Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

News

Marzu 19, 2020 Dwar l-EUIPO

Estensjoni tal-limiti ta' żmien COVID 19: limiti ta' żmien affettwati, natura ta’ estensjoni u komunikazzjonijiet lill-utenti


 

Sabiex tipprovdi lill-utenti bi gwida ulterjuri dwar id- Deċiżjoni Nru EX-20-3 li testendi l-limiti ta' żmien li jiskadu bejn id-9 ta’ Marzu 2020 u t-30 ta’ April 2020 fil-kuntest tat-tifqigħa tal-coronavirus, ħarġet il-kjarifika li ġejja dwar il-limiti ta' żmien affettwati mill-estensjoni, in-natura tal-estensjoni u l-miżuri biex jiġu adattati l-komunikazzjonijiet mibgħuta lill-utenti u l-impatt fuq kontijiet kurrenti.

Ι. LIMITI TA' ŻMIEN AFFETTWATI MILL-ESTENSJONI

L-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni Nru EX-20-3 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju tas-16 ta’ Marzu 2020 jestendi sal-1 ta’ Mejju (fil-prattika sal-4 ta’ Mejju, peress li l-1 ta’ Mejju hija festa pubblika, segwita bi tmiem il-ġimgħa) ‘il-limiti kollha ta' żmien li jiskadu bejn id-9 ta’ Marzu u t-30 ta’ April 2020 inklużi li jaffettwaw il-partijiet kollha fil-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju’.

L-Artikolu 101 (4) tal-EUTMR, li jagħti s-setgħa lid-Direttur Eżekuttiv biex jestendi l-limiti ta' żmien fil-każ ta’ avvenimenti eċċezzjonali juża lingwa simili, billi jirreferi wkoll għal ‘limiti kollha ta' żmien’ u ‘l-partijiet kollha fil-proċedimenti’.

Ir-referenza għal- ‘limiti kollha ta' żmien’ għandha tinqara litteralment u tinkludi l-iskadenzi proċedurali kollha, irrispettivament minn jekk dawn ġewx stabbiliti mill-Uffiċċju jew humiex statutorji fin-natura tagħhom (jiġifieri huma stipulati direttament fir-Regolamenti).

Għall-finijiet ta’ ċarezza, din l-espressjoni tkopri:

 • Il-limiti ta' żmien stipulati minn kwalunkwe xenarju tal-Uffiċċju, fi kwalunkwe proċediment quddiem l-EUIPO, inklużi l-Bordijiet tal-Appell tiegħu
 • Il-limiti ta' żmien imposti direttament mill-EUTMR, l-EUTMIR jew l-EUTMDR kif ukoll is-CDR u s-CDIR
   
  • inklużi dawk li joriġinaw mill-Konvenzjoni ta’ Pariġi jew minn Trattati Internazzjonali oħra, u
  • irrispettivament minn jekk jiġux esklużi minn restitutio in integrum fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 104 (5) tal-EUTMR u l-Artikolu 67(5) tas-CDR
    
 • B’mod partikolari, il-limiti ta' żmien statutorji li ġejjin huma koperti mill-estensjoni:
   
  • Ħlas ta’ Tariffa għall-Applikazzjoni (l-Artikolu 32 tal-EUTMR)
  • Dritt ta’ Prijorità (l-Artikolu 34(1) tal-EUTMR u l-Artikolu 41 tas-CDR)
  • Prijorità ta’ Wirja (l-Artikolu 38(1) tal-EUTMR u l-Artikolu 44 tas-CDR)
  • Perjodu ta’ Oppożizzjoni (l-Artikolu 46(1) tal-EUTMR)
  • Ħlas tat-Tariffa tal-Oppożizzjoni (l-Artikolu 46(3) tal-EUTMR)
  • Talba għat-Tiġdid (l-Artikolu 53(3) tal-EUTMR u l-Artikolu 13 tas-CDR)
  • Preżentazzjoni ta’ Appell u l-Istqarrija tar-Raġunijiet, ħlas tat-Tariffa tal-Appell (l-Artikolu 68 (1) tal-EUTMR u l-Artikolu 57 tas-CDR)
  • Konverżjoni (l-Artikolu 139 tal-EUTMR)
  • Diferiment tal-pubblikazzjoni ta’ disinn (l-Artikolu 50 tas-CDR).

Madankollu, ir-referenza fid-Deċiżjoni għal ‘proċedimenti quddiem l-Uffiċċju’ tfisser li l-limiti ta' żmien li jirrelataw ma’ proċedimenti quddiem awtoritajiet oħra mhumiex koperti mill-estensjoni, anke jekk imsemmija fir-Regolamenti. B’mod partikolari dan huwa l-każ fir-rigward tal-limiti ta' żmien għal:

 • Kawża li trid titressaq quddiem il-Qorti Ġenerali kontra deċiżjonijiet tal-Bordijiet tal-Appell (l-Artikolu 72(5) tal-EUTMR u l-Artikolu 61 tas-CDR).

Fl-aħħar nett, għandu jiġi enfasizzat li l-espressjoni ‘proċedimenti quddiem l-Uffiċċju’ tirrelata biss ma’ kwistjonijiet ta’ trademarks u disinni, li jfisser li l-limiti ta' żmien relatati ma’ suġġetti li ma ġewx indirizzati mill-EUTMR jew mis-CDR (bħall-impjiegi jew l-akkwisti) jew li jirrelataw ma’ kwistjonijiet oħra (eż. il-governanza tal-Uffiċċju) ukoll mhumiex koperti mid-Deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv.

II.  NATURA TAL-ESTENSJONI

L-estensjoni tal-limiti ta' żmien mogħtija mid-Direttur Eżekuttiv għandha l-effett immedjat li tipprevjeni li l-iskadenzi kkonċernati jiskadu kkonċernati meta kienu dovuti oriġinarjament, u li tistabbilixxi data ta’ skadenza ġdida applikabbli għal kulħadd, jiġifieri l-1 ta’ Mejju 2020 (fil-prattika, l-4 ta’ Mejju).

Dan l-effett huwa awtomatiku u jirriżulta direttament mid-Deċiżjoni tad-Direttur Eżekuttiv. Għalhekk, il-partijiet affettwati mhumiex meħtieġa jippreżentaw talba lill-Uffiċċju sabiex l-estensjoni tal-limitu ta’ żmien tidħol fis-seħħ.

Il-partijiet fil-proċedimenti li għaddejjin għaldaqstant ma jingħatawx parir li jressqu talbiet għal estensjoni mhux meħtieġa.

Għandu jkun innotat, madankollu, li f’każ li l-partijiet ma jkunux f’pożizzjoni li jilħqu l-iskadenza oriġinali jew dik estiża, u jagħżlu li jeħilsu mill-obbligi proċedurali tagħhom matul dak il-perjodu, il-proċedura se tieħu l-kors normali tagħha u kwalunkwe dokument ippreżentat se jiġi eżaminat b’mod regolari.

III. KOMUNIKAZZJONIJIET MIBGĦUTA LILL-UTENTI

L-effett immedjat tal-estensjoni jimplika wkoll li l-utenti li l-limiti ta' żmien tagħhom huma kkonċernati mhux se jiġu infurmati dwar l-għotja tal-estensjoni permezz ta' komunikazzjonijiet individwali.

L-Uffiċċju għamel l-almu tiegħu biex jadatta s-sistemi tal-IT tiegħu b’mod li jiggarantixxi trattament bla xkiel tal-limiti ta' żmien li kienu waslu biex jiskadu qabel id-data tal-estensjoni. Madankollu, fil-każ improbabbli li komunikazzjoni mill-Uffiċċju ma tikkonformax mal-estensjoni partikolari, l-Uffiċċju se jindirizza l-każ immedjatament billi joħroġ rettifika jew fuq mozzjoni tiegħu stess jew wara li jkun irċieva talba bil-miktub mingħand l-utent li tindika n-numru tal-fajl ikkonċernat.

IV. IMPATT FUQ KONTIJIET KURRENTI

Sabiex ikun iċċarat l-impatt dwar kif tiġi indirizzata l-proċedura għal fondi insuffiċjenti f’kont kurrenti, kif indikat f’dik il-proċedura, f’każ li tariffa tkun iddebitata mingħajr suċċess f’data partikolari, l-Uffiċċju se jipproċedi b’notifika ta’ fondi insuffiċjenti. Il-klijent għandu xahar minn meta jirċievi n-notifika biex jirriforni l-kont b’fondi suffiċjenti sabiex ikopri t-tariffi u l-imposti amministrattivi.

Madankollu, wara l-estensjoni tal-limiti ta' żmien, l-Uffiċċju mhu se joħroġ l-ebda notifika għal fondi insuffiċjenti f’kontijiet kurrenti sat-tmiem tal-perjodu ta’ estensjoni li huwa l-1 ta’ Mejju, effettiv fl-4 ta’ Mejju 2020.

Il-klijenti jistgħu jużaw l-informazzjoni disponibbli ta’ kont kurrenti fil-user area sabiex ikollhom segwitu tal-bilanċi tal-kontijiet tagħhom, isiru konxji dwar nuqqas possibbli ta’ fondi u jagħmlu rifornimenti. Din se tippermettilhom jevitaw l-imblokkar tad-debiti, l-imposti amministrattivi marbuta ma’ notifiki ta’ fondi insuffiċjenti u, sussegwentement, tassigura l-progress tal-fajls tat-trademark jew tad-disinni.

L-iskadenzi indikati fin-notifiki ta’ fondi insuffiċjenti maħruġa qabel id-9 ta’ Marzu 2020 li jaqgħu fil-perjodu mid-9 ta’ Marzu sat-30 ta’ April huma awtomatikament estiżi sal-1 ta’ Mejju 2020.

 


 
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja