Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pārredzamības portāls

EUIPO ir pilnībā apņēmies ievērot pārredzamības un piekļūstamības principu saskaņā ar LESD 15. panta 3. punktu. Pārredzamības portāla mērķis ir padarīt dokumentu meklēšanu un atrašanu vienkāršāku nekā jebkad agrāk, savukārt jaunu dokumentu publicēšanas brīdī tie tiks darīti pieejami šajā portālā. Dokumenti ir sagrupēti piecās kategorijās: finanšu dokumenti, vides politikas dokumenti, personāla dokumenti, organizatoriskie dokumenti un sociālo lietu un sabiedrisko attiecību dokumenti, kas pieejami labajā pusē esošajā izvēlnē vai arī zemāk esošajā izvēlnes joslā:

Saturs, kas norādīts turpmāk tekstā, lai nodrošinātu tam vieglāku piekļuvi, ir galvenie dokumenti vai arī saites uz publiskajā reģistrā pieejamajām galvenajām dokumentu un informācijas kopām.

Stratēģiskais plāns 2025. gadam

 

Stratēģiskais plāns ir EUIPO ceļvedis, kurā izklāstīts EUIPO stratēģiskais redzējums par darbu laikposmā līdz 2025. gadam. Stratēģiskais plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz biroja darbinieku, tā pakalpojumu lietotāju un intelektuālā īpašuma speciālistu, kuri darbojas Eiropas Savienībā un ārpus tās, sniegtajiem padomiem un ieguldījumu, un to ir apstiprinājusi EUIPO Valde.

 


PDF Plašāka informācija >>

Darba programma

 

Birojs ik gadu sagatavo Darba programmu, kuru jāapstiprina Valdei, kuras sastāvā ir ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvji. Darba programmā tiek iekļautas visas nākamajā gadā plānotās darbības. Darba programma tiek īstenota pēc tam, kad Valde to ir apstiprinājusi.


PDF Plašāka informācija >>

2022. EUIPO budžets

 

EUIPO nākamā gada budžetu sagatavo un iesniedz apstiprināšanai biroja Budžeta komitejā. Budžetu nevar īstenot pirms apstiprinājuma saņemšanas no Budžeta komitejas, kuras sastāvā ir ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvji.
 


PDF Plašāka informācija >>

EUIPO Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) satura indekss

 

GRI satura indekss apkopo EUIPO pārskata periodu un tiek publicēts kā pielikums katra gada pirmajā pusgadā kopā ar gada pārskatu. EUIPO kā publiska organizācija īsteno savu apņemšanos nodrošināt ilgtspēju, sniedzot pakalpojumus un īstenojot savu politiku un stratēģijas, kā noteikts tā stratēģiskajā plānā 2020. gadam.


PDF

Dokuments Lejupielādēt
Strategic Plan 2025 PDF Plašāka informācija >>
Biroja struktūrshēma PDFPlašāka informācija >>
Valde Plašāka informācija >>
EUIPO ziņojums par preču zīmēm: 2010.–2017. gada progress PDF
EUIPO ziņojums par dizainparaugiem: 2010.–2019. gada progress PDF
Dibināšanas akts PDF

 

Nosaukums DIN Izveidots Skatījums
Can’t find what you are looking for? Request here

Nav norādīta ADT (datu automatizēta apstrāde)

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit