Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Main contacts

Informācijas centrs

+34 965 139 100

no pulksten 08:30 līdz 18:30 CET

E-business Support

+34 965 139 400

no pulksten 07:30 līdz 19:30 CET

Saziņas veidlapa

Aizpildiet mūsu vispārējās informācijas veidlapu, lai saņemtu palīdzību

Oficiālas sūdzības veidlapa

Sūdzību var iesniegt, lai rakstiski paustu neapmierinātību ar EUIPO sniegtajiem pakalpojumiem.

Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.