Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Fond għall-SMEs

Saħħaħ lin-negozju tiegħek bil-Fond għall-SMEs

Snow
 
×

 

Il-Fond għall-SMEs Ideas Powered for Business huwa skema ta’ għotjiet ta’ EUR 20 miljun maħluqa biex tgħin lill-intrapriżi Ewropej żgħar u medji (SMEs) jaċċessaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tagħhom.

Bħala inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea, il-Fond għall-SMEs jiġi implimentat mill-EUIPO biex jappoġġja lin-negozji fl-iżvilupp tal-istrateġiji tal-PI tagħhom u fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-PI tagħhom f’livell nazzjonali, reġjonali jew tal-UE.

 

Irreġistra għal aġġornamenti u għal aktar informazzjoni

Isem
Email
Lingwa
 

Grazzi!

Benefiċċji


Kull SME tista’ tiġi rimborżata sa massimu ta’ EUR 1 500.

Rimborż ta’ 75 % fuq servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali (IP Scan)

Servizz 1

Esperti tal-proprjetà intellettwali (PI) se jgħinuk tidentifika l-valur tal-assi tal-proprjetà intellettwali tiegħek. Dan jista’ jgħinek titgħallem kif issawwar l-istrateġija tan-negozju tal-PI tiegħek issa - u fil-futur.

SIR AF AKTAR

Rimborż ta’ 50 % fuq it-tariffi tal-applikazzjoni bażika għat-trademarks u d-disinji

Servizz 2

Ladarba tiddeċiedi liema drittijiet tal-proprjetà intellettwali tixtieq tipproteġi f’livell nazzjonali, reġjonali u tal-UE, jista’ jkollok 50 % mnaqqsa mit-tariffi tal-applikazzjoni bażika tiegħek.

SIR AF AKTAR

Taħt din l-iskema, servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali Ii huma pprovduti jew ikkoordinati mill-uffiċċji tal-PI nazzjonali u reġjonali parteċipanti u ma jikkostitwixxux servizz legali. Qabel tapplika, jenħtieġ litikkontrolla din il-lista biex tiżgura li dan is-servizz huwa offrut fil-qafas tal-Fond għall-SMEs fl-Istat Membru tiegħek. Servizzi simili jistgħu jiġu pprovduti f’uffiċċji tal-PI nazzjonali u reġjonali oħrajn lil hinn mill-Fond għall-SMEs.

Is-servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali huma essenzjali għall-bini ta’ strateġija tal-PI tal-SMEs. L-esperti tal-proprjetà intellettwali jeżaminaw il-mudell tan-negozju tal-SMEs, il-prodotti jew is-servizzi u l-pjanijiet ta’ tkabbir u jgħinu lill-SMEs jifformulaw strateġija ta’ PI xierqa.

  • Is-servizz ta’ qabel id-dijanjożi jkopri d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali kollha (privattivi, trademarks, disinji, mudelli ta’ utilità, varjetajiet ta’ pjanti, indikazzjonijiet ġeografiċi) kif ukoll dawk li mhumiex irreġistrati/li ma jistgħux jiġu rreġistrati (e.g. sigrieti tal-mestier) u ismijiet ta’ kumpanija, ismijiet ta’ dominju, eċċ.
  • Wara li l-SME tirċievi deċiżjoni dwar l-għotja pożittiva hi għandha 30 jum sabiex tapplika u tħallas għas-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali permezz tal-uffiċċju tal-PI nazzjonali tagħha (jekk disponibbli f’dak l-Istat Membru).
  • Ladarba s-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali jkun tħallas, l-SME tista’ titlob rimborż bl-użu tal-link disponibbli fid-deċiżjoni dwar l-għotja.
  • Is-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali se jiġi pprovdut minn espert (inkarigat mill-uffiċċju nazzjonali), li se jorganizza intervisti biex jitgħallem aktar dwar l-SME minn perspettiva ta’ negozju u ta’ PI.
  • Wara l-valutazzjoni, l-espert se jipprovdi rapport dwar id-drittijiet tal-PI tal-SME u se jipproponi rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu mmaniġġjati u protetti dawn id-drittijiet tal-PI fil-futur.
  • Iż-żmien meħtieġ biex jitwettaq is-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali se jvarja skont l-SME u jista’ jieħu minn diversi ġimgħat sa diversi xhur.

Tista’ tapplika għal rimborż ta’ 50 % fuq it-tariffi tal-applikazzjoni bażika għat-trademarks u/jew id-disinji. Il-livell ta’ protezzjoni (nazzjonali, reġjonali jew tal-UE) li tagħżel se jiddependi mill-istrateġija tan-negozju tiegħek u l-pjanijiet ta’ tkabbir tiegħek. Jekk m’intix ċert għal liema protezzjoni għandek tapplika, jew f’liema livell territorjali, servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali (IP Scan, Servizz 1) jista’ jgħinek tieħu d-deċiżjoni t-tajba.

 

Meta għandek tapplika?

Il-Fond għall-SMEs huwa mmirat lejn intrapriżi żgħar u medji bbażati fis-27 Stat Membru tal-UE. Jekk id-definizzjoni uffiċjali tal-UE ta’ SME toqgħod eżatt għall-intrapriża tiegħek, tista’ tapplika għal appoġġ għas-servizzi deskritti hawn fuq waqt waħda mis-sitt fażijiet (twieqi ta’ żmien) fl-2021:

TIEQA TA’ ŻMIEN 1
11 ta’ Jannar 2021
- 31 ta’ Jannar 2021

TIEQA TA’ ŻMIEN 2
1 ta’ Marzu 2021
- 31 ta’ Marzu 2021

TIEQA TA’ ŻMIEN 3
1 ta’ Mejju 2021
- 31 ta’ Mejju 2021

TIEQA TA’ ŻMIEN 4
1 ta’ Lulju 2021
- 31 ta’ Lulju 2021

TIEQA TA’ ŻMIEN 5
1 ta’ Settembru 2021
- 30 ta’ Settembru 2021

TIEQA TA’ ŻMIEN 6
1 ta’ Ottubru 2021
- 31 ta’ Ottubru 2021

Se jiġu kkunsidrati biss l-applikazzjonijiet sottomessi f’kull waħda mis-sitt twieqi ta’ żmien. Tista’ tapplika għal Servizz 1, Servizz 2 jew kombinament tat-tnejn. Tista’ ssir applikazzjoni waħda biss f’kull waħda mit-twieqi ta’ żmien u applikazzjoni waħda biss hija permessa għal kull servizz. Jekk titlob servizz f’tieqa ta’ żmien waħda, int xorta tista’ tapplika għal servizz ieħor f’tieqa ta’ żmien sussegwenti. Ir-rimborż massimu huwa limitat għal EUR 1 500 għal kull applikant, irrispettivament minn kemm isiru applikazzjonijiet. L-għotjiet se jingħataw fuq bażi ta’ “min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”.

 

Kif tapplika?

Segwi l-gwida ddettaljata tagħna, u l-links ipprovduti għal aktar informazzjoni. Jekk teħtieġ aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ara t-taqsima ta’ mistoqsijiet frekwenti hawn taħt.

1.

Segwi l-lista ta’ kontroll tagħna biex tiċċekkja l-istat ta’ SME tiegħek u tiddetermina jekk intix eliġibbli li tapplika jew le.

Lista ta’ kontroll għall-applikanti

Qabel tapplika, jekk jogħġbok kun żgur li tista’ twieġeb “iva” għall-mistoqsijiet kollha li ġejjin:

Iva Le

Il-kumpanija tiegħek hi intrapriża żgħira u medja, ibbażata fl-Unjoni Ewropea?
 
Qrajtha s-sejħa għall-proposti qabel imlejt il-formola ta’ applikazzjoni?
 
Tafhom id-dettalji bankarji tal-kumpanija tiegħek u għandek rendikont bankarju (kampjun) bid-dettalji li ġejjin: isem il-kumpanija bħala detentur tal-kont; numru IBAN (eżempji); u kodiċi BIC/SWIFT?
 
Għandek iċ-ċertifikat tal-VAT jew iċ-ċertifikat tan-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonali tal-kumpanija tiegħek?
 
Taf għal liema servizz/i beħsiebek tapplika (Servizz 1/Servizz 2 jew it-tnejn) kif deskritt fis-sejħa għall-proposti?
 
Taf għal liema drittijiet tal-PI (trademarks u/jew disinji) beħsiebek tapplika (Servizz 2)
 
Tifhem bis-sħiħ li ma tistax titlob dawn is-servizzi jekk diġà rċevejt finanzjament nazzjonali jew mill-UE għall-istess servizzi jew parti minnhom?
 

 

 

2.

Ibgħat l-applikazzjoni tiegħek u d-dokumenti ta’ sostenn kollha lill-Fond għall-SMEs. Se tirċievi email li tikkonferma li l-applikazzjoni tiegħek waslet. NOTA: Tista’ tapplika għall-Fond għall-SMEs matul il-ħames twieqi ta’ żmien deżinjati fl-2021 biss.

Wara li tapplika

Jekk tirnexxi, se tirċievi deċiżjoni dwar l-għotja ffirmata mill-EUIPO. Żommha xi mkien sikur – se tiġi bżonnha aktar tard! L-applikanti li ma jintgħażlux se jiġu infurmati dwar id-deċiżjoni u r-raġunijiet għaċ-ċaħda.

 

3.

Ladarba tkun ġejt innotifikat dwar deċiżjoni pożittiva, għandek 30 jum sabiex:

  • Tapplika għal servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali Is-servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-Proprjetà Intellettwali huma disponibbli mill-uffiċċji nazzjonali li joffru dan is-servizz.
  • Applika u ħallas għat-trademark u/jew għad-disinn tiegħek. Applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ trademarks u disinji jistgħu jsiru fl-uffiċċji nazzjonali tal-proprjetà intellettwali (livell nazzjonali), fl-Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà Intellettwali (li jkopri l-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu; livell reġjonali), jew magħna fl-EUIPO (li jkopri l-Istati Membri kollha tal-UE).

 

4.

Fl-aħħar nett, ladarba tħallas għas-servizzi meħtieġa, ibgħat it-talba tiegħek għal rimborż permezz tal-link disponibbli fid-deċiżjoni dwar l-għotja. Se tirċievi email li tikkonferma li l-applikazzjoni tiegħek waslet. 

 

Il-ħlas se jsir fi żmien xahar, suġġett għall-approvazzjoni tal-informazzjoni u d-dokumenti mibgħuta. Il-benefiċjarji se jiġu nnotifikati b’email kif xieraq

 

Għandek aktar mistoqsijiet? Mistoqsijiet Frekwenti

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 08-10-2021
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja