Ir-Regolament il-ġdid dwar it-trademark tal-UE Bidliet li japplikaw mill-1 taʼ Ottubru 2017

Ir-Regolament (UE) Nru 2015/2424 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-regolament dwar it-trademark Komunitarja (ir-Regolament Emendatorju) daħal fis-seħħ fit-23 taʼ Marzu 2016.

Fost l-oħrajn, ir-Regolament Emendatorju bidel: l-isem tal-Uffiċċju għall-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea; l-isem tat-trademark amministrata mill-Uffiċċju għat-trademark tal-Unjoni Ewropea; u s-sistema taʼ tariffi għat-trademarks. Kien hemm ukoll bidliet fil-proċedimenti ta' eżaminazzjoni, ir-raġunijiet assoluti, l-oppożizzjoni u l-kanċellament, ir-raġunijiet relattivi u l-appelli. Ħarsa ġenerali tal-bidliet tinstab hawnhekk.

Ir-Regolament Emendatorju fih għadd ta’ dispożizzjonijiet li ser japplikaw mill-1 ta' Ottubru 2017, peress li dawn kellhom jiġu żviluppati minn leġiżlazzjoni sekondarja.

Il-leġiżlazzjoni sekondarja tikkonsisti mir-Regolament taʼ Implimentazzjoni u r-Regolament Delegat, li jħassru (KE) Nru 2868/95 and (KE) Nru 216/96.

Il-leġiżlazzjoni sekondarja tinkludi dispożizzjonijiet tranżitorji dettaljati li jistipulaw meta r-regoli proċedurali l-ġodda japplikaw għall-proċedimenti (Tabella tad-Dispożizzjonijiet Tranżitorji).

Il-proċess taʼ riforma leġiżlattiva jirrikonoxxi s-suċċess tas-sistema tal-EUTM, filwaqt li jikkonferma li l-prinċipji ewlenin tagħha għelbu l-isfida taż-żmien u jibqgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet u l-aspettattivi tan-negozju. Madankollu, dal-proċess qed ifittex li jibni fuq dan is-suċċess billi jagħmlu iktar effiċjenti u konsistenti bʼmod sħiħ u jadattah għall-era tal-internet.

Il-proċess taʼ riforma leġiżlattiva, bʼmod partikolari, ifittex li jissimplifika l-proċedimenti u jżid iċ-ċertezza legali, kif ukoll li jiddefinixxi bʼmod ċar il-kompiti kollha tal-Uffiċċju, inkluż il-qafas għall-kooperazzjoni u l-konverġenza tal-prattiki bejn l-Uffiċċju u l-uffiċċji tal-proprjetà intellettwali tal-Istati Membri.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Il-kontenut ta’ din it-taqsima huwa għal informazzjoni u sensibilizzazzjoni ġenerali tar-Regolament dwar it-trademark tal-UE. Dawn mhumiex legalment vinkolanti.
Aħna nirrakkomandaw bis-sħiħ li l-utenti kollha jirreferu għar-Regolament (UE) Nru 2015/2424, disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE.
Tajjeb tkun taf li l-Linji gwida tal-Uffiċċju jibqgħu l-punt ta' referenza ewlenin għall-utenti tas-sistema tat-trademark tal-Unjoni Ewropea u l-konsulenti professjonali li jridu jiżguraw li jkollhom l-aħħar informazzjoni dwar il-prattiki ta' eżaminazzjoni tal-EUIPO.

Informazzjoni relatata mal-bidliet li daħlu fis-seħħ fit-23 ta' Marzu 2016 jistgħu jinstabu hawnhekk.