni tiegħek bħala parti mill-verifika ta' ammissibbiltà sabiex jiġi identifikat kwalunkwe nuqqas li jkun hemm fl-informazzjoni provduta. Madankollu, l-eżaminaturi tal-EUIPO għandhom iwettqu verifika kompleta dwar oppożizzjonijiet li l-ammissibbiltà tagħhom ma tkunx tista' tiġi vverifikata b'mod awtomatiku.

Jekk jogħġbok ikkonsulta l-Linji gwida tagħna għal aktar informazzjoni dwar il-verifika ta' ammissibbiltà. 

 

Passi biex timla formola ta' Oppożizzjoni Inter Partes:

 • Informazzjoni ġenerali

  Il-verżjoni online tal-avviż ta' oppożizzjoni tinqasam fit-taqsimiet li ġejjin:

  • Referenza
  • Tip ta' azzjoni
  • Avversarju(i)
  • Rappreżentanti
  • Entità kkontestata
  • Raġunijiet u bażi għal oppożizzjoni
  • Argumenti u evidenza
  • Ħlas tat-tariffa
  • Firma

  Is-sistema tħallik tissottometti l-avviż ta' oppożizzjoni tiegħek biss jekk l-oqsma obbligatorji jkunu mtlew. L-oqsma obbligatorji huma mmarkati b'asterisk aħmar *.

  Ikteb r-referenza tiegħek

  Din it-taqsima hija fakultattiva.

  L-oppożitur jew ir-rappreżentant li jaġixxi f'isem oppożitur jista' joħloq in-numru ta' referenza tiegħu stess, li għandu jikkonsisti f'mhux aktar minn 30 karattru u jista' jkun kwalunkwe kombinazzjoni ta' ittri, numri u/jew simboli. M'għandu jinkludi l-ebda spazju.

  Agħżel it-tip ta' azzjoni

 • Oppożitur

  Din it-taqsima hija obbligatorja. Għandek tipprovdi dettalji ta' mill-inqas oppożitur wieħed.

  Jekk l-oppożitur ikun diġà ppreżenta trademark tal-Unjoni Ewropea jew applikazzjoni għal disinn jew avviż ta' oppożizzjoni mal-EUIPO, huwa jkollu numru tal-ID tal-EUIPO. Jekk taf dan in-numru, daħħlu fl-ispazju għat-test, agħżlu mil-lista ta' tlestija awtomatika u kklikkja fuq "Import" ("Importa"); l-oqsma li jifdal se jimtlew b'mod awtomatiku.

  Jekk l-oppożitur ma għandux numru tal-ID tal-EUIPO, se jkollok timla l-informazzjoni tal-oppożitur meħtieġa kollha billi l-ewwel tagħżel it-tip tal-oppożitur mill-menu li jinżel taħt "Create new opponent" ("Oħloq oppożitur ġdid"). Oppożitur jista' jkun entità ġuridika jew persuna fiżika. L-oqsma obbligatorji elenkati hawn taħt jeħtieġ li jimtlew:

  Għal persuni fiżiċi (It-tip ta' applikant huwa Individwu(i))

  • Isem
  • Kunjom
  • Nazzjonalità
  • Pajjiż
  • Indirizz tat-triq
  • Belt/ Raħal

  Għal entitajiet ġuridiċi (It-tip ta' applikant huwa Negozju/Kumpanija)

  • Isem ġuridiku
  • Forma ġuridika
  • Pajjiż ta' reġistrazzjoni
  • Pajjiż
  • Indirizz tat-triq
  • Belt/Raħal

  Entità ġuridika
  Meta l-oppożitur ikun entità ġuridika, għandu jiġi indikat l-isem uffiċjali tagħha, inkluża l-forma legali tagħha, eż. ᾽Incorporated’, ‘Sociedad Anónima’, ‘Aktiengesellschaft’, eċċ. Il-forma legali tista᾽ titqassar bħas-soltu, eż. ‘Inc.’, ‘S.A.’ ‘AG’, eċċ. Wieħed għandu jindika wkoll il-pajjiż fejn l-entità ġuridika għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha.

  Persuna fiżika
  Meta l-opponent ikun persuna fiżika għandhom jiġu indikati l-kunjom, l-isem u n-nazzjonalità.

  Nirrakkomandaw bis-sħiħ li inti tipprovdi informazzjoni ta' kuntatt kemm tista' (kodiċi postali, telefon u numri tal-fax).

  Jekk l-oppożizzjoni jkollha aktar minn oppożitur wieħed jistgħu jiġu miżjuda oppożituri addizzjonali billi tagħżel it-tip tal-oppożitur mill-istess menu li jinżel. Ladarba l-oppożituri jkunu nħolqu, tista' tarahom, teditjahom u tħassarhom billi tikklikkja fuq il-buttuni ta' azzjoni xierqa fit-tabella tal-oppożituri.

  Ftakar li għandek tikklikkja fuq il-buttuna "+Add" ("+Żid") biex fil-formola tiegħek tinkludi l-oppożitur li ntgħażel jew li għadu kif inħoloq.

 • Rappreżentant

  Jekk l-ebda wieħed mill-oppożituri ma jkollu d-domiċilju jew is-sede prinċipali tan-negozju tiegħu jew stabbiliment kummerċjali reali u effettiv fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), għandu jiġi rrappreżentat minn rappreżentant professjonali fil-proċeduri kollha quddiem l-EUIPO.

  Lista ta' rappreżentanti tista' tinstab fis-sit web tal-EUIPO.

  Oppożitur jista' jaħtar rappreżentant anke jekk għandu d-domiċilju, is-sede prinċipali tan-negozju tiegħu jew stabbiliment kummerċjali reali u effettiv fiż-Żona Ekonomika Ewropea.

  Jekk ir-rappreżentant qabel kien ġie allokat numru tal-ID tal-EUIPO, daħħal dan in-numru fl-ispazju għat-test, agħżlu mil-lista ta' tlestija awtomatika u kklikkja fuq "Import" ("Importa"); l-ispazji li baqa' jimtlew b'mod awtomatiku.

  Jekk ir-rappreżentant ma għandux numru tal-ID, l-ispazji kollha se jkollhom jimtlew b'mod manwali. Sabiex jinħoloq rappreżentant ġdid jeħtieġ li tagħżel it-tip ta' rappreżentant mill-menu li (jinżel taħt "Create new" ("Oħloq ġdid"). Rappreżentant ġdid jista' jew ikun ġurista, inkella rappreżentant tal-impjegati.

  Ġurista
  Meta r-rappreżentant huwa ġurista għandu jiġi indikat kemm il-kunjom kif ukoll l-isem. Ġurista jista' jkun marbut ma' assoċjazzjoni eżistenti ta' rappreżentanti b'mod fakultattiv. Jekk diġà taf in-numru tal-ID tal-assoċjazzjoni, daħħlu fl-ispazju għat-test, agħżlu mil-lista ta' tlestija awtomatika u kklikkja fuq "+Add" ("+Żid"). L-isem tal-assoċjazzjoni se jittella' fil-formola. Inkella, tista' timla "Name of association" ("Isem tal-assoċjazzjoni") fl-ispazju għat-test b'mod manwali. Tista' tfittex in-numru tal-ID ta' assoċjazzjoni billi tikklikkja fuq il-link "Consult eSearch plus" ("Ikkonsulta l-eSearch plus").

  Rappreżentant tal-impjegati
  Jekk ir-rappreżentant huwa impjegat direttament mill-opponent, ikun biżżejjed li jagħti ismu u kunjomu. Meta r-rappreżentant tal-impjegati jaħdem għal kumpanija (bi stabbiliment reali u effettiv fiż-Żona Ekonomika Ewropea) li għandha konnessjonijiet ekonomiċi mal-oppożitur, għandhom jiġu speċifikati l-isem tal-kumpanija u n-natura tal-konnessjonijiet ekonomiċi.

  Nirrakkomandaw bis-sħiħ li inti tipprovdi informazzjoni ta' kuntatt biżżejjed, inkluż l-isem, l-indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax u indirizz elettroniku.

  Hemm ukoll l-għażla li toħloq rappreżentant tal-EUIPO. F'dan il-każ messaġġ se jagħti informazzjoni dwar l-eżaminazzjoni ulterjuri li għandha ssir mill-EUIPO qabel ma tiżdied mal-lista ta' rappreżentanti professjonali tal-EUIPO.

  Ladarba tlesti l-informazzjoni dwar ir-rappreżentant, ikklikkja fuq "+Add" ("+Żid") sabiex tinkludiha fl-applikazzjoni tiegħek.

 • Entità kkontestata

  Għandek tispeċifika jekk l-oppożizzjoni tiegħek għandhiex tiġi diretta kontra applikazzjoni għat-trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) jew reġistrazzjoni internazzjonali (IR).

  Jekk jogħġbok indika n-numru tal-applikazzjoni EUTM jew IR li inti qed tikkontesta u kklikkja fuq il-buttuna "Import entitiy" ("Importa entità"); jekk l-applikazzjoni EUTM jew IR hija "open to opposition" ("miftuħa għal oppożizzjoni"), id-dettalji jimtlew b'mod awtomatiku. Jekk l-applikazzjoni EUTM jew IR mhijiex "open to opposition" (miftuħa għal oppożizzjoni), se jintwera messaġġ u l-oppożizzjoni ma tistax tinħoloq.

  Il-lingwa tal-proċeduri ta' oppożizzjoni għandha tintgħażel skont l-Artikolu 146 tar-Regolament dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea. Din għandha tkun waħda miż-żewġ lingwi tal-applikazzjoni kkontestata, diment li din tkun waħda mill-ħames lingwi uffiċjali rikonoxxuti tal-EUIPO. Ladarba l-applikazzjoni EUTM tkun intgħażlet, se jintwerew il-lingwi ta' oppożizzjoni aċċettati (jekk l-ewwel lingwa mhijiex waħda mill-ħames lingwi rikonoxxuti tal-EUIPO, din ma tidhirx bħala għażla).

  Il-qasam "Extent of the opposition" ("Firxa tal-oppożizzjoni") jirreferi għall-oġġetti u s-servizzi li kontrihom hija ppreżentata l-oppożizzjoni. Il-qasam "Against all goods and services" ("Kontra kull oġġett u servizz") jintgħażel b'mod awtomatiku.

  Jekk l-oppożizzjoni hija ppreżentata kontra selezzjoni tal-oġġetti u s-servizzi tal-applikazzjoni EUTM jew IR, agħżel it-tieni għażla, "Against part of the goods and services in the application, namely:" ("Kontra parti mill-oġġetti u s-servizzi fl-applikazzjoni, jiġifieri:"), u speċifika liema minnhom huma kkuntestati. Tista' tneħħi klassijiet sħaħ u/jew termini minn klassi waħda. Biex tħassar klassi sħiħa, ikklikkja fuq is-salib (X) fin-naħa ta' fuq fix-xellug tal-klassi. Biex tħassar parti minn klassi, agħżel l-oġġetti li trid tħassar billi tikklikkja fuqhom jew tuża l-għażla tal-maws iddreggja u qiegħed, din l-azzjoni se turi buttuna ġdida "Remove selected words" ("Neħħi l-kliem il-magħżula"), ikklikkja fuqha biex tħassar l-għażla mill-klassi. Biex tmur lura għall-verżjoni oriġinali, ikklikkja fuq "Reset" ("Irrisettja").

 • Ir-Raġunijiet għal Oppożizzjoni

  Meta tagħżel artikolu li taħtu tixtieq iżżid ir-raġunijiet, se tidher għażla biex iżżid il-bażi ta' Oppożizzjoni.

  Avviż ta' oppożizzjoni għandu jinkludi mill-inqas "bażi ta' oppożizzjoni" waħda.

  It-tabella t'hawn taħt tistabbilixxi għal liema raġunijiet tapplika l-bażi ta' oppożizzjoni:

  Raġuni

  Bażi ta' oppożizzjoni

  L-Artikolu 8(1)(a)
  l-Artikolu 8(1)(b)

  EUTMA, reġistrazzjoni/applikazzjoni tat-TM Nazzjonali, reġistrazzjoni internazzjonali, applikazzjoni internazzjonali, trademark magħrufa sew (l-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi)

  L-Artikolu 8(5)

  EUTMA, reġistrazzjoni/applikazzjoni tat-TM Nazzjonali, reġistrazzjoni internazzjonali, applikazzjoni internazzjonali

  L-Artikolu 8(3)

  EUTMA, reġistrazzjoni/applikazzjoni tat-TM Nazzjonali, reġistrazzjoni/applikazzjoni tat-TM Nazzjonali 'l barra mill-UE, reġistrazzjoni internazzjonali, applikazzjoni internazzjonali, trademark magħrufa sew (l-Artikolu 6bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi), trademark mhux irreġistrata

  L-Artikolu 8(4)

  Trademark mhux reġistrat, jew sinjal ieħor użat fil-kors tal-kummerċ

  Raġuni

  Tip ta' rappreżentazzjoni

  L-Artikolu 8(6)

  Kelma

  Wara li tagħżel il-bażi ta' oppożizzjoni xierqa, jeħtieġ li timla l-oqsma obbligatorji indikati kollha u tagħżel "+Save" ("+Issejvja").

  L-informazzjoni mdaħħla mbagħad se tidher fit-tabella bħal dik t'hawn taħt. Bażi ta' oppożizzjoni tista' titħassar billi tikklikkja fuq l-azzjoni "Delete" ("Ħassar") li hi rrappreżentata minn salib (x) fit-tabella ħdejn l-element li tixtieq tneħħi. Fl-istess avviż ta' oppożizzjoni jistgħu jkunu inklużi diversi bażijiet ta’ oppożizzjoni, dan jista' jsir billi tikklikkja fuq il-buttuna "+" fit-tabella ħdejn l-element li għalih tixtieq iżżid bażi addizzjonali.

 • Argumenti u Evidenza

  .

 • Firma

  Din it-taqsima hija obbligatorja.

  Għandek "tiffirma" l-avviż ta' oppożizzjoni elettroniku qabel l-aħħar sottomissjoni billi tindika l-isem, il-kunjom u l-kapaċità tiegħek fl-oqsma xierqa fil-formola elettronika.

  Għandek l-għażla li żżid firma sekondarja billi tagħżel "Add second signatory" ("Żid it-tieni firma"). Huwa permess massimu ta’ żewġ firem. Billi tipprovdi l-informazzjoni dwar il-firma, tikkonferma li ċċekkjajt id-dettalji u li tixtieq tiffirma u tippreżenta l-formola tal-applikazzjoni.

 • Ħlas tat-tariffa

  Din it-taqsima hija obbligatorja.

  It-tariffa tal-oppożizzjoni għandha tasal għand l-EUIPO matul il-perjodu ta' oppożizzjoni.

  Jekk it-tariffa tal-oppożizzjoni tasal wara l-iskadenza tal-perjodu ta' oppożizzjoni iżda l-istruzzjonijiet tal-ħlas għall-bank ikunu ngħataw fl-aħħar għaxart ijiem tal-perjodu ta' oppożizzjoni, taħt it-termini tal-Artikolu 8 tar-Regolament dwar il-ħlasijiet tat-trademarks Komunitarji l-oppożizzjoni tista' tiġi ssejvjata jekk:

  • l-oppożitur jippreżenta evidenza li jkun ħareġ istruzzjonijiet tal-ħlas fl-aħħar għaxart ijiem tal-perjodu ta' oppożizzjoni, U
  • l-oppożitur iħallas ħlas addizzjonali ta' 10 % tat-tariffa tal-oppożizzjoni (kundizzjoni doppja).

  Madankollu, dan il-ħlas addizzjonali ma għandux ikun pagabbli jekk il-persuna tkun tista' tagħti prova li l-istruzzjonijiet tal-ħlas lill-bank ingħataw aktar minn għaxart ijiem qabel l-iskadenza tal-perjodu tal-ħlas. Jekk it-tariffa tal-oppożizzjoni ma tasalx matul il-perjodu ta’ oppożizzjoni, jew jekk id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq ma tkunx tapplika, l-avviż ta’ oppożizzjoni jitqies bħala li ma ddaħħalx.

  L-EUIPO mhux se joħroġ talba għal ħlas.

  Jekk jogħġbok kun af li l-ħlas tat-tariffi jrid isir f'euros.

  Aktar informazzjoni dwar it-tariffi u l-ħlas għat-trademarks tal-EUIPO.

 • Sottomissjoni tal-formola

  Il-formola ta' oppożizzjoni tiegħek tiġi vverifikata għal kwalunkwe anomalija fid-data jew informazzjoni nieqsa; jekk ikun hemm xi problema, jidher messaġġ ta' żball.

  Ladarba l-informazzjoni tal-formola tkun valida se tiġi ridirett għall-paġna tal-konferma li fiha d-dettalji kollha tal-applikazzjoni li se tissottometti. Xorta tkun tista’ timmodifika d-data qabel tippreżentaha.

   

 • Issejvja, Ipprintja u Rrisettja

  Tista’ tagħmel "Save" (“Issejvja”) tal-formola tal-Oppożizzjoni fil-“User Area” ("Żona tal-Utent") tiegħek. Meta tkun qed timla l-formola tal-applikazzjoni tiegħek, tista' tissejvja x-xogħol tiegħek fi kwalunkwe ħin bħala abbozz. Ikklikkja fuq "Save Draft" ("Issejvja l-Abbozz") fil-kolonna tal-lemin tal-formola. L-abbozz jista' jiġi aċċessat mis-sezzjoni "Drafts" (“Abbozzi”) fiż-Żona tal-Utent tiegħek.

  "Save form data in XML" ("Issejvja d-data tal-formola f’XML" se tippermettilek tesporta l-informazzjoni f’format XML u terġa’ tużaha aktar tard bl-użu tal-għażla "Import data from XML" ("Importa d-data mill-XML")

  "Print" (“Ipprintja”) rieżami tal-formola tiegħek fi kwalunkwe ħin matul il-proċess tal-applikazzjoni. Inti rrakkomandat bis-sħiħ li tirrevedi l-avviż ta' oppożizzjoni tiegħek qabel tissottomettih. Jekk jogħġbok kun af li, f'din il-fażi, inti għadek ma ssottomettejtx l-avviż ta' oppożizzjoni tiegħek. Din il-kopja stampata għalhekk mhux se titqies bħala evidenza tas-sottomissjoni.

  "Reset" (“Irrisettja”) — jekk tixtieq terġa' tibda l-applikazzjoni tiegħek, ikklikkja "Reset Form" (“Irrisettja l-Formola") u t-taqsimiet kollha li mlejt qabel jiġu żvujtati u l-informazzjoni titħassar.

  Sabiex fl-aħħar tissottometti l-formola ta' oppożizzjoni tiegħek, ikklikkja fuq "Next" ("Li Jmiss"). Int se tiġi ridirett għall-pjattaforma tal-pagament u wara li ddaħħal id-dettalji tal-pagament int se tirċievi konferma li l-proċess ikun tlesta b'suċċess. Se jintwera n-numru tal-oppożizzjoni, li se jkun meħtieġ li tuża bħala referenza fi kwalunkwe komunikazzjoni ulterjuri mal-EUIPO kif ukoll id-data u l-ħin (Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tas-sottomissjoni. Se jkun hemm ukoll buttuna "Download receipt" ("Niżżel irċevuta") li minnha jiġi ġġenerat pdf li jkun fih l-irċevuta tal-applikazzjoni, l-istruzzjonijiet tal-pagament kif ikun meħtieġ u l-avviż ta' oppożizzjoni nnifsu.

  Nirrakkomandaw bis-sħiħ li inti tistampa jew tissejvja l-irċevuta tal-applikazzjoni peress li l-EUIPO mhux se joħroġ aktar kopji tagħha. L-utenti tal-Komunikazzjoni elettronika biss se jirċievu kopja tagħha fl-inbox tal-Komunikazzjonijiet taż-Żona tal-Utenti tagħhom.

  Nirrakkomandaw ukoll li tiċċekkja sabiex tiżgura li n-numru tal-fajls mehmużin jikkoinċidi man-numru tal-fajls imtellgħin.

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 18-04-2018
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja