Eliminazzjoni tar-Rekwiżit ta’ Rappreżentazzjoni Grafika

Rappreżentazzjoni Grafika - Tipi ta' marka

Ir-rekwiżit ta’ rappreżentazzjoni grafika m’għadux japplika meta tiġi ppreżentata applikazzjoni għal trademark mill-1 ta’ Ottubru 2017. Dan ifisser li, minn dik id-data, is-sinjali jistgħu jiġu rrappreżentati fi kwalunkwe forma xierqa permezz tat-teknoloġija li ġeneralment hi disponibbli, diment li r-rappreżentazzjoni tkun ċara, preċiża, awtonoma, faċilment aċċessibbli, tinftiehem, durabbli u oġġettiva.

Ir-riżultat huwa sistema “dak li tara tieħu”, li taspira li trendi l-entrati tat-trademark fir-Reġistru tal-EUTM aktar ċari, aktar aċċessibbli u aktar faċli biex wieħed ifittixhom.

L-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-UE dwar it-trademark (EUTMIR) jistabbilixxi regoli u rekwiżiti speċifiċi għar-rappreżentazzjoni ta’ wħud mit-tipi ta’ trademarks l-aktar popolari, inklużi xi rekwiżiti tekniċi, f’konformità man-natura u l-attributi speċifiċi tat-trademark inkwistjoni.

L-objettiv huwa li tiżdied iċ-ċertezza legali għall-utenti u titnaqqas ir-rata ta’ oġġezzjoni għal oġġezzjonijiet ta’ formalità.

It-tabella li ġejja tinkludi lista tal-iktar tipi ta' trademarks popolari, ir-rappreżentazzjoni tagħhom, jekk deskrizzjoni hijiex meħtieġa jew le u l-format aċċettat mill-EUIPO meta tiġi ppreżentata trademark fl-1 ta’ Ottubru 2017 jew wara din id-data.

Tip ta’ trademark Deskrizzjoni meħtieġa? Format meħtieġ
Kelma Le N/A Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark tikkonsisti esklussivament minn kliem jew ittri, numri, karattri tipografiċi standard oħrajn jew taħlita tagħhom …"

Rappreżentazzjoni

Riproduzzjoni tas-sinjal b’kitba u preżentazzjoni standard, mingħajr ebda karatteristika grafika jew kulur.

Figurattiva Le JPEG Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark fejn jintużaw karattri, stil jew tqassim mhux standard, jew karatteristika grafika jew kulur, inklużi marki li jikkonsistu esklussivament minn elementi figurattivi jew taħlita ta’ elementi verbali u figurattivi…"

Rappreżentazzjoni

Bidla fil-prattika tal-EUIPO — talbiet ta’ kulur m’għadhomx possibbli, ir-rappreżentazzjoni għandha tinkludi l-kuluri, fejn applikabbli, u l-elementi kollha tas-sinjal.

Forma Le JPEG OBJ STL X3D Uri Aħbi

Definizzjoni

"...trademark 'li tikkonsisti minn, jew testendi għal, forma tridimensjonali, inklużi kontenituri, imballaġġ, il-prodott innifsu jew l-apparenza tagħhom..." It-terminu 'testendi għal' ifisser li l-marka tista’ tkopri mhux biss forom per se, iżda wkoll forom li fihom elementi ta’ kliem jew elementi figurattivi, tikketti, eċċ.

Rappreżentazzjoni

"...riproduzzjoni grafika tal-forma, inklużi immaġnijiet iġġenerati bil-kompjuter, jew riproduzzjoni fotografika." Ir-riproduzzjoni grafika jew fotografika tista’ tinkludi veduti differenti, sa sitta meta ma jiġux provduti b’mod elettroniku...” Jekk ir-rappreżentazzjoni elettronika ma ssirx permezz ta’ immaġni ġġenerata bil-kompjuter, tista’ tinkludi sa sitt veduti li jridu jiġu ppreżentati f’fajl JPEG wieħed.

Pożizzjoni Fakultattiva (preċedentement obbligatorja) JPEG Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark li tikkonsisti mill-mod speċifiku li bih il-marka hija mqiegħda jew imwaħħla fuq il-prodott…"

Rappreżentazzjoni

"...riproduzzjoni li b’mod xieraq tidentifika l-pożizzjoni tal-marka u d-daqs jew il-proporzjon tagħha fir-rigward tal-oġġetti rilevanti".
L-elementi li ma jiffurmawx parti mis-suġġett tar-reġistrazzjoni "għandhom ikunu viżwalment mgħottija, preferibbilment b’linji maqtugħa jew bit-tikek."

Disinn Fakultattiv JPEG Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark li tikkonsisti esklussivament minn sett ta’ elementi li huma ripetuti regolarment…"

Rappreżentazzjoni

Ir-rappreżentazzjoni teħtieġ "riproduzzjoni li turi x-xejra ta’ ripetizzjoni."

Kulur (wieħed) Le JPEG Uri Aħbi

Definizzjoni

"...trademark li tikkonsisti esklussivament minn kulur wieħed mingħajr kontorni ..."

Rappreżentazzjoni

"Riproduzzjoni tal-kulur u indikazzjoni ta’ dak il-kulur permezz ta’ referenza għal kodiċi tal-kulur ġeneralment rikonoxxut."
Bidla fil-prattika — Sal-1 ta' Outtubru 2017 kodiċi tal-kulur ma kienx obbligatorju. Wara l-1 ta' Ottubru 2017, kodiċi tal-kulur hu obbligatorju.

Kulur (taħlita) Fakultattiv (preċedentement obbligatorju) JPEG Uri Aħbi

Definizzjoni

'...trademark li tikkonsisti esklussivament minn taħlita ta’ kuluri mingħajr kontorni ...'

Rappreżentazzjoni

Riproduzzjoni tat-taħlita tal-kuluri li turi l-arranġament sistematiku tat-taħlita tal-kuluri b’mod uniformi u predeterminat u indikazzjoni ta’ dawk il-kuluri permezz ta’ referenza għal kodiċi tal-kulur ġeneralment rikonoxxut.”
Bidla fil-prattika — Sal-1 ta' Outtubru 2017 kodiċi tal-kulur ma kienx obbligatorju. Wara l-1 ta' Ottubru 2017, kodiċi tal-kulur hu obbligatorju.

Ħoss Le JPEG MP3 (max 2 Mb) Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark li tikkonsisti esklussivament minn ħoss jew taħlita ta’ ħsejjes…"

Rappreżentazzjoni

"...billi jiġi ppreżentat fajl ta’ awdjo li jirriproduċi l-ħoss jew permezz ta’ rappreżentazzjoni preċiża tal-ħoss f’notazzjoni mużikali.'"
Bidla fil-prattika — Sal-1 ta' Ottubru r-rekwiżiti kienu: (i) notazzjoni mużikali (b’fajl tal-ħoss fakultattiv) jew (ii) sonografu, li jrid ikun akkumpanjat minn fajl tal-ħoss.

Moviment Fakultattiv (preċedentement obbligatorju) JPEG MP4 (massimu 20 Mb) Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark li tikkonsisti minn, jew li testendi għal, moviment jew bidla fil-pożizzjoni tal-elementi tal-marka…"

Rappreżentazzjoni

"Fajl ta’ vidjo li juri l-moviment jew il-bidla fil-pożizzjoni, jew serje ta’ immaġnijiet sekwenzjali fissi li juru l-moviment, li jistgħu jkunu nnumerati." Fejn jintużaw stampi weqfin, dawn jistgħu jkunu nnumerati jew akkumpanjati minn deskrizzjoni li tispjega s-sekwenza.

Multimedjali Le MP4 (massimu 20 Mb) Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark li tikkonsisti minn, jew li testendi għal, taħlita ta’ stampa u ħoss…"

Rappreżentazzjoni

"...fajl awdjoviżiv li fih it-taħlita tal-immaġni u l-ħoss".

Ologramma Le JPEG MP4 (massimu 20 Mb) Uri Aħbi

Definizzjoni

"…trademark li tikkonsisti minn elementi b’karatteristiċi olografiċi…"

Rappreżentazzjoni

"...fajl ta’ vidjo jew rappreżentazzjoni grafika jew fotografika li fihom il-veduti meħtieġa sabiex jiġi identifikat b’mod suffiċjenti l-effett olografiku fl-intier tiegħu."

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Il-kontenut ta’ din it-taqsima huwa għal informazzjoni u sensibilizzazzjoni ġenerali tar-Regolament dwar it-trademark tal-UE. Dawn mhumiex legalment vinkolanti.
Aħna nirrakkomandaw bis-sħiħ li l-utenti kollha jirreferu għar-Regolament (UE) Nru 2015/2424, disponibbli bil-lingwi kollha tal-UE.
Tajjeb tkun taf li l-Linji gwida tal-Uffiċċju jibqgħu l-punt ta' referenza ewlenin għall-utenti tas-sistema tat-trademark tal-Unjoni Ewropea u l-konsulenti professjonali li jridu jiżguraw li jkollhom l-aħħar informazzjoni dwar il-prattiki ta' eżaminazzjoni tal-EUIPO.

Informazzjoni relatata mal-bidliet li daħlu fis-seħħ fit-23 ta' Marzu 2016 jistgħu jinstabu hawnhekk.

Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 01-10-2020